ดัชนีน้ำตาลต่ำหรืออาหารที่มีค่าน้ำตาลในเลือดต่ำช่วยให้ผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนลดน้ำหนักได้หรือไม่

ใจความสำคัญ

- ดัชนีน้ำตาลต่ำและอาหารที่มีค่าน้ำตาลในเลือดต่ำอาจส่งผลให้น้ำหนักแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เมื่อเทียบกับดัชนีน้ำตาลที่สูงขึ้นหรืออาหารที่มีค่านำ้ตาลสูง หรืออาหารอื่นๆ

- เราไม่แน่ใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบของอาหารเหล่านี้ต่อคุณภาพชีวิต ผลข้างเคียง และการเสียชีวิตของผู้คน

ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำหรืออาหารที่มีค่าระดับน้ำตาลในเลือดต่ำคืออะไร

ดัชนีน้ำตาลต่ำและอาหารที่มีค่าน้ำตาลในเลือดต่ำประกอบด้วยอาหารที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดน้อยลงหรือช้าลง ซึ่งอาจทำให้ร่างกายผลิตอินซูลินได้น้อยลง ซึ่งอาจทำให้น้ำหนักลดลงได้

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการประเมินผลของการปฏิบัติตามวิธีเกี่ยวกับอาหารเหล่านี้ในผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน เราตรวจสอบผลกระทบต่อน้ำหนัก คุณภาพชีวิต ผลข้างเคียง และการเสียชีวิต 

เราทำอะไร
เรามองหาการศึกษาที่เปรียบเทียบผลของอาหารเหล่านี้ในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนกับอาหารอื่นๆ รวมถึงอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูงหรืออาหารที่มีค่าน้ำตาลในเลือดสูง (อาหารที่จะทำให้น้ำตาลในเลือดระดับสูงสุดสูงขึ้น) การศึกษาต้องมีการติดตามอย่างน้อย 8 สัปดาห์

เราพบอะไร

เรารวบรวมการศึกษา 10 ฉบับ จาก 1210 คน (4.1% ของผู้เข้าร่วมเป็นเด็ก และ 1.9% เป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี) ครึ่งหนึ่งของการศึกษาดำเนินการในสหรัฐอเมริกา และมีการศึกษาอย่างละ 1 ฉบับในออสเตรเลีย อิหร่าน เม็กซิโก นิวซีแลนด์ และสเปน 

ผลลัพธ์หลัก

ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำหรืออาหารที่มีค่าน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูงหรืออาหารที่มีค่าน้ำตาลในเลือดสูง

ดัชนีน้ำตาลต่ำหรืออาหารที่มีน้ำตาลในเลือดต่ำอาจส่งผลให้น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ผลลัพธ์บ่งชี้ว่าดัชนีน้ำตาลในเลือดต่ำหรืออาหารที่มีระดับค่าน้ำตาลในเลือดต่ำอาจช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น แต่ผลที่เกิดขึ้นจริงน่าจะแตกต่างอย่างมากจากผลที่ประเมินได้ ไม่มีผู้เข้าร่วมรายใดได้รับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตราย ไม่มีการศึกษาใดรายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิต

ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำหรืออาหารที่มีค่าระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับอาหารอื่นๆ

ดัชนีน้ำตาลต่ำหรืออาหารที่มีน้ำตาลในเลือดต่ำอาจส่งผลให้น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเมื่อเทียบกับอาหารอื่นๆ ผู้เข้าร่วมในการศึกษารายงานว่าประสบกับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงความผิดปกติของการรับประทานอาหาร นิ่วในไต และโรคถุงผนังอวัยวะอักเสบ (การติดเชื้อหรือการอักเสบของถุงที่สามารถก่อตัวขึ้นในลำไส้ของคุณ ถุงนี้เรียกว่าถุงผนังอวัยวะ) ผลกระทบเหล่านี้อาจเกิดจากการแทรกแซงหรือไม่ก็ได้ ไม่มีการศึกษาใดสำหรับการเปรียบเทียบนี้รายงานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตหรือการเสียชีวิตของผู้เข้าร่วม

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เรามั่นใจมากที่สุดเกี่ยวกับการค้นพบที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนัก แต่มีความไม่แน่นอนมากกว่าสำหรับผลลัพธ์อื่นๆ การศึกษาทั้งหมดไม่ได้รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการเสียชีวิตของผู้เข้าร่วม และการศึกษาส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมาก นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการศึกษาจำนวนมากยังทราบดีว่าอาหารประเภทใดที่พวกเขาได้รับ ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของพวกเขาในระหว่างการศึกษาและวิธีวัดผลการศึกษา 

การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนพฤษภาคม 2022 

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานปัจจุบันบ่งชี้ว่าอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยสำหรับผลลัพธ์หลักทั้งหมดระหว่างอาหารที่มี GI/GL ต่ำเทียบกับอาหารที่มี GI/GL สูงหรืออาหารอื่นๆ มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปผลของการรับประทานอาหารที่มี GI/GL ต่ำต่อผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน การศึกษาส่วนใหญ่มีขนาดตัวอย่างเล็ก โดยมีผู้เข้าร่วมเพียงไม่กี่คนในแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบ โดยรวมแล้ว ความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำมาก จำเป็นต้องมีการศึกษาที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีและมี power เพียงพอ พวกเขาควรปฏิบัติตามวิธีการดำเนินการที่เป็นมาตรฐาน (standardised intervention protocol) ใช้การวัดผลลัพธ์ที่มีค่าวัดได้อย่างน่าเชื่อถือเนื่องจากการปิดบังกลุ่มอาจทำได้ยาก และควรพยายามลดการขาดการติดตามให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีการศึกษาในผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่หลากหลาย รวมถึงการศึกษาในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง 

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ความชุกของโรคอ้วนเพิ่มขึ้นทั่วโลก แต่การจัดการด้านโภชนาการยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ มีการแนะนำว่าอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ (GI) หรืออาหารที่มีค่าน้ำตาลในเลือดต่ำ (GL) อาจกระตุ้นให้เกิดการลดน้ำหนักได้มากกว่าอาหารที่มี GI/GL สูงหรืออาหารลดน้ำหนักอื่นๆ ฉบับก่อนหน้าของการทบทวนนี้ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2007 พบการศึกษาในระยะสั้นเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่นั้นมา การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ที่มีการติดตามผลระยะยาวมีการรายงาน จึงควรมีการอัปเดตการทบทวนนี้

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของดัชนีน้ำตาลต่ำหรืออาหารที่มีค่าน้ำตาลในเลือดต่ำต่อการลดน้ำหนักในผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา CENTRAL, MEDLINE ฐานข้อมูลอื่นหนึ่งฐานข้อมูล และทะเบียนการทดลองทางคลินิก 2 แหล่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2022 ไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวม RCTs ที่มีระยะเวลาอย่างน้อยแปดสัปดาห์เปรียบเทียบอาหาร GI/GL ต่ำกับอาหาร GI/GL ที่สูงขึ้น หรืออาหารอื่นๆ ในผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane เราทำการเปรียบเทียบหลัก 2 ประการ: อาหารที่มี GI/GL ต่ำเทียบกับอาหารที่มี GI/GL สูง และอาหารที่มี GI/GL ต่ำเทียบกับอาหารอื่นๆ ผลลัพธ์หลักของเรารวมการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวและดัชนีมวลกาย เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และการเสียชีวิต เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับแต่ละผลลัพธ์

ผลการวิจัย: 

ในการทบทวนฉบับปรับปรุงนี้ เรารวมการศึกษา 10 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 1210 คน); 9 ฉบับเป็นการศึกษาใหม่ เรารวมการศึกษาเดียวจากการทบทวนฉบับก่อนหน้า ตามการปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือก เราจัดการศึกษา 5 ฉบับ อยู่ในกลุ่ม 'กำลังรอการจัดประเภท' และ การศึกษา 1 ฉบับ จัดอยู่ในกลุ่ม 'กำลังดำเนินการ' จากการศึกษา 10 ฉบับที่รวบรวมมา มี 7 ฉบับเปรียบเทียบอาหาร GI/GL ต่ำ (ผู้เข้าร่วม 233 คน) กับอาหาร GI/GL สูง (ผู้เข้าร่วม 222 คน) และการศึกษา 3 ฉบับ เปรียบเทียบอาหาร GI/GL ต่ำ (ผู้เข้าร่วม 379 คน) กับอาหารอื่นๆ (ผู้เข้าร่วม 376 คน) การศึกษา 1 ฉบับ มีเด็ก (ผู้เข้าร่วม 50 คน); การศึกษา 1 ฉบับ รวมผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี (ผู้เข้าร่วม 24 คน); การศึกษาที่เหลือรวมผู้ใหญ่ (ผู้เข้าร่วม 1136 คน) ระยะเวลาของการแทรกแซงมีตั้งแต่ 8 สัปดาห์ถึง 18 เดือน การทดลองทั้งหมดมีความไม่ชัดเจนหรือมีความเสี่ยงของการมีอคติสูงในหลายโดเมน 

อาหาร GI/GL ต่ำเทียบกับอาหาร GI/GL ที่สูงขึ้น

อาหารที่มีค่า GI/GL ต่ำอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเมื่อเทียบกับอาหารที่มีค่า GI/GL สูงขึ้น (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) -0.82 กก., ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) -1.92 ถึง 0.28; I 2 = 52 %; การศึกษา 7 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 403 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) หลักฐานจากการศึกษา 4 ฉบับที่รายงานการเปลี่ยนแปลงของดัชนีมวลกาย (BMI) บ่งชี้ว่าอาหารที่มี GI/GL ต่ำอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยใน BMI เมื่อเทียบกับอาหารที่มี GI/GL สูง (MD -0.45 kg/m 2 , 95% CI - 1.02 ถึง 0.12 I 2 = 22% ผู้เข้าร่วม 186 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา การศึกษาหนึ่งที่ประเมินอารมณ์ของผู้เข้าร่วมระบุว่าอาหาร GI/GL ต่ำอาจปรับปรุงอารมณ์เมื่อเทียบกับอาหาร GI/GL ที่สูงขึ้น แต่หลักฐานไม่แน่นอนอย่างมาก (MD -3.5, 95% CI -9.33 ถึง 2.33; ผู้เข้าร่วม 42 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) การศึกษา 2 ฉบับ ที่ประเมินเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไม่ได้รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ เราตัดสินว่าผลลัพธ์นี้มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก ไม่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการตายจากทุกสาเหตุ   

สำหรับผลลัพธ์รอง อาหารที่มีค่า GI/GL ต่ำอาจส่งผลให้มีมวลไขมันแตกต่างกันเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเมื่อเทียบกับอาหารที่มีค่า GI/GL สูง (MD -0.86 กก., 95% CI -1.52 ถึง -0.20; I 2 = 6%; การศึกษา 6 ฉบับ , ผู้เข้าร่วม 295 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ในทำนองเดียวกัน อาหาร GI/GL ต่ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เมื่อเทียบกับอาหารที่มี GI/GL สูง (MD 0.12 mmol/L, 95% CI 0.03 ถึง 0.21; I 2 = 0%; การศึกษา 6 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 344 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) 

อาหาร GI/GL ต่ำ เทียบกับอาหารอื่นๆ

อาหารที่มีค่า GI/GL ต่ำอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเมื่อเทียบกับอาหารอื่นๆ (MD -1.24 กก., 95% CI -2.82 ถึง 0.34; I 2 = 70%; การศึกษา 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 723 คน; ความเชื่อมั่นของหลักฐานปานกลาง ) หลักฐานบ่งชี้ว่าอาหาร GI/GL ต่ำอาจส่งผลให้ค่าดัชนีมวลกายเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเมื่อเทียบกับอาหารอื่นๆ (MD -0.30 กก. อาหาร GI/GL ต่ำดีกว่า, 95% CI -0.59 ถึง -0.01; I 2 = 0%; การศึกษา 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 650 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 2 เหตุการณ์ในการศึกษา 1 ฉบับ: เหตุการณ์หนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่ใช้ (intervention) และอีกเหตุการณ์หนึ่ง ความผิดปกติของการกิน อาจเกี่ยวข้องกับวิธีการที่ใช้ การศึกษาอื่นรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 11 เหตุการณ์ รวมถึงภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหลังการทดสอบความทนทานต่อกลูโคสในช่องปาก การศึกษาเดียวกันรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 7 เหตุการณ์ ได้แก่ นิ่วในไตและโรคถุงผนังลำไส้อักเสบ เราตัดสินว่าผลลัพธ์นี้มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ ไม่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือการตายจากทุกสาเหตุ

สำหรับผลลัพธ์รอง ไม่มีการศึกษาใดรายงานเกี่ยวกับมวลไขมัน อาหาร GI/GL ต่ำอาจไม่ลดระดับกลูโคสในเลือดขณะอดอาหารเมื่อเทียบกับอาหารอื่นๆ (MD 0.03 mmol/L, 95% CI -0.05 ถึง 0.12; I 2 = 0%; การศึกษา 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 732 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) 

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย พญ ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 10 มกราคม 2024

Tools
Information