Joga jako część programu opieki zdrowotnej a niestandardowe leczenie (w schizofrenii; przyp.tłum.)Joga jako część programu opieki zdrowotnej a niestandardowe leczenie (w schizofrenii; przyp.tłum.)

Pytanie badawcze

Czy joga stosowana w ramach szerszego pakietu opieki zdrowotnej w porównaniu z leczeniem niestandardowym jest skuteczna u osób ze schizofrenią?

Wprowadzenie

Joga obejmuje przyjmowanie określonych pozycji ciała oraz ćwiczenia oddechowe w celu osiągnięcia równowagi pomiędzy umysłem a ciałem. Jest obecnie powszechnie stosowaną metodą relaksacyjno-ćwiczeniową mającą na celu zmniejszenie stresu oraz promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia. Schizofrenia jest poważną chorobą psychiczną, w wyniku której chorzy odczuwają objawy takie jak omamy słuchowe, obojętność emocjonalna i wycofanie się z życia społecznego. Schizofrenia często występuje u ludzi przez długie okresy życia, a w leczeniu stosuje się przede wszystkim leki przeciwpsychotyczne. Jednak terapia farmakologiczna nie zawsze jest w pełni skuteczna. Ponadto niektóre badania sugerują, że joga jako leczenie uzupełniające może być korzystna i poprawia jakość życia osób cierpiących na schizofrenię. Joga może być łączona z innymi formami leczenia, takimi jak poradnictwo lub inne formy ćwiczeń wchodzących w skład „programu zdrowotnego”. Niestandardowe leczenie może składać się z psychoterapii, terapii ekspresyjnych (sztuka, taniec, teatr, muzyka i pisanie) oraz innych form ćwiczeń.

Wyszukiwanie danych naukowych

W maju 2018 r. specjalista ds. informacji z Cochrane Schizophrenia przeszukał specjalistyczny rejestr randomizowanych badań klinicznych Cochrane Schizophrenia, by znaleźć badania dotyczące chorych na schizofrenię. Znaleziono 30 badań, które mogły spełniać kryteria włączenia. Autorzy przeglądu dokładnie przeanalizowali pełne wersje tekstowe tych badań, oceniając, czy były to randomizowane badania kliniczne, w których pacjentów ze schizofrenią leczonych standardowo zakwalifikowano losowo do grupy jogi jako części programu zdrowotnego lub leczenia niestandardowego. Dwadzieścia dziewięć z tych badań nie spełniło powyższych kryteriów włączenia i nie zostały wyłączone z przeglądu. Jedno z badań jest w toku, dlatego jego dane nie są obecnie dostępne.

Główne wyniki

Obecnie nie ma dostępnych danych z randomizowanych badań klinicznych dotyczących efektów jogi jako części programu zdrowotnego w porównaniu z niestandardowym leczeniem u osób ze schizofrenią.

Jakość danych naukowych

Obecnie nie ma żadnych danych naukowych wysokiej jakości potwierdzających lub nie skuteczność jogi jako części pakietu opieki zdrowotnej w porównaniu z leczeniem niestandardowym. Schizofrenia jest przewlekłą chorobą, dlatego niezbędne są badania, w których będzie można porównać jogę jako część programu zdrowotnego z innymi rodzajami leczenia.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Grądzka Redakcja: Piotr Szymczak, Małgorzata Kołcz

Tools
Information