การเข้าร่วมกับ Cochrane ในฐานะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแล

ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีบทบาทสำคัญใน Cochrane

Cochrane ใช้คำว่าผู้บริโภคเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ป่วย ผู้ดูแล และสมาชิกในครอบครัวที่มีประสบการณ์โดยตรงด้านการดูแลสุขภาพ

Cochrane consumers::

  • ใช้หลักฐาน Cochrane เพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพในชีวิตของพวกเขาเองหรือเพื่อคนในครอบครัว
  • จัดลำดับความสำคัญและช่วยให้แน่ใจว่าคำถามการศึกษาของ Cochrane Review มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล
  • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง Cochrane Review ในฐานะ peer reviewer เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้
  • ช่วยในการกำกับดูแลกิจการขององค์กร
  • เพิ่มรายละเอียดของหลักฐาน Cochrane ในหมู่ประชาชนทั่วไป

เข้าร่วม the Cochrane Consumer Network

ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถเข้าร่วม Cochrane Consumer Network ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่และกำลังขยายไปทั่วโลก เรายินดีต้อนรับสมาชิกทุกคนที่สนใจในหลักฐานด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูง

  • ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอัปเดตสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ Cochrane Consumerers
  • เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้และการฝึกอบรม
  • อาสาทำงานเพื่อ Cochrane

เข้าร่วม the Cochrane Consumer Network