Racekadotryl w leczeniu ostrej biegunki u dzieci poniżej piątego roku życia

Jaki był cel tego przeglądu?

Celem tego przeglądu Cochrane było sprawdzenie, czy racekadotryl jest skuteczny w leczeniu biegunki u dzieci poniżej 5. roku życia. Aby odpowiedzieć na to pytanie, autorzy przeglądu Cochrane zebrali i przeanalizowali wszystkie istotne badania i uwzględnili w nim 7 z nich.

Kluczowe informacje

Racekadotryl może zmniejszyć ryzyko niepowodzenia w nawadnianiu organizmu. Nie mamy pewności czy lek ten wpływa na częstość wypróżnień lub na czas trwania biegunki.

Co badano w ramach tego przeglądu?

Biegunka jest główną przyczyną zgonu u dzieci poniżej 5. roku życia, szczególnie w krajach o niskim poziomie dochodów. U dzieci, które cierpią z powodu biegunki, często występuje wodnisty stolec, co może doprowadzić do nadmiernej utraty płynów i elektrolitów z organizmu (odwodnienie). W celu zapobiegania i leczenia odwodnienia spowodowanego biegunką zaleca się uzupełnianie płynów. Racekadotryl stosuje się jako dodatek do płynów nawadniających w leczeniu biegunki u dzieci, ponieważ zmniejsza on uwalnianie wody i elektrolitów do przewodu pokarmowego. Lek ten ma na celu złagodzenie objawów biegunki (skrócenie czasu jej trwania lub zmniejszenie częstości wypróżnień), a także zmniejszenie ryzyka niepowodzenia w uzupełnianiu płynów. Nie jest jednak jasne, czy racekadotryl jest naprawdę skuteczny w leczeniu biegunki u dzieci.

Jakie są główne wyniki?

Autorzy przeglądu przeszukali dostępne badania i uwzględnili 7 z nich. W badaniach tych wzięło udział łącznie 1140 dzieci w wieku od 3 miesięcy do 5 lat. Dzieci, które otrzymały racekadotryl porównano z grupą kontrolną (dziećmi, które zamiast racekadotrylu otrzymały placebo [nieaktywny lek niezawierający racekadotrylu] lub nie otrzymały żadnego leku). Wyniki przeglądu wskazują, że w porównaniu z placebo lub niestosowaniem żadnego leku, podawanie racekadotrylu u dzieci z biegunką może przynieść następujące efekty:

• racekadotryl może zmniejszyć ryzyko niepowodzenia w nawadnianiu organizmu (dane naukowe o niskiej pewności oszacowania);
• nie mamy pewności czy racekadotryl skraca czas trwania biegunki (dane naukowe o bardzo niskiej pewności oszacowania);
• nie mamy pewności czy racekadotryl wpływa na częstość wypróżnień (dane naukowe o bardzo niskiej pewności oszacowania);
• racekadotryl może zmniejszyć objętość oddawanego stolca (dane naukowe o niskiej pewności oszacowania);
• racekadotryl może mieć niewielki lub żaden wpływ na długość pobytu pacjentów w szpitalu (dane naukowe o niskiej pewności oszacowania);
• racekadotryl może mieć niewielki lub żaden wpływ na częstość występowania skutków ubocznych (dane naukowe o niskiej pewności oszacowania).

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Autorzy przeglądu szukali badań opublikowanych do 4 marca 2019 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Kijowska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information