Strategia Rozwoju

Jak to robimy?

Strategia Rozwoju ma na celu przygotowanie Cochrane do utrzymania zrównoważonego rozwoju po bezprecedensowych wydarzeniach na świecie w latach 2020-2021.

Określa on, w jaki sposób będziemy podchodzić do zmian organizacyjnych w ciągu najbliższych dwóch lat, aby sprostać obecnym sytuacjom i zachować zrównoważony rozwój. Strategia Rozwoju została opracowana częściowo w oparciu o konsultacje dotyczące ram strategicznych, które zakończyły się w 2020 r. Opiera się on na trzech celach, które wzajemnie się przenikają i mają jednakowy priorytet.

CEL 1: Tworzenie wiarygodnych danych naukowych

Tworzenie wiarygodnych i aktualnych syntez danych naukowych dotyczących najważniejszych kwestii w procesie podejmowania decyzji dotyczących zdrowia i opieki.

CEL 2: Promowanie danych naukowych

Być wiodącym światowym orędownikiem zdrowia i opieki opartej na dowodach naukowych.

CEL 3: Informowanie o decyzjach dotyczących zdrowia i opieki

Informowanie o decyzjach dotyczących zdrowia i opieki poprzez udostępnianie wszystkim naszych dowodów naukowych.

Kliknij, aby przeczytać pełną wersję Strategii 2020

Możesz przeczytać więcej o Strategii Rozwoju i naszych szczegółowych planach i priorytetach na ten rok na naszej stronie.

Zamknij