การเปรียบเทียบการรักษาที่แตกต่างกันสำหรับสตรีที่เป็นโรค Paget ในช่องคลอด

ความเป็นมา
Extramammary Paget's disease เป็นมะเร็งผิวหนังชั้นตื้นรูปแบบหนึ่งที่พบได้น้อย ส่วนใหญ่จะพบในสตรีผิวขาวที่เป็นวัยทองแล้ว (postmenopausal) เป็นภาวะที่เกิดขึ้นในชั้นเซลล์ผิว (ชั้นของเซลล์ที่สร้างพื้นผิวหรือเยื่อบุของอวัยวะ) ที่สามารถปรากฏให้เห็นเป็นบริเวณเกล็ดสีขาวและสีแดงบนปากช่องคลอดซึ่งอาจมีอาการคันและเจ็บปวด การวินิจฉัยทำได้โดยการตรวจและการสุ่มตัวอย่างเนื้อเยื่อเพื่อไปตรวจ เซลล์ที่ผิดปกติมักขยายออกไปนอกบริเวณที่เห็นว่าผิดปกติทางดังนั้นการศึกษาบางชิ้นจึงแนะนำให้มีการทำ frozen section ในขณะผ่าตัด ซึ่งนักพยาธิวิทยาสามารถรายงานการตรวจชิ้นเนื้อขนาดเล็กอย่างรวดเร็วเพื่อบอกว่าผิวหนังที่ตัดไปนั้นยังมีรอยโรคของ Paget หรือไม่ การรักษาอื่นๆ ได้แก่ ยาทา เช่น imiquimod (ครีมที่สามารถทาเอง); การฉายแสง; เคมีบำบัด; การบำบัดด้วยแสง (รูปแบบของการส่องไฟโดยใช้สารประกอบที่ไวต่อแสงซึ่งสัมผัสกับแสงโดยเฉพาะซึ่งจะกลายเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเป้าหมายและเซลล์ที่เป็นโรคอื่นๆ) การรักษาด้วยเลเซอร์ หรือการผสมผสานระหว่างวิธีการรักษาเหล่านี้ ความท้าทายของวิธีการรักษาคือการกำจัดหรือรักษาโรคที่อาจมองไม่เห็น โดยไม่ใช่การรักษาที่มากเกินความจำเป็น การหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวของการผ่าตัดที่รุนแรงเช่น ความเจ็บปวดและการเกิดแผลเป็น ความรู้สึกถึงการถูกทำลายและการสูญเสียความเป็นสตรีเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับสตรี โดยการผ่าตัดเป็นการรักษาที่ทำบ่อยที่สุด แต่เป็นการยากที่จะผ่าตัดเพื่อเอารอยโรคออกให้ได้หมด และการกลับเป็นซ้ำเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยและนำไปสู่การผ่าตัดซ้ำๆ และเป็นการทำลายลักษณะทางกายวิภาค เพื่อประเมินประโยชน์และอันตรายของรูปแบบการรักษาที่แตกต่างกันสำหรับการจัดการโรค Paget ในช่องคลอด

ลักษณะของการศึกษา
เราค้นหาการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (การทดลองที่จัดสรรการรักษาให้กับสตรีในลักษณะสุ่ม) และการศึกษาแบบไม่สุ่มตัวอย่างที่ออกแบบมาอย่างดี ซึ่งเปรียบเทียบการรักษาที่แตกต่างกันในสตรีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีโรค Paget ที่ได้รับการวินิจฉัยยืนยันจากการตรวจชิ้นเนื้อของช่องคลอด

ผลลัพธ์ที่สำคัญและคุณภาพของหลักฐาน
เราค้นหาฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และติดต่อผู้เชี่ยวชาญและระบุและตรวจสอบชื่อเรื่องและบทคัดย่อของบทความที่อาจเกี่ยวข้องได้ 635 บทความและดึงข้อมูล 31 รายการในรูปแบบบทความฉบับเต็ม อย่างไรก็ตามเราพบว่าไม่มีการศึกษาที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเข้า เราได้พบการศึกษาแบบไม่สุ่มตัวอย่างหลายรายการและร่างคำบรรยายโดยละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์ แต่การศึกษาเหล่านี้มีคุณภาพต่ำและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอคติ ดังนั้นในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่ระบุได้ว่าการรักษารูปแบบใดดีกว่าหรือแย่กว่าในแง่ของการยืดการอยู่รอด การชะลอการลุกลามหรือการกลับเป็นซ้ำ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือลดความเป็นพิษให้น้อยที่สุด การทบทวนชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการศึกษาที่มีคุณภาพดีเปรียบเทียบวิธีการต่างๆสำหรับการรักษาโรค Paget ในช่องคลอด สตรีและแพทย์จะได้รับประโยชน์จากหลักฐานที่มีมากขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการการผ่าตัดและไม่ผ่าตัดในการรักษาโรคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการทางการแพทย์ที่ไม่รุกรานจะช่วยสตรีจากผลข้างเคียงและผลที่ตามมาจากการผ่าตัด

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมฉบับล่าสุดได้รับการตีพิมพ์มีกรณีอื่น ๆ อีกมากมายในเอกสารที่รายงานการตอบสนองทางคลินิกต่อ 5% imiquimod ชนิดทา มีการศึกษาที่เป็น prospective study 1 รายการ ในสตรี 8 คนที่เป็นโรค Paget ที่กลับมาเป็นซ้ำในช่องคลอดและได้รับการรักษาด้วย 5% imiquimod และมีรายงานการทดลองที่เป็น prospective trial ที่ทำในสตรี 20 คน หลักฐานที่เพิ่มขึ้นนี้ แสดงให้เห็นความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ 5% imiquimod ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับสตรีและแพทย์ ตามหลักการแล้ว จำเป็นต้องมี RCT จากหลายศูนย์ที่มีขนาดที่เหมาะสม แต่การตีพิมพ์การศึกษาในอนาคตที่ไม่มีการสุ่มตัวอย่างคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องจะช่วยปรับปรุงวรรณกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

นี่คือการปรับปรุงของการทบทวนวรรณกรรมที่เผยแพร่ในฉบับที่ 10, ปี 2013

Extramammary Paget's disease เป็นมะเร็งผิวหนังชั้นตื้นรูปแบบหนึ่งที่พบได้น้อย บริเวณที่พบบ่อยที่สุดคือช่องคลอด ส่วนใหญ่จะพบในสตรีผิวขาวที่เป็นวัยทองแล้ว (postmenopausal) Paget's disease ของช่องคลอด มักแพร่กระจายมาในรูปแบบลึกลับ โดยมีขอบของรอยโรคออกมาเกินขอบที่เห็นได้ชัดของรอยโรค มีวิธีการรรักษาตั้งแต่การผ่าตัดไปจนถึงเทคนิคหรือการรักษาแบบไม่รุกราน ความท้าทายของวิธีการรักษาคือการกำจัดหรือรักษาโรคที่อาจมองไม่เห็น โดยไม่ใช่การรักษาที่มากเกินความจำเป็น และลดความเจ็บป่วยจากการผ่าตัดที่รุนแรงให้น้อยที่สุด มีความเห็นที่ตรงกันเพียงเล็กน้อยในเรื่องเกี่ยวกับการรักษา โดยการผ่าตัดเป็นการรักษาที่พบบ่อยที่สุด แต่เป็นการยากที่จะผ่าตัดเพื่อเอารอยโรคออกให้ได้หมด และการกลับเป็นซ้ำเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยและนำไปสู่การผ่าตัดซ้ำๆ และการทำลายลักษณะทางกายวิภาค การรักษาทางเลือกอื่นของการบำบัดด้วยแสง, การรักษาด้วยเลเซอร์, การฉายแสง, การรักษาเฉพาะที่ หรือแม้กระทั่งเคมีบำบัดได้รับการแก้ไขแล้วและสิ่งสำคัญคือต้องประเมินหลักฐานที่มีอยู่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินว่าการรักษาเฉพาะเซลล์แบบใหม่เช่น การบำบัดด้วยแสง และ imiquimod สามารถลดความจำเป็นในการผ่าตัดที่รุนแรงได้หรือไม่

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และอันตรายของรูปแบบการรักษาที่แตกต่างกันสำหรับการจัดการโรค Paget ในช่องคลอด

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาจาก Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE (ผ่าน Ovid) และ Embase (ผ่าน Ovid) จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2018 และยังสืบค้นการศึกษาทางคลินิคที่ลงทะเบียนไว้ บทคัดย่อจากงานประชุมวิชาการ และเอกสารอ้างอิงของบทความ

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราค้นหาการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCT) และการศึกษาแบบไม่สุ่มตัวอย่างที่ออกแบบมาอย่างดีซึ่งเปรียบเทียบวิธีการต่างๆที่ใช้ในสตรีที่เป็นโรค Paget ในช่องคลอด

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คนประเมินว่างานวิจัยใดที่เข้าได้กับเกณฑ์การคัดเข้าอย่างเป็นอิสระต่อกัน เราไม่พบการทดลองที่เข้าเกณฑ์ ดังนั้นจึงไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย: 

การค้นหาตามรูปแบบดั้งเดิมของการทบทวนวรรณกรรมพบรายการอ้างอิงที่ไม่ซ้ำกัน 635 รายการ เราพบการอ้างอิง 31 รายการ (ซึ่งรายงานจากการศึกษา 30 รายการ) ในรูปแบบข้อความเต็มหลังจากการตรวจสอบชื่อเรื่องและบทคัดย่อ แต่เราไม่รวมสิ่งเหล่านี้เข้ามาเนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเข้า อย่างไรก็ตามเราได้รวมเรื่องเล่าที่ครอบคลุมของการศึกษาซึ่งเราระบุการวิเคราะห์สตรีมากกว่า 10 คนเนื่องจากสิ่งนี้เป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียวในโรคที่พบได้น้อย การผ่าตัดยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาตามข้อมูลที่มีปัจจุบัน โดยการรักษาอื่นๆ จะจำกัด เฉพาะรายงานผู้ป่วยหรือการรักษาโรคที่ไม่สามารถผ่าตัดได้หรือตอนที่โรคกลับเป็นซ้ำ

การปรับปรุงนี้ทำขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2013 ถึงพฤษภาคม 2018 มีการศึกษาใหม่ 35 รายการ ไม่มีการทดลองที่เข้าเกณฑ์การศึกษา มีเพียง 1 การศึกษาที่เป็น prospective study ของ 5% imiquimod ในโรค Paget ของช่องคลอด ที่โรคกลับเป็นซ้ำ ซึ่งแม้ว่าจะมีคุณภาพดีแต่มีสตรีเพียง 8 คนเท่านั้นในการศึกษา

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว วันที่ 15 พฤษภาคม 2021

Tools
Information