یوگا به‌ عنوان بخشی از بسته مراقبتی اسکیزوفرنی در مقایسه با مراقبت غیر استاندارد

سوال مطالعه مروری

در صورتی که یوگا به‌ عنوان بخشی از یک بسته بزرگ‌تر مراقبتی ارائه شود، در مقایسه با مراقبت‌های غیر استاندارد برای افراد مبتلا به اسکیزوفرنی موثر است؟

پیشینه

یوگا شامل چگونگی ‌قرارگیری بدنی و تمرین‌های تنفسی است که تعادل بین ذهن و بدن را تقویت می‌کند. امروزه از آن به‌ عنوان یک روش آرامش‌بخش و ورزش برای کاهش استرس و ارتقاء سلامت و احساس بهزیستی (well-being) به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌شود. اسکیزوفرنی یک بیماری روانی است که در آن افراد با نشانه‌هایی از قبیل شنیدن صداهایی که وجود ندارند، واکنش هیجانی ضعیف و انزوای اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. این وضعیت برای مدت‌های طولانی زندگی بیمار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و خط اول درمان آن داروهای آنتی‌سایکوتیک است. با این حال، این داروها همیشه به‌طور کامل موثر نیستند و برخی تحقیقات افزودن یوگا را به‌ عنوان درمان کمکی پیشنهاد می‌کنند و معتقدند که می‌تواند سودمند بوده و به بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی کمک ‌کند. یوگا را می‌توان با درمان‌های دیگری مثل مشاوره یا اشکال دیگر ورزش در قالب یک «بسته مراقبتی» ترکیب کرد. مراقبت‌های غیر استاندارد می‌توانند شامل درمان‌های گفتاری، درمان‌های ابراز کننده احساسات (هنر، رقص، نمایش، موسیقی و نوشتن) و دیگر اشکال ورزش باشند.

جست‌وجوی شواهد

در ماه می 2018، متخصص اطلاعات در گروه اسکیزوفرنی کاکرین، پایگاه ثبت تخصصی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده گروه اسکیزوفرنی را در کاکرین برای یافتن کارآزمایی‌هایی با حضور افراد مبتلا به اسکیزوفرنی جست‌وجو کرد. سی مطالعه پیدا شدند که می‌توانستند مرتبط باشند. نویسندگان مرور نسخه‌های متن کامل این مطالعات را به دقت بررسی کردند که آنها کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای هستند که افراد مبتلا به اسکیزوفرنی را تصادفی‌سازی ‌کردند تا علاوه بر مراقبت‌های مداوم، یوگا را به عنوان بخشی از یک بسته مراقبتی دریافت کنند یا نوع دیگری را از مراقبت‌های غیر استاندارد. بیست و نه مورد از این مطالعات معیارهای ورود را به مطالعه نداشتند و از مرور حذف شدند. یک مطالعه «در حال انجام» است و در حال حاضر اطلاعات آن در دسترس قرار ندارد.

نتایج کلیدی

در حال حاضر، هیچ داده‌ای از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده در مورد تاثیرات یوگا به عنوان بخشی از یک بسته مراقبتی در مقایسه با مراقبت‌های غیر استاندارد برای افراد مبتلا به اسکیزوفرنی در دسترس نیست.

کیفیت شواهد

در حال حاضر، هیچ شواهدی با کیفیت بالا برای حمایت یا عدم حمایت از استفاده از یوگا به عنوان بخشی از بسته مراقبتی در مقابل مراقبت‌های غیر استاندارد وجود ندارد. اسکیزوفرنی اغلب یک بیماری مزمن است و انجام مطالعاتی که بسته‌های یوگا را با انواع دیگر درمان‌ها مقایسه می‌کنند، ضروری است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

با توجه به فقدان شواهد از RCTها، در حال حاضر امکان اظهار نظر در مورد استفاده از یوگا به عنوان بخشی از بسته مراقبتی در مقابل مراقبت غیر استاندارد وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

یوگا یک ورزش باستانی بدن-ذهن است که از هند منشا گرفته و در حال حاضر در جهان غرب به عنوان شکلی از آرام‌سازی و ورزش پذیرفته شده است. برای افراد مبتلا به اسکیزوفرنی، تعیین اثربخشی یوگا در قالب یک بسته مراقبتی در مقابل مراقبت‌های غیر استاندارد مورد توجه بوده است.

اهداف: 

بررسی تاثیرات یوگا به عنوان بخشی از یک بسته مراقبت در مقابل مراقبت‌های غیر استاندارد در اسکیزوفرنی.

روش‌های جست‌وجو: 

به جست‌وجو در پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه اسکیزوفرنی در کاکرین (آخرین بار در 15 می 2018) پرداختیم که بر اساس جست‌وجوهای منظم در MEDLINE؛ PubMed؛ Embase؛ CINAHL؛ BIOSS؛ AMED؛ PsychINFO، و پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی بنا شدند. فهرست منابع تمام مطالعات وارد شده را هم جست‌وجو کردیم. برای ورود رکوردها به پایگاه ثبت، هیچ محدودیتی از نظر زبان، تاریخ، نوع مقاله، یا وضعیت انتشار مقاله اعمال نشد.

معیارهای انتخاب: 

همه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) که شامل افراد مبتلا به اسکیزوفرنی بوده و به مقایسه یوگا به‌ عنوان قسمتی از یک بسته مراقبتی با مراقبت غیر استاندارد پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

هیچ داده‌ای برای آنالیز وجود نداشت زیرا هیچ مطالعه‌ای معیارهای ورود را نداشت.

نتایج اصلی: 

جست‌وجوها 30 مطالعه را شناسایی کردند که می‌توانستند با این مرور مرتبط باشند. پس از بررسی دقیق، 29 مورد حذف شده و یک مورد در حال انجام است. هیچ داده‌ای برای آنالیز در دسترس نبود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information