Strategia 2020

Jak to robimy?

Strategia 2020 ma na celu sprawić, aby dane naukowe dostarczane przez Cochrane były podstawą podejmowania decyzji zdrowotnych na całym świecie.

Określa, jak zamierzamy ten cel osiągnąć oraz tworzy ramy dla przyszłego procesu decyzyjnego Cochrane, pomagając nam reagować na strategiczne szanse i wyzwania, które stoją przed nami w następnej oraz kolejnych dekadach. Strategia to wynik współpracy podjętej w ramach naszej globalnej sieci współpracowników prezentująca wspólną wizję naszej organizacji do roku 2020, która opiera się na pracy współpracowników w celu zagwarantowania sukcesu.

Strategia 2020 dąży do osiągnięcia czterech kluczowych celów: dotyczących trzech zazębiających się równorzędnych obszarów (cele 1-3), które opierają się na czwartym fundamentalnym obszarze (cel 4), dotyczącym wzmocnienia organizacji i wspierania naszej nowej misji:

CEL 1: Tworzenie danych naukowych

Opracowywanie przeglądów systematycznych o wysokiej jakości, istotnych i aktualnych oraz podsumowywanie wyników badań w celu wspierania procesu podejmowania decyzji klinicznych.

CEL 2: Dążenie do zapewnienia dostępu do naszych danych naukowych

Uczynienie danych naukowych Cochrane dostępnymi i użytecznymi dla każdego na całym świecie.

CEL 3: Promowanie danych naukowych

Uczynienie Cochrane "źródłem danych naukowych" wspierających proces podejmowania decyzji klinicznych, budowanie uznania dla naszej pracy oraz sprawienie, by Cochrane stało się czołowym orędownikiem opieki zdrowotnej opartej na danych naukowych.

CEL 4: Budowanie skutecznej i trwałej organizacji

Zapewnienie zróżnicowanej organizacji międzynarodowej, działającej na zasadach przejrzystości, skutecznie wykorzystującej entuzjazm i umiejętności naszych autorów, dzięki przestrzeganiu naszych zasad, odpowiedzialne i skuteczne kierowanie organizacją oraz zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów.

Kliknij, aby przeczytać pełną wersję Strategii 2020

Możesz przeczytać więcej o Strategii 2020 i naszych szczegółowych planach i celach na ten rok na naszej stronie.