Mogu li elektroničke cigarete pomoći ljudima da prestanu pušiti i imaju li neželjene učinke kada se koriste u ovu svrhu?

Što su elektroničke cigarete?

Elektroničke cigarete (e-cigarete) ručni su uređaji koji funkcioniraju na principu zagrijavanja tekućine koja obično sadrži nikotin i arome. E-cigarete omogućuju korisnicima udisanje nikotina u pari umjesto dima. Budući da ne sagorijevaju duhan, e-cigarete ne izlažu korisnike istim razinama kemikalija koje mogu uzrokovati bolesti kao kod ljudi koji puše konvencionalne cigarete.

Korištenje e-cigarete također se naziva i 'vaping'. Mnogi ljudi koriste e-cigarete kao pomoć pri prestanku pušenja duhana. U ovom sustavnom pregledu prvenstveno se fokusiramo na e-cigarete koje sadrže nikotin.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Prestanak pušenja smanjuje rizik od raka, srčanog udara i mnogih drugih bolesti. No mnogima je teško prestati pušiti. Željeli smo saznati može li korištenje e-cigareta pomoći ljudima da prestanu pušiti te imaju li ljudi koji ih koriste u tu svrhu ikakve neželjene učinke.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo ispitivanja koja su proučavala korištenje e-cigareta za prestanak pušenja.

Tražili smo randomizirana kontrolirana ispitivanja u kojima su osobe koje primaju liječenje odabrane nasumično. Ova vrsta istraživanja obično daje najpouzdanije dokaze o učincima liječenja. Također smo tražili istraživanja u kojima su svi dobili liječenje e-cigaretom. Također smo uključili istraživanja koja su pušačima davale e-cigarete i pratile njihovo zdravlje čak i ako nije bilo randomizirane skupine, jer takva istraživanja mogu doprinijeti našem razumijevanju zdravstvenih učinaka korištenja elektroničnih cigareta.

Zanimalo nas je:

· koliko je ljudi prestalo pušiti tijekom najmanje šest mjeseci; i
· koliko je ljudi imalo neželjene učinke, prijavljene nakon najmanje tjedan dana korištenja.

Datum pretraživanja dokaza: Uključili smo dokaze objavljene do 1. srpnja 2023. godine.

Što je pronađeno?

Pronašli smo 88 istraživanja koja su uključivala 27 235 odraslih osoba koje puše. Istraživanja su usporedila e-cigarete s:

· zamjenskom nikotinskom terapijom, kao što su flasteri ili guma za žvakanje;

· vareniklinom (lijek koji pomaže ljudima da prestanu pušiti);
· e-cigaretama bez nikotina;

· grijanim duhanom (proizvodi dizajnirani za zagrijavanje duhana na dovoljno visoku temperaturu za oslobađanje pare, bez izgaranja ili stvaranja dima; razlikuju se od e-cigareta jer zagrijavaju list/list duhana, a ne tekućinu);

· drugim vrstama e-cigareta koje sadrže nikotin (npr. uređaji s kapsulama, noviji uređaji);
· bihevioralnom podrškom, kao što je savjetovanje; ili
· odsustvom podrške za prestanak pušenja.

Najviše istraživanja provedeno je u SAD-u (38), Velikoj Britaniji (19) i Italiji (9).

Ključni rezultati

Vjerojatnije je da će ljudi prestati pušiti na najmanje šest mjeseci koristeći nikotinske e-cigarete nego koristeći nikotinsku nadomjesnu terapiju (7 istraživanja, 2 544 osoba) ili e-cigarete bez nikotina (6 istraživanja, 1 613 osoba).

Moguće je da nikotinske e-cigarete pomažu većem broju ljudi u prestanku pušenja nego isključivo bihevioralna podrška ili odsustvo podrške (9 istraživanja; 5 024 sudionika).

Na svakih 100 ljudi koji koriste nikotinske e-cigarete kako bi prestali pušiti, 8 do 10 bi moglo uspješno prestati, u usporedbi sa samo 6 od 100 ljudi koji koriste nikotinsku nadomjesnu terapiju, 7 od 100 koji koriste e-cigarete bez nikotina ili 4 od 100 ljudi koji nemaju podršku ili imaju bihevioralnu podršku.

Ne znamo ima li razlike u broju neželjenih učinaka uz nikotinske e-cigarete u usporedbi s beznikotinskim cigaretama, zamjenskom nikotinskom terapijom, isključivo bihevioralnom podrškom ili odsustvom podrške. Postojali su neki dokazi o češćim, manje ozbiljnim neželjenim učincima u skupinama koje su koristile nikotinske e-cigarete u usporedbi s onima bez podrške ili onima s bihevioralnom podrškom. Mali broj neželjenih učinaka, uključujući ozbiljne neželjene učinke, prijavljen je u istraživanjima koja su uspoređivala nikotinske e-cigarete s nikotinskom nadomjesnom terapijom. Vjerojatno nema razlike u broju neozbiljnih neželjenih učinaka kod ljudi koji koriste nikotinske e-cigarete u usporedbi s e-cigaretama bez nikotina.

Neželjeni učinci koji su najčešće prijavljeni pri korištenju nikotinskih e-cigareta bili su iritacija grla ili usta, kašalj i mučnina. Bili su slični onima koje opisuju korisnici nikotinske zamjenske terapije. Kako su ljudi nastavili koristiti nikotinske e-cigarete, ovi su se neželjeni učinci s vremenom smanjili.

Pouzdanost dokaza

Naši se rezultati temelje na nekoliko istraživanja za većinu ishoda, a za neke ishode podaci su jako varirali.

Pronašli smo dokaze da nikotinske e-cigarete pomažu većem broju ljudi da prestanu pušiti nego nikotinska nadomjesna terapija. Nikotinske e-cigarete vjerojatno pomažu većem broju ljudi da prestanu pušiti nego e-cigarete bez nikotina, no je potrebno više istraživanja da bi se to potvrdilo.

Istraživanja koja su uspoređivala nikotinske e-cigarete s bihevioralnom ili nikakvom podrškom također su pokazala veće stope prestanka pušenja kod ljudi koji koriste nikotinske e-cigarete, ali dala su manje sigurne podatke zbog problema s dizajnom.

Većina rezultata za neželjene učinke može se promijeniti kada bude dostupno više dokaza.

Ključne poruke

Nikotinske e-cigarete mogu pomoći ljudima da prestanu pušiti na najmanje šest mjeseci. Dokazi pokazuju da djeluju bolje od nikotinske nadomjesne terapije i vjerojatno bolje od e-cigareta bez nikotina.

Moguće je da su učinkovitije od nikakve podrške ili same bihevioralne podrške te je moguće da nisu povezane s ozbiljnim neželjenim učincima.

Međutim, još uvijek trebamo više dokaza, posebice o učincima novijih vrsta e-cigareta koje imaju bolji unos nikotina od starijih tipova e-cigareta, budući da bi bolji unos nikotina mogao pomoći većem broju ljudi da prestanu pušiti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveli: Tihana Najdert i Fabijan Vujić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information