Jakie czynniki wpływają na podjęcie decyzji o wzięciu udziału (lub nie) w badaniu z randomizacją?

Jaki jest cel tego przeglądu?

Badania z randomizacją (RCT) są potrzebne, żeby zrozumieć czy i jak działają różne interwencje zdrowotne (takie jak leki, różne rodzaje operacji, propagowanie zdrowia). Zachęcanie do udziału w badaniach może być trudne, jednak jeśli nie zgłosi się wystarczająco dużo osób, badanie nie dostarczy poszukiwanych informacji. Uzyskanie danych na temat tego, co wpływa na podjęcie decyzji o udziale w badaniu, pozwoli nam udzielić wskazówek mogących pomóc w pozyskiwaniu uczestników badań.

W tym celu zebraliśmy wyniki z 29 badań dotyczących poglądów i doświadczeń osób, które zaproszono do wzięcia udziału w RCT.

Najważniejsze informacje

Jest kilka czynników, które wpływają na podjęcie decyzji o wzięciu udziału w badaniu, m.in.: sposób organizacji badania i przekazywania informacji o nim, osobiste uwarunkowania danej osoby oraz potencjalne korzyści z udziału z badaniu. Ważne jest, aby osoby pracujące przy badaniach brały te czynniki pod uwagę, zapraszając ludzi do udziału. Ważne jest, aby zrobić to w sposób, który uznaje, że wszyscy ludzie są różni i mogą rozpatrywać badanie w inny sposób.

Co oceniano w niniejszym przeglądzie?

Szukaliśmy badań, w których analizowano poglądy osób, które kiedyś zaproszono do udziału w RCT. Włączyliśmy badania obejmujące osoby, które zgodziły się wziąć udział, jak również te, które nie wzięły udziału w badaniach. Uwzględniliśmy badania opublikowane od początku 2000 roku.

Nasi badacze odnaleźli 29 badań (30 publikacji), które zawarto w tym przeglądzie. 16 badań przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, 6 w innych europejskich krajach, 3 w USA i po 1 w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii i Tanzanii. Badania, do których zaproszono uczestników, dotyczyły nowotworów (n=7), ciąży i porodu (n=5), leków i operacji (n=11), zdrowia psychicznego (n=2) oraz propagowania zdrowia (n=4).

W naszym przeglądzie wskazano 3 główne czynniki, które wpływają na to, czy potencjalni uczestnicy zgadzali się na udział w badaniu, czy nie. Nasze zaufanie co do wiarygodności poniższych wyników uznaliśmy za umiarkowane lub wysokie.

Jakie są główne wyniki przeglądu?

Ludzie woleli być zapraszani do udziału w badaniach osobiście oraz preferowali jasno przekazywane informacje. Przydatne były również informacje przekazywane pisemnie. Ważny jest też moment, w którym zaprasza się potencjalnych uczestników, ponieważ może im być trudno rozróżnić opiekę standardową od opieki, jaką zapewnia się w ramach badania.

Zaangażowanie na rzecz badania może sprawić, że ludzie będą obawiać się udziału w nich. Niektórzy uważali, że dodatkowe spotkania i związany z nimi czas będą obciążeniem. Zdarza się, że uczestnicy otrzymują pieniądze jako rekompensatę za udział w badaniu. Zapłata była mile widziana przez niektórych, ale nie była postrzegana jako bardzo ważny czynnik wpływający na ich decyzję.

Jeśli ktoś czuje się zdrowo, może nie chcieć narażać swojego zdrowia przez udział w badaniu. Natomiast jeśli ktoś nie czuje się zdrowo, może obawiać się pogorszenia swojego stanu zdrowia. Z drugiej strony, jeśli ktoś jest zdrowy lub ciężko chory może uznać, że „nie ma nic do stracenia” biorąc udział w badaniu. Nie chodzi więc tylko o to, jak bardzo ktoś jest zdrowy, ale raczej o to, jak się czuje z własnym zdrowiem.

Również lekarz lub pielęgniarka danej osoby mogą powiedzieć coś, co wpłynie na jej decyzję, podobnie jak słowa wypowiedziane przez rodzinę, przyjaciół lub komunikaty pojawiające się w mediach. Ważne jest, by osoby zajmujące się rekrutacją uczestników wiedziały, kto ma wpływ na decyzje podejmowane przez daną osobę.

Na decyzję o udziale w badaniach wpływają: szansa na poprawę, szansa na lepsze samopoczucie w przypadku, gdy terapia lub leczenie zadziała oraz fakt, że to okazja, by pomóc przyszłym pokoleniom.

Zapraszanie ludzi do wzięcia udziału w badaniu powinno odbywać się w sposób, który uwzględnia każdą osobę indywidualnie, ponieważ nie ma uniwersalnego podejścia dla wszystkich, jeśli chodzi o podjęcie tej decyzji.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Ten przegląd obejmuje badania opublikowane do 1 czerwca 2017 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Ptasińska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information