Mogu li elektroničke cigarete pomoći ljudima da prestanu pušiti i imaju li neželjene učinke kada se koriste u ovu svrhu?

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Što su elektroničke cigarete?

Elektroničke cigarete (e-cigarete) ručni su uređaji koji funkcioniraju na principu zagrijavanja tekućine koja obično sadrži nikotin i arome. E-cigarete omogućuju udisanje nikotina u obliku pare, umjesto u obliku dima. Budući da ne sagorijevaju duhan, e-cigarete ne izlažu korisnike istim razinama kemikalija koje mogu uzrokovati bolesti kao kod ljudi koji puše konvencionalne cigarete.

Korištenje e-cigarete također se naziva i 'vaping'. Mnogi ljudi koriste e-cigarete kao pomoć pri prestanku pušenja duhana. U ovom pregledu prvenstveno se fokusiramo na nikotinske e-cigarete.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Prestanak pušenja smanjuje rizik od raka pluća, srčanog udara i mnogih drugih bolesti. No mnogima je teško prestati pušiti. Željeli smo saznati može li korištenje e-cigareta pomoći ljudima da prestanu pušiti te imaju li ljudi koji ih koriste u tu svrhu ikakve neželjene učinke.

Kako je izrađen ovaj sustavni pregled?

Tražili smo istraživanja koja su proučavala upotrebu e-cigareta kao način pomoći pri prestanku pušenja.

Tražili smo randomizirane kontrolne pokuse u kojima su osobe koje primaju liječenje odabrane nasumično. Ovakva vrsta istraživanja obično daje najpouzdanije dokaze o učincima liječenja. Također smo tražili istraživanja u kojima su svi dobili liječenje e-cigaretom.

Zanimalo nas je saznati:

· koliko je ljudi prestalo pušiti najmanje šest mjeseci; i
· koliko je ljudi imalo neželjene učinke, prijavljene nakon najmanje tjedan dana korištenja.

Datum pretraživanja: Uključili smo dokaze objavljene do 1. svibnja 2021. godine.

Što smo pronašli?

Pronašli smo 61 istraživanje na uzorku od 16,759 odraslih osoba koje su pušile. Istraživanja su usporedila e-cigarete s:

· terapijom zamjene nikotina, kao što su flasteri ili žvakaće gume;

· vareniklinom (lijek koji pomaže ljudima da prestanu pušiti);

· beznikotinskim e-cigaretama;

· drugim vrstama e-cigareta koje sadrže nikotin (npr. uređaji s kapsulama, noviji uređaji);

· bihevioralnom podrškom, kao što je savjetovanje; ili

· odsustvom podrške za prestanak pušenja.

Najviše istraživanja provedeno je u SAD-u (26), Velikoj Britaniji (11) i Italiji (7).

Ključni rezultati

Uz nikotinske e-cigarete vjerojatno više ljudi prestane pušiti najmanje šest mjeseci, nego uz terapiju zamjene nikotina (4 istraživanja; 1,924 sudionika) ili beznikotinske e-cigarete (5 istraživanja, 1,447 sudionika).

Moguće je da nikotinske e-cigarete pomažu većem broju ljudi u prestanku pušenja nego isključivo bihevioralna podrška ili odsustvo podrške (6 istraživanja; 2,886 sudionika).

Na svakih 100 ljudi koji koriste nikotinske e-cigarete za prestanak pušenja, 9 do 14 njih bi moglo uspješno prestati, u usporedbi sa samo 6 od 100 ljudi koji koriste terapiju zamjene nikotina, 7 od 100 koji koriste e-cigarete bez nikotina ili 6 od 100 ljudi koji nemaju podršku ili imaju isključivo bihevioralnu podršku.

Ne znamo ima li razlike u broju neželjenih učinaka uz nikotinske e-cigarete u usporedbi s beznikotinskim cigaretama, terapijom zamjene nikotina, isključivo bihevioralnom podrškom ili odsustvom podrške. Postojali su neki dokazi o češćim manje ozbiljnim neželjenim učincima koji su bili češći u skupinama koje su primale nikotinske e-cigarete u usporedbi s onima bez podrške ili onima s bihevioralnom podrškom. Sličan mali broj neželjenih učinaka, uključujući i ozbiljne neželjene učinke, prijavljen je i za druge usporedbe. Vjerojatno nema razlike u broju neozbiljnih neželjenih učinaka kod ljudi koji koriste nikotinske e-cigarete u usporedbi s e-cigaretama bez nikotina.

Neželjeni učinci koji su najčešće prijavljeni pri korištenju nikotinskih e-cigareta bili su iritacija grla ili usta, kašalj i mučnina. Kako su ljudi nastavili koristiti nikotinske e-cigarete, ovi su se učinci s vremenom smanjili.

Pouzdanost rezultata

Ovi se rezultati temelje na malom broju istraživanja, a u nekima su podaci uvelike varirali.

S umjerenom se sigurnošću može reći kako nikotinske e-cigarete pomažu većem broju ljudi u prestanku pušenja nego terapija zamjene nikotina ili beznikotinske e-cigarete. Još uvijek je potrebno više istraživanja kako bi se to potvrdilo.

Istraživanja koja su uspoređivale nikotinske e-cigarete s bihevioralnom ili nikakvom podrškom također su pokazala veće stope prestanka pušenja kod ljudi koji koriste nikotinske e-cigarete, ali dala su manje sigurne podatke zbog problema s dizajnom.

Većina rezultata za neželjene učinke može se promijeniti kada bude dostupno više dokaza.

Ključne poruke

Nikotinske e-cigarete vjerojatno pomažu ljudima da prestanu pušiti najmanje šest mjeseci. Vjerojatno su učinkovitije od terapije zamjene nikotina i beznikotinskih e-cigareta.

Moguće je da su učinkovitije od nikakve podrške ili same bihevioralne podrške te je moguće da nisu povezane s ozbiljnim neželjenim učincima.

Međutim, potrebno je više dokaza da bismo bili sigurni o učincima e-cigareta, posebno o učincima novijih vrsta e-cigareta koje imaju bolju isporuku nikotina od starijih vrsta e-cigareta.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Fabijan Vujić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr