Strategia 2020
 

Strategia 2020

Jak to robimy?

Strategia 2020 ma na celu sprawić, aby dane naukowe dostarczane przez Cochrane były podstawą podejmowania decyzji zdrowotnych na całym świecie.

Określa, jak zamierzamy ten cel osiągnąć oraz tworzy ramy dla przyszłego procesu decyzyjnego Cochrane, pomagając nam reagować na strategiczne szanse i wyzwania, które stoją przed nami w następnej oraz kolejnych dekadach. Strategia to wynik współpracy podjętej w ramach naszej globalnej sieci współpracowników prezentująca wspólną wizję naszej organizacji do roku 2020, która opiera się na pracy współpracowników w celu zagwarantowania sukcesu.

Strategia 2020 dąży do osiągnięcia czterech kluczowych celów: dotyczących trzech zazębiających się równorzędnych obszarów (cele 1-3), które opierają się na czwartym fundamentalnym obszarze (cel 4), dotyczącym wzmocnienia organizacji i wspierania naszej nowej misji:

CEL 1: Tworzenie danych naukowych

Opracowywanie przeglądów systematycznych o wysokiej jakości, istotnych i aktualnych oraz podsumowywanie wyników badań w celu wspierania procesu podejmowania decyzji klinicznych.

CEL 2: Dążenie do zapewnienia dostępu do naszych danych naukowych

Uczynienie danych naukowych Cochrane dostępnymi i użytecznymi dla każdego na całym świecie.

CEL 3: Promowanie danych naukowych

Uczynienie Cochrane "źródłem danych naukowych" wspierających proces podejmowania decyzji klinicznych, budowanie uznania dla naszej pracy oraz sprawienie, by Cochrane stało się czołowym orędownikiem opieki zdrowotnej opartej na danych naukowych.

CEL 4: Budowanie skutecznej i trwałej organizacji

Zapewnienie zróżnicowanej organizacji międzynarodowej, działającej na zasadach przejrzystości, skutecznie wykorzystującej entuzjazm i umiejętności naszych autorów, dzięki przestrzeganiu naszych zasad, odpowiedzialne i skuteczne kierowanie organizacją oraz zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów.

Kliknij, aby przeczytać pełną wersję Strategii 2020

Cele 2019

Zarząd Cochrane zatwierdza roczne cele do realizacji przez wspólnotę Cochrane i Główny Zespół Wykonawczy wspierające Strategię 2020

W 2019 r. Grupy Cochrane i Centralny Zespół Wykonawczy:

  1. osiągną roczne cele i zadania zawarte w Strategii Cochrane
  2. zapewnią jakość i spójność procesu redakcyjnego Cochrane
  3. będą ułatwiać decydentom dostęp do Przeglądów Cochrane
  4. przeanalizują naszą politykę otwartego dostępu do przeglądów Cochrane i baz
  5. będą kontynuować dostarczanie więcej funkcji i ulepszeń Biblioteki Cochrane po jej ponownym uruchomieniu.
  6. będą wspierać decydentów polityki zdrowotnej w wykorzystywaniu danych naukowych Cochrane i popierać nowe inicjatywy
  7. będą budować potencjał społeczności Cochrane do przeprowadzania bardziej złożonych przeglądów i podejmować działania związane z tłumaczeniem wiedzy
  8. będą oceniać, planować i rozpoczną wdrażanie ulepszonego Systemu Zarządzania Procesem Redakcyjnym w opracowywaniu przeglądów Cochrane
  9. będą wzmacniać Cochrane jako organizację globalną poprzez szereg inicjatyw

Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób Zadania 2019 zostaną zrealizowane na stronie internetowej Cochrane Community.


Jak będziemy definiować sukces?

Cochrane opracowało dokument, który zapewnia szerszej społeczności Cochrane i wszystkim zewnętrznym zainteresowanym określenie realnych rezultatów dla każdego z Celów określonych w Strategii 2020; ocenę przewidywanego postępu do końca 2018 r. oraz ramy dla określenia pracy pozostałej do wykonania do osiągnięcia zdefiniowanych rezultatów. Dokument jest ważny do 2020 roku, opracowywany i aktualizowany gdy określone zadania są zakończone a organizacja dostosowuje go do nowych okoliczności. To jest aktualizacja wersji opublikowanej w 2017 roku.

Dowiedz się więcej

Share/Save