Strategi akses terbuka kami

Komitmen Akses Terbuka Cochrane

Kemas kini rancangan Cochrane untuk akses terbuka.


Buka ikon kunci

Mengapakah akses terbuka penting kepada Cochrane?

Strategi 2024 – 2028 Cochrane mengesahkan semula komitmen Cochrane untuk akses terbuka dan mengiktiraf keperluan untuk mencipta model Akses Terbuka yang menjamin masa depan Cochrane. Cochrane sedang membangunkan peta jalan yang komprehensif untuk mencapai akses terbuka kepada ulasan sistematik Cochrane. Kami akan keluarkan tidak lama lagi butiran tentang cara meningkatkan kandungan akses terbuka sepanjang tempoh strategik tersebut. Strategi ini komited melakukannya tanpa meletakkan beban kewangan kepada pengarang ulasan dan tanpa merisiko kemampanan kewangan Badan Amal. Halaman ini menerangkan cara kami merancang untuk melakukannya.

Akses terbuka ialah ketersediaan percuma, segera, artikel penyelidikan dalam talian yang digabung dengan hak untuk mengguna semula output sepenuhnya. Akses terbuka adalah misi utama Cochrane dan ia memberi peluang menyampaikan matlamat strategik kami untuk memaklumkan keputusan kesihatan dan penjagaan dengan menjadikan bukti kami boleh diakses, boleh diguna dan tersedia kepada semua. Akses terbuka akan membolehkan semua mendapat manfaat daripada membaca dan mengguna bukti kami, membolehkan keputusan disebar dengan lebih cepat dan meluas, dan membantu mempercepat penyelidikan dan penggunaan bukti dalam dasar dan amalan.

Cochrane berbangga dengan tawaran akses percuma yang kami sediakan sejak 2013, dengan semua Ulasan Cochrane tersedia secara percuma 12 bulan selepas penerbitan dan semua protokol tersedia secara percuma semasa penerbitan. Kami juga mempunyai beberapa program akses nasional termasuk lesen nasional dan akses dermawan di negara berpendapatan rendah dan sederhana. Untuk gambaran keseluruhan dasar akses terbuka semasa Cochrane untuk Ulasan Cochrane sila lihat di sini.


ikon siluet

Mengapa kita perlukan peta jalan berbilang tahun untuk menyampaikan akses terbuka?

Cochrane sedang dalam proses menilai cara kami mencari model perniagaan mampan untuk akses terbuka supaya kami boleh bersedia untuk masa depan akses terbuka.

Lembaga Pengelola Cochrane mengiktiraf capaian akses terbuka penuh untuk semua Ulasan Cochrane adalah objektif yang kritikal, tetapi mencabar, yang perlukan masa untuk menyokong langkah terancang dan mampan untuk akses terbuka. Pertimbangan utama termasuklah:

  • Masa untuk mengurus perubahan model perniagaan penerbitan skala ini kerana pada masa ini 80% daripada pendapatan pusat Cochrane adalah daripada pendapatan penerbitan kami.
  • Mengambil maklum bahawa tiada model perniagaan akses terbuka semasa yang sesuai sebagai penyelesaian 'di luar rak', tetapi peluang wujud untuk menyesuaikan dan menginovasi model-model ini.
  • Cochrane akan melihat pengurangan pendapatan penerbitan daripada mana-mana model perniagaan akses terbuka yang dipilih. Ini bermakna kami perlukan masa untuk melaksana perubahan dalam sistem dan proses pengeluaran dan penerbitan ulasan bagi mengurangkan kos sewajarnya. (Lihat Masa Depan Sintesis Bukti).
  • Kami juga akan melabur dalam peluang pembangunan produk untuk Perpustakaan Cochrane yang boleh membantu subsidi akses terbuka dengan meningkatkan nilai kandungan akses tidak terbuka dan membolehkan kami meneruskan produk langganan. Beberapa inisiatif pembangunan akan mengambil masa untuk disampaikan dan disahkan.
  • Pengurangan jangkaan pendapatan penerbitan bermakna Cochrane sedang mencari kepelbagaian pembiayaan agar dapat mengurangkan kebergantungan kepada pendapatan penerbitan. Sebagai sebahagian daripada rancangan kepelbagaian hasil kami, Cochrane mempunyai strategi mengumpul dana baharu dan kami sedang mempertimbang untuk meningkatkan cadangan nilai produk Cochrane yang lain dan mempertimbangkan peluang pelaburan produk baharu. Walau bagaimanapun, pelaburan semasa dalam mengumpul dana dan kepelbagaian akan mengambil masa untuk memberi pulangan.

Cochrane secara proaktif mencari model pendanaan akses terbuka yang mampan dan akan bekerjasama dengan pembiaya dan pemegang taruh utama untuk memastikan model akhir dan masa peralihan tidak meletakkan Cochrane dalam risiko dan melindungi nilai unik yang disediakan oleh Cochrane kepada dunia – menyokong keputusan berasaskan bukti melalui pengeluaran dan penyebaran ulasan sistematik yang dipercayai, berkualiti tinggi, tepat pada masanya dan relevan.


ikon siluet

Bagaimana respon Cochrane?

Cochrane sedang menjalankan projek penyelidikan dan perundingan untuk mengenal pasti model perniagaan yang berdaya maju dan laluan akses terbuka yang akan mengesahkan cara Cochrane boleh menyampaikan akses terbuka penuh untuk Ulasan Cochrane, model perniagaan yang boleh menyokongnya, dan kesan dan implikasi kepada pendapatan masa depan Cochrane dan mengkaji semula proses dan kos pengeluaran dan penerbitan.

Projek ini diketuai oleh Laura Ingle, Pengarah Penerbitan dan Teknologi, bekerjasama dengan produk dan pasukan penerbitan Perpustakaan Cochrane dengan bimbingan dan pengawasan Kumpulan Kerja Akses Terbuka yang terdiri daripada ahli Lembaga Pengelola dan Majlis Cochrane.


Ikon kertas dan pen

Ingin tahu lebih lanjut tentang projek akses terbuka Cochrane?

Kami percaya pendekatan yang dinyatakan di atas akan memastikan kami melaksanakan komitmen akses terbuka kami. Jika anda ada sebarang soalan, ingin komen tentang pelan akses terbuka Cochrane, menjadi sebahagian daripada proses perundingan atau terlibat lebih aktif dalam projek akses terbuka Cochrane sila hubungi openaccess@cochrane.org.