เกี่ยวกับเรา

เราทำอะไร
Cochrane มีไว้เพื่อช่วยให้ข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา Cochrane ได้ทำงานเพื่อช่วยปรับปรุงแนวทางเพื่อการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพ

เราได้รวบรวมและสรุปผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิธีการรักษา

Cochrane มีไว้สำหรับใคร
Cochrane มีไว้สำหรับใครก็ตามที่มีความสนใจใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงในการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าคุณจะเป็นแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยหรือผู้ดูแล นักวิจัย หรือแม้แต่ผู้สนับสนุนเงินทุนวิจัย หลักฐาน Cochrane เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างความรู้และให้ข้อมูลที่ดีกับคุณในการตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพ

ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ดังนั้นโปรด เข้ามาร่วม

เราคือใคร
เราเป็นเครือข่ายอิสระระหว่างประเทศของกลุ่มนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ป่วยหรือผู้ดูแล และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของสุขภาพ

ผู้มีร่วมงานกับ Cochrane 37,000 คน จากกว่า 130 ประเทศ ที่ได้ร่วมงานกันเพื่อสร้างข้อมูลทางด้านสุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถเข้าถึงได้โดยปราศจากการสนับสนุนในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมงานหลายท่านที่เป็นผู้นำระดับโลกในสาขาต่างๆ ได้แก่ด้านการแพทย์ ด้านนโยบายสุขภาพ ด้านระเบียบวิธีวิจัย หรือตัวแทนผู้บริโภค และกลุ่ม Cochrane ของเราตั้งอยู่ในสถาบันการศึกษาและสถาบันทางการแพทย์หลายแห่งที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของโลก ติดต่อเรา เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผลงานของเราเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นมาตรฐานทองระดับนานาชาติสำหรับข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้

เราทำสิ่งนี้อย่างไร
ผู้ร่วมงานของ Cochrane อยู่ในองค์กรโดยผ่าน Cochrane group ต่างๆได้แก่ กลุ่มทบทวนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ เครือข่ายเฉพาะเรื่อง กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และศูนย์ในภูมิภาคต่างๆ (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงสร้างองค์กรของเรา)

ผู้มีส่วนร่วมและกลุ่มของ Cochrane จะกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก และส่วนใหญ่จะทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ แต่ละกลุ่มจะเป็นองค์กรขนาดเล็กที่มีเงินทุน มีเว็บไซต์ และภาระงานเป็นของตนเอง ในการเข้าร่วมกลุ่มนั้นผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ด้วยตนเองในกลุ่มใดๆ หรือในหลายกลุ่ม ตามความสนใจ ความเชี่ยวชาญ และ/หรือตามพื้นที่ภูมิศาสตร์

เราไม่รับเงินทุนในเชิงพาณิชย์ เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเพื่อสร้างข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และทำงานได้อย่างอิสระ โดยไม่มีข้อจำกัดในเชิงพาณิชย์

ทำไมเราจึงทำอย่างนี้
ความต้องการงานของ Cochraneในปัจจุบัน เพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่เราเริ่มต้นเมื่อ 20 ปีที่แล้วเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีการใช้หลักฐานทางสุขภาพเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงในการแปลความหมายของเนื้อหาที่มีความซับซ้อนผิดพลาดก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในขณะเดียวกันโอกาสที่ผู้ใช้ข้อมูลจะเข้าใจภาพรวมที่ถูกต้องของข้อมูลกลับลดลง ภารกิจของเราคือให้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและเข้าถึงได้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสุขภาพทั่วโลกซึ่งไม่เคยมีมาในอดีต

สมัครรับจดหมายข่าวรายเดือนของเรา ค้นหาหลักฐานทางด้านสุขภาพของเรา เข้าร่วมองค์กรความร่วมมือ Cochrane จดทะเบียนในประเทศอังกฤษ เป็นบริษัท จำกัดตามหนังสือค้ำประกันฉบับที่ 03044323 หมายเลขมูลนิธิ 1045921 หมายเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม GB 718 2127 49
ที่อยู่สำนักงาน: St Albans House, 57-59 Haymarket, London SW1Y 4QX United Kingdom

Share/Save