บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้หรือไม่ และมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่เมื่อใช้เพื่อการนี้

บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร

บุหรี่ไฟฟ้า (e-cigarettes) เป็นอุปกรณ์พกพาที่ทำงานโดยให้ความร้อนกับของเหลวที่มักจะมีนิโคตินและสารปรุงแต่งรส บุหรี่ไฟฟ้าให้ผู้ใช้สูดนิโคตินในไอระเหยแทนที่จะสูดควัน เนื่องจากไม่เผายาสูบ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์จึงไม่ให้ผู้ใช้สัมผัสกับสารเคมีในระดับเดียวกับที่อาจทำให้เกิดโรคในผู้ที่สูบบุหรี่แบบธรรมดา

การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเรียกกันทั่วไปว่า 'vaping' หลายคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ ในการทบทวนวรรณกรรมนี้เราเน้นที่บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินเป็นหลัก

ทำไมเราถึงทำการทบทวนวรรณกรรม Cohrane นี้

การเลิกสูบบุหรี่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง หัวใจวาย และโรคอื่นๆ อีกมากมาย หลายคนพบว่าการเลิกบุหรี่เป็นเรื่องยาก เราต้องการค้นหาว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่ได้หรือไม่ และผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อจุดประสงค์นี้ประสบกับผลที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการเลิกสูบบุหรี่

เรามองหาการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ซึ่งการรักษาที่ผู้คนได้รับจะถูกตัดสินโดยการสุ่ม การศึกษาประเภทนี้มักจะให้หลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุดเกี่ยวกับผลการรักษา นอกจากนี้เรายังมองหาการศึกษาที่ทุกคนได้รับการรักษาด้วยบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้เรายังรวมการศึกษาที่ให้บุหรี่ไฟฟ้าแก่ผู้สูบบุหรี่และติดตามสุขภาพของพวกเขาแม้ว่าจะไม่มีกลุ่มสุ่ม เนื่องจากการศึกษาดังกล่าวสามารถช่วยให้เราเข้าใจถึงผลต่อสุขภาพของการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

เราสนใจที่จะค้นหา:

· มีกี่คนที่เลิกสูบบุหรี่อย่างน้อย 6 เดือน และ
·มีกี่คนที่ได้รับผลที่ไม่พึงประสงค์รายงานเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ช่วงเวลาที่สืบค้น: เรารวมหลักฐานที่เผยแพร่จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2023

สิ่งที่เราพบ

เราพบการศึกษา 88 ฉบับ ซึ่งรวมผู้ใหญ่ 27,235 คนที่สูบบุหรี่ การศึกษาเปรียบเทียบบุหรี่ไฟฟ้ากับ:

· การบำบัดทดแทนนิโคติน เช่น แผ่นแปะหรือหมากฝรั่ง

· varenicline (ยาที่ช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่);
· บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคติน

· ยาสูบที่ให้ความร้อน (ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ความร้อนยาสูบจนถึงอุณหภูมิสูงพอที่จะปล่อยไอออกมา โดยไม่ทำให้เกิดการเผาไหม้หรือเกิดควัน สิ่งเหล่านี้แตกต่างจากบุหรี่ไฟฟ้าเพราะให้ความร้อนใบ/แผ่นยาสูบแทนที่จะเป็นของเหลว)

· บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินประเภทอื่นๆ (เช่น อุปกรณ์ฝัก อุปกรณ์ที่ใหม่กว่า)
· การสนับสนุนด้านพฤติกรรม เช่น คำแนะนำหรือคำปรึกษา หรือ
· ไม่มีการช่วยการเลิกบุหรี่

การศึกษาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา (การศึกษา 38 ฉบับ) สหราชอาณาจักร (การศึกษา 19 ฉบับ) และอิตาลี (การศึกษา 9 ฉบับ)

ผลของการทบทวนวรรณกรรมคืออะไร

มีแนวโน้มที่จะหยุดสูบบุหรี่โดยใช้ บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินเป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือนมากกว่าการใช้การบำบัดทดแทนนิโคติน (การศึกษา 7 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 2544 คน) หรือบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคติน (การศึกษา 6 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 1613 คน)

บุหรี่ไฟฟ้านิที่มีโคตินอาจช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่าการไม่สนับสนุนหรือสนับสนุนพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว (การศึกษา 9 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 5024 คน)

ทุกๆ 100 คนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้านิที่มีโคตินเพื่อเลิกสูบบุหรี่ จะมี 8 ถึง 10 คนที่อาจเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ เมื่อเทียบกับเพียง 6 ใน 100 คนที่ใช้การบำบัดทดแทนนิโคติน, 7 ใน 100 คนใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคติน หรือ 4 ใน 100 คนไม่มี การสนับสนุนหรือการสนับสนุนด้านพฤติกรรมเท่านั้น

เราไม่เชื่อมั่นว่าผลที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน เมื่อเทียบกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคติน การใช้นิโคตินทดแทน การไม่ได้รับการช่วยหรือ การช่วยด้านพฤติกรรมเท่านั้น มีความแตกต่างกันหรือไม่ มีหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่าผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงพบได้บ่อยในกลุ่มที่ได้รับบุหรี่ไฟฟ้านิที่มีโคติน เมื่อเทียบกับการไม่สนับสนุนหรือสนับสนุนพฤติกรรมเท่านั้น มีรายงานผลที่ไม่พึงประสงค์จำนวนน้อย รวมถึงผลที่ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงในการศึกษาเปรียบเทียบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินกับการบำบัดทดแทนนิโคติน อาจไม่มีความแตกต่างในจำนวนผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงในผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้านิที่มีโคตินเมื่อเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้านิที่ไม่มีโคติน

ผลที่ไม่พึงประสงค์ที่รายงานบ่อยที่สุดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านิที่มีโคติน ได้แก่ การระคายเคืองในลำคอหรือปาก ปวดศีรษะ ไอ และรู้สึกไม่สบาย สิ่งเหล่านี้ดูคล้ายกับที่คนเหล่านั้นประสบเมื่อใช้ NRT ผลเหล่านี้ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากยังคงใช้บุหรี่ไฟฟ้านิโคตินต่อไป

ผลลัพธ์เหล่านี้เชื่อถือได้แค่ไหน

ผลการศึกษาของเราอิงจากการศึกษาบางส่วนสำหรับผลลัพธ์ส่วนใหญ่ และสำหรับบางผลลัพธ์ ข้อมูลนั้นแตกต่างกันอย่างมาก

เรามั่นใจพอสมควรว่าบุหรี่ไฟฟ้านิที่มีโคตินช่วยให้คนเลิกบุหรี่ได้มากว่าการบำบัดทดแทนนิโคติน บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินอาจช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคติน แต่ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันเรื่องนี้

การศึกษาที่เปรียบเทียบบุหรี่ไฟฟ้านิที่มีโคตินกับพฤติกรรมที่สนับสนุนหรือไม่มีเลยพบว่าอัตราการเลิกบุหรี่ในผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้านิที่มีโคตินสูงขึ้น แต่ให้ข้อมูลบางอย่างที่มีความเชื่อมั่นน้อยลงเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบการศึกษา

ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ของเราสำหรับผลที่ไม่ต้องการอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อมีหลักฐานมากขึ้น

ใจความสำคัญ

บุหรี่ไฟฟ้านิที่มีโคตินอาจช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 6 เดือน หลักฐานแสดงให้เห็นว่า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่มีนิโคตินได้ผลดีกว่าการบำบัดด้วยสารนิโคตินทดแทน และอาจดีกว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคติน

อาจทำงานได้ดีกว่าไม่สนับสนุนหรือสนับสนุนพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวและอาจไม่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง

อย่างไรก็ตาม เราต้องการหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อความมั่นใจเกี่ยวกับผลของบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้านชนิดใหม่ที่มีการส่งนิโคตินได้ดีกว่าบุหรี่ไฟฟ้าประเภทเก่า เนื่องจากการใช้นิโคตินที่ดีกว่าอาจช่วยให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่ได้มากขึ้น

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานความเชื่อมั่นสูงว่า บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินเพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่เมื่อเทียบกับ NRT และมีหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลางบ่งชี้ว่า บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินเพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่เมื่อเปรียบเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคติน หลักฐานที่เปรียบเทียบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินกับการดูแลตามปกติ/การไม่รักษาก็แสดงให้เห็นประโยชน์เช่นกัน แต่มีความเชื่อมั่นน้อยกว่าเนื่องจากความเสี่ยงของการมีอคติในการออกแบบการศึกษา ช่วงความเชื่อมั่นกว้างสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประงสงค์ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง และความปลอดภัยอื่นๆ โดยไม่มีความแตกต่างในเรื่องการเกิดเหตุการ์ไม่พึงประสงค์ระหว่างบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน และที่ไม่มีนิโคติน และไม่มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบระหว่างบุหรี่ไฟฟ้าและ NRT อุบัติการณ์โดยรวมของเหตุการณืไม่พึงประสงค์ร้ายแรงต่ำในทุกกลุ่มการศึกษา เราไม่ได้ตรวจพบหลักฐานเกี่ยวกับอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน แต่การติดตามผลยาวนานที่สุดคือ 2 ปีและมีจำนวนการศึกษาน้อย

ข้อจำกัดหลักของหลักฐานยังคงเป็นเรื่องความไม่แม่นยำของผลการศึกษา เนื่องจากจำนวนของการศึกษาแบบ RCTs มีจำนวนน้อยซึ่งมักมีอัตราการเกิดเหตุการณ์ต่ำ มี RCTs เพิ่มเติมอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าการทบทวนยังคงให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบประเภท living systematic review เราดำเนินการค้นหาทุกเดือน โดยมีการอัปเดตการตรวจสอบเมื่อมีหลักฐานใหม่ที่เกี่ยวข้อง โปรดดู Cochrane Database of Systematic Reviews สำหรับสถานะปัจจุบันของการทบทวนวรรณกรรม

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

บุหรี่ไฟฟ้า (ECs) เป็นอุปกรณ์สูบไอแบบใช้มือถือที่ผลิตละอองลอยจากการให้ความร้อนกับ​น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของเหลว (e-liquid) ผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และหน่วยงานกำกับดูแลต้องการทราบว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยให้ผู้คนเลิกบุหรี่ได้หรือไม่ และปลอดภัยหรือไม่ที่จะใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่ นี่คือการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมโดยเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนอย่างเป็นระบบประเภท living systematic review

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ความทนทาน และประสิทธิผลของการใช้บุหรี่ไฟฟ้า (EC) เพื่อช่วยให้ผู้ที่สูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ในระยะยาว เมื่อเปรียบเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคติน การรักษาเพื่อการเลิกบุหรี่แบบอื่นและการไม่รักษา

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นจาก Cochrane Tobacco Addiction Group's Specialized Register จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023 และ Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase และ PsycINFO จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 และตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงและติดต่อผู้ประพันธ์การศึกษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองที่ผู้ที่สูบบุหรี่ได้รับการสุ่มเข้ากลุ่มที่ได้รับบุหรี่ไฟฟ้า หรือภาวะควบคุม นอกจากนี้เรายังรวมการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่ไม่มีการควบคุม ซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้รับบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากการศึกษาเหล่านี้มีศักยภาพที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันตรายและการใช้ในระยะยาว การศึกษาต้องรายงานผลลัพธ์ที่เข้าเกณฑ์

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราปฏิบัติตามวิธีมาตรฐานของ Cochrane สำหรับการคัดกรองและการดึงข้อมูล ผลลัพธ์ที่สำคัญคือการเลิกสูบบุหรี่หลังจากผ่านไปอย่างน้อย 6 เดือน เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AEs) และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (SAEs) เราใช้ fixed-effect Mantel-Haenszel model เพื่อคำนวณ risk ratios (RR) ด้วยช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) สำหรับผลลัพธ์แบบสองขั้ว สำหรับผลลัพธ์ที่เป็นข้อมูลต่อเนื่อง เราคำนวณผลต่างค่าเฉลี่ย ตามความเหมาะสม เราได้รวมข้อมูลไว้ โดยวิธีการ pairwise และ network meta-analyses (NMA)

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมการศึกษา 88 ฉบับที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว (การศึกษาใหม่ 10 ฉบับในการอัปเดตนี้) เป็นตัวแทนของผู้เข้าร่วม 27,235 คน โดย 47 ฉบับเป็นการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) จากการศึกษาที่รวบรวมมา เราประเมินการศึกษา 10 ฉบับ (การศึกษาทั้งหมดยกเว้น 1 ฉบับที่เอื้อต่อการเปรียบเทียบหลักของเรา) ว่ามีความเสี่ยงของการมีอคติโดยรวมต่ำ การศึกษา 58 ฉบับ มีความเสี่ยงของการมีอคติโดยรวมสูง (รวมถึงการศึกษาที่ไม่สุ่มตัวอย่างทั้งหมด) และการศึกษาส่วนที่เหลือมีความเสี่ยงที่ไม่ชัดเจน

มีความเชื่อมั่นสูงว่า บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินจะเพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่เมื่อเทียบกับการบำบัดทดแทนด้วยนิโคติน (NRT) (RR 1.59, 95% CI 1.29 ถึง 1.93; I 2 = 0%; การศึกษา 7 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 2544 คน) ในเชิงตัวเลขรวม นี่อาจแปลว่ามีคนสามรถเลิกบุหรี่เพิ่ม 4 คน ใน 100 คน (95% CI 2 ถึง 6) มีหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง (มีข้อจำกัดจากความไม่แม่นยำ) ว่าอัตราการเกิด AEs มีความคล้ายคลึงกันระหว่างกลุ่ม (RR 1.03, 95% CI 0.91 ถึง 1.17; I 2 = 0%; การศึกษา 5 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 2052 คน) SAEs หาได้ยาก และมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะตัดสินว่าอัตราที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มเนื่องจากความไม่แม่นยำที่ร้ายแรงมาก (RR 1.20, 95% CI 0.90 ถึง 1.60; I 2 = 32%; การศึกษา 6 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 2761 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

มีหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง ซึ่งถูกจำกัดด้วยความไม่แม่นยำว่า บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน เพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่เมื่อเทียบกับ บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคติน (RR 1.46, 95% CI 1.09 ถึง 1.96; I 2 = 4%; การศึกษา 6 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 1613 คน) ในเชิงตัวเลขรวม สิ่งนี้อาจนำไปสู่การเลิกบุหรี่เพิ่มเติม 3 คนต่อ 100 คน (95% CI 1 ถึง 7 คนขึ้นไป) มีหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลางว่าไม่มีความแตกต่างของอัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ระหว่างกลุ่มเหล่านี้ (RR 1.01, 95% CI 0.91 ถึง 1.11; I 2 = 0%; การศึกษา 5 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 1840 คน) มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะตัดสินว่าอัตราการเกิดหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงแตกต่างกันระหว่างกลุ่มหรือไม่ เนื่องจากความไม่แม่นยำที่ร้ายแรงมาก (RR 1.00, 95% CI 0.56 ถึง 1.79; I 2 = 0%; การศึกษา 9 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 1412 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

เนื่องจากปัญหาที่มีความเสี่ยงของการเกิดอคติ มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำว่าเมื่อเปรียบเทียบการสนับสนุนด้านพฤติกรรมเท่านั้นกับการไม่มีการสนับสนุน พบว่าอัตราการเลิกบุหรี่อาจสูงกว่าสำหรับผู้เข้าร่วมที่ได้รับการสุ่มเพื่อรับบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน (RR 1.88, 95% CI 1.56 ถึง 2.25; I 2 = 0%; การศึกษา 9 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 5024 คน) ในเชิงตัวเลขรวม มีผู้เลิกสูบบุหรี่เพิ่ม 4 คนต่อ 100 คน (95% CI 2 ถึง 5) มีหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ไม่ร้ายแรง) อาจพบได้บ่อยกว่าในผู้ที่ได้รับการสุ่มเพื่อรับบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน (RR 1.22, 95% CI 1.12 ถึง 1.32; I 2 = 41%, หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ; การศึกษา 4 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 765 คน) และ หลักฐานไม่เพียงพอที่จะตัดสินว่าอัตราการเกิดของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงแตกต่างกันระหว่างกลุ่มหรือไม่ (RR 0.89, 95% CI 0.59 ถึง 1.34; I 2 = 23%; การศึกษา 10 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 3263 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

ผลลัพธ์จาก NMA นั้นสอดคล้องกับผลลัพธ์จาก pairwise meta-analyses สำหรับผลลัพธ์ที่สำคัญทั้งหมด และไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความไม่สอดคล้องกันภายในเครือข่าย

ข้อมูลจากการศึกษาที่ไม่สุ่มสอดคล้องกับข้อมูล RCT เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่รายงานบ่อยที่สุดคือการระคายเคืองในลำคอ/ปาก ปวดศีรษะ ไอ และคลื่นไส้ ซึ่งมักจะหายไปเมื่อใช้ต่อไป มีการศึกษาน้อยมากที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์หรือการเปรียบเทียบอื่นๆ ดังนั้นหลักฐานสำหรับสิ่งเหล่านี้จึงมีจำกัด โดย CIs มักจะครอบคลุมถึงอันตรายและผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญทางคลินิก

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ. นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 มกราคม 2024

Tools
Information