การใช้โยคะเป็นส่วนหนึ่งของชุดการดูแลเทียบกับการดูแลที่ไม่เป็นมาตรฐาน

คำถามของการทบทวน

การฝึกโยคะเป็นส่วนหนึ่งของชุดการดูแลขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภทเมื่อเทียบกับการดูแลที่ไม่เป็นมาตรฐานหรือไม่

ความเป็นมา

โยคะเกี่ยวข้องกับท่าทางและการฝึกการหายใจ เพื่อส่งเสริมความสมดุลระหว่างจิตใจและร่างกาย ปัจจุบันโยคะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีการผ่อนคลายและการออกกำลังกาย เพื่อลดความเครียดและส่งเสริมสุขภาพและความรู้สึกดี โรคจิตเภทเป็นความเจ็บป่วยทางจิตร้ายแรงซึ่งมีอาการ เช่น การได้ยินเสียงที่ไม่มีจริง ตอบสนองทางอารมณ์ไม่ดี และการแยกตัวจากสังคม โรคจิตเภทมักส่งต่อผลผู้ป่วยเป็นระยะเวลานานและได้รับการรักษาโดยยารักษาโรคจิตเป็นหลัก อย่างไรก็ตามยาเหล่านี้มักไม่ได้ผลเต็มที่ และงานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าการฝึกโยคะเพิ่มเติมในการรักษา อาจเป็นประโยชน์และช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โยคะสามารถใช้ร่วมกับการบำบัดอื่น ๆ เช่น การให้คำปรึกษาหรือการออกกำลังกายในรูปแบบอื่น ๆ ใน 'ชุดการดูแล' การดูแลที่ไม่เป็นมาตรฐาน อาจประกอบด้วยการบำบัดด้วยการพูด การบำบัดด้วยการแสดงออก (ศิลปะ การเต้นรำ ละครดนตรีและการเขียน) และการออกกำลังกายในรูปแบบอื่น ๆ

การสืบค้นหลักฐาน

ในเดือนพฤษภาคม 2018 ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสำหรับ Cochrane Schizophrenia ได้ค้นหาจาก Cochrane Schizophrenia's specialised ที่ลงทะเบียนการศึกษาแบบ randomised controlled trials ในผู้ป่วยจิตเภท พบการศึกษาที่อาจเกี่ยวข้อง 30 เรื่อง ผู้เขียนได้ตรวจสอบเอกสารการศึกษาฉบับเต็มอย่างรอบคอบ โดยตรวจสอบว่าเป็นการศึกษาแบบ randomised controlled trials ที่สุ่มผู้เข้ารวมเป็นโรคจิตเภทให้ได้รับสิ่งทดลองนอกเหนือจากการดูแลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโยคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดการดูแลหรือ วิธีการอื่นที่ไม่ใช่การดูแลตามมาตรฐาน การศึกษา 29 เรื่อง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าข้างต้นและไม่รวมอยู่ในการทบทวน การศึกษาเรื่องหนึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะนี้จึงยังไม่มีข้อมูล

ผลการศึกษาที่สำคัญ

ปัจจุบันไม่มีข้อมูลจาก randomised controlled trials ถึงผลของโยคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดการดูแลเมื่อเทียบกับการดูแลที่ไม่เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

คุณภาพของหลักฐาน

ปัจจุบันไม่มีหลักฐานคุณภาพสูงที่สนับสนุนหรือห้ามการใช้โยคะเป็นส่วนหนึ่งของชุดการดูแลเมื่อเทียบกับการดูแลที่ไม่เป็นมาตรฐาน โรคจิตเภทมักเป็นความเจ็บป่วยในระยะยาว และการศึกษาเปรียบเทียบชุดการฝึกโยคะกับการบำบัดประเภทอื่น ๆ เป็นสิ่งจำเป็น

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

จากการขาดหลักฐานจาก RCT ในขณะนี้เรายังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โยคะเป็นส่วนหนึ่งของชุดการดูแลเมื่อเทียบกับการดูแลที่ไม่เป็นมาตรฐาน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โยคะเป็นการฝึกร่างกายและจิตใจมาแต่โบราณ ซึ่งมีต้นกำเนิดในอินเดียและเป็นที่นิยมในโลกตะวันตก ในรูปแบบของการผ่อนคลายและการออกกำลังกาย เป็นที่สนใจสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในการพิจารณาประสิทธิภาพของโยคะในชุดการดูแลเทียบกับการดูแลที่ไม่เป็นมาตรฐาน

วัตถุประสงค์: 

การใช้โยคะเป็นส่วนหนึ่งของชุดการดูแลเทียบกับการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่ไม่เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ที่เป็นจิตเภท

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาจาก Cochrane Schizophrenia Group Trials Register (ล่าสุด 15 พฤษภาคม 2018) ซึ่งอ้างอิงจากการค้นหาปกติของ MEDLINE, PubMed, Embase, CINAHL, BIOSS, AMED, PsychINFO และทะเบียนการทดลองทางคลินิก เราค้นหาเอกสารอ้างอิงของการศึกษาที่รวมไว้ทั้งหมด ไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา เวลา ประเภทเอกสารหรือสถานะการเผยแพร่ที่ลงทะเบียน

เกณฑ์การคัดเลือก: 

randomised controlled trials (RCTs) ทั้งหมด ผู้เข้าร่วมเป็นจิตเภท เปรียบเทียบโยคะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดการดูแลกับการดูแลที่ไม่เป็นมาตรฐาน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ไม่มีข้อมูลที่จะวิเคราะห์เนื่องจากไม่มีการศึกษาที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก

ผลการวิจัย: 

การสืบค้นได้การศึกษา 30 เรื่อง ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทบทวนนี้ หลังจากการตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว ได้คัดการศึกษาออก 29 เรื่องและอีกหนึ่งเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์

บันทึกการแปล: 

แปลโดย เพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2020

Tools
Information