Strategia 2020
 

Strategia 2020

Jak to robimy?

Strategia 2020 ma na celu sprawić, aby dane naukowe dostarczane przez Cochrane były podstawą podejmowania decyzji zdrowotnych na całym świecie.

Określa, jak zamierzamy ten cel osiągnąć oraz tworzy ramy dla przyszłego procesu decyzyjnego Cochrane, pomagając nam reagować na strategiczne szanse i wyzwania, które stoją przed nami w następnej oraz kolejnych dekadach. Strategia to wynik współpracy podjętej w ramach naszej globalnej sieci współpracowników prezentująca wspólną wizję naszej organizacji do roku 2020, która opiera się na pracy współpracowników w celu zagwarantowania sukcesu.

Strategia 2020 dąży do osiągnięcia czterech kluczowych celów: dotyczących trzech zazębiających się równorzędnych obszarów (cele 1-3), które opierają się na czwartym fundamentalnym obszarze (cel 4), dotyczącym wzmocnienia organizacji i wspierania naszej nowej misji:

CEL 1: Tworzenie danych naukowych

Opracowywanie przeglądów systematycznych o wysokiej jakości, istotnych i aktualnych oraz podsumowywanie wyników badań w celu wspierania procesu podejmowania decyzji klinicznych.

CEL 2: Dążenie do zapewnienia dostępu do naszych danych naukowych

Uczynienie danych naukowych Cochrane dostępnymi i użytecznymi dla każdego na całym świecie.

CEL 3: Promowanie danych naukowych

Uczynienie Cochrane "źródłem danych naukowych" wspierających proces podejmowania decyzji klinicznych, budowanie uznania dla naszej pracy oraz sprawienie, by Cochrane stało się czołowym orędownikiem opieki zdrowotnej opartej na danych naukowych.

CEL 4: Budowanie skutecznej i trwałej organizacji

Zapewnienie zróżnicowanej organizacji międzynarodowej, działającej na zasadach przejrzystości, skutecznie wykorzystującej entuzjazm i umiejętności naszych autorów, dzięki przestrzeganiu naszych zasad, odpowiedzialne i skuteczne kierowanie organizacją oraz zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów.

Kliknij, aby przeczytać pełną wersję Strategii 2020

Zamknij

Cele 2018

Zarząd Cochrane zatwierdza roczne cele do realizacji przez wspólnotę Cochrane i Główny Zespół Wykonawczy na wspierające Strategię 2020

Razem z Głównym Zespołem Wykonawczym i wspólnotą Cochrane chcemy:

  1. Stworzyć osiem nowych Sieci Grup Przeglądów i rozpoczniemy wdrażanie planów Sieci i ulepszać naszą współpracę
  2. Ukończyć nowy, wystandaryzowany przepływ informacji w opracowywaniu Przeglądów Cochrane.
  3. Zaakceptować przyszłe priorytetowe rodzaje przeglądów, metod oraz źródła danych opracowując w tym celu "strategię treści" oraz rozpocząć ich wdrażanie.
  4. Dostarczyć więcej funkcji i ulepszeń Biblioteki Cochrane po jej ponownym uruchomieniu.
  5. Budować potencjał i zaangażowanie w działalność Tłumaczenia Danych Naukowych w całej organizacji

Dowiedz się więcej o tym, jak cele na 2018 zostaną osiągnięte:


Jak będziemy definiować sukces?

Cochrane opracowało dokument, który zapewnia szerszej społeczności Cochrane i wszystkim zewnętrznym zainteresowanym określenie realnych rezultatów dla każdego z Celów określonych w Strategii 2020; ocenę przewidywanego postępu do końca 2018 r. oraz ramy dla określenia pracy pozostałej do wykonania do osiągnięcia zdefiniowanych rezultatów. Dokument jest ważny do 2020 roku, opracowywany i aktualizowany gdy określone zadania są zakończone a organizacja dostosowuje go do nowych okoliczności. To jest aktualizacja wersji opublikowanej w 2017 roku.

Dowiedz się więcej

Share/Save