การทดสอบอย่างรวดเร็วที่ดำเนินการในระหว่างการไปสถานพยาบาล (จุดดูแล) เพื่อวินิจฉัย COVID-19 ได้แม่นยำเพียงใด

การแปลนี้ไม่ทันสมัย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูฉบับภาษาอังกฤษล่าสุดของการทบทวนนี้

ทำไมคำถามนี้จึงมีความสำคัญ

ผู้ที่สงสัยว่าเป็น COVID-19 จำเป็นต้องทราบโดยเร็วว่าพวกเขาติดเชื้อหรือไม่เพื่อที่พวกเขาจะสามารถแยกตัว รับการรักษาและแจ้งผู้ใกล้ชิดได้ ปัจจุบันการติดเชื้อ COVID-19 ได้รับการยืนยันโดยการส่งตัวอย่างที่นำออกจากจมูกและลำคอไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบในห้องปฏิบัติการเรียกว่า RT-PCR ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ อาจต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพซ้ำ และโดยปกติจะใช้เวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพื่อให้ได้ผล

การทดสอบอย่างรวดเร็ว ณ จุดดูแล สามารถให้ผลลัพธ์ 'ในขณะที่คุณรอ' ควรให้ได้ผลภายในสองชั่วโมงหลังจากให้ตัวอย่าง วิธีนี้สามารถช่วยให้ผู้คนแยกตัวได้เร็วและลดการแพร่กระจายของเชื้อ

เราต้องการค้นหาอะไร

เราสนใจการทดสอบอย่างรวดเร็ว ณ จุดดูแลสองประเภทคือการทดสอบแอนติเจนและโมเลกุล การทดสอบแอนติเจน ตรวจโปรตีนบนไวรัสโดยมักใช้อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง การทดสอบระดับโมเลกุลจะตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสโดยใช้อุปกรณ์พกพาขนาดเล็กหรือแบบตั้งโต๊ะ ทั้งสองอย่างทดสอบตัวอย่างจากจมูกหรือลำคอเหมือนกันกับการทดสอบ RT-PCR

เราต้องการทราบว่าการทดสอบแอนติเจนและโมเลกุลอย่างรวดเร็ว ณ จุดดูแล มีความแม่นยำเพียงพอที่จะแทนที่ RT-PCR ในการวินิจฉัยการติดเชื้อหรือไม่ หรือเพื่อเลือกบุคคลเพื่อทำการทดสอบเพิ่มเติมหากมีผลลบ

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่วัดความแม่นยำของการทดสอบอย่างรวดเร็ว ณ จุดดูแลโดยเปรียบเทียบกับการทดสอบ RT-PCR เพื่อตรวจหาการติดเชื้อ COVID-19 ในปัจจุบัน การศึกษาสามารถประเมินการทดสอบแอนติเจนและโมเลกุลอย่างรวดเร็ว ณ จุดดูแลเทียบกับการทดสอบมาตรฐานอ้างอิง มาตรฐานอ้างอิงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการวินิจฉัยการติดเชื้อ เราถือว่าผลการทดสอบ RT-PCR และ COVID-19 ที่กำหนดทางคลินิกเป็นการทดสอบอ้างอิง การทดสอบสามารถทำได้ทั้งในโรงพยาบาลหรือในชุมชน การศึกษาสามารถทดสอบคนที่มีหรือไม่มีอาการ

การทดสอบต้องใช้อุปกรณ์น้อยที่สุด ดำเนินการอย่างปลอดภัยโดยไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากตัวอย่าง และได้ผลภายในสองชั่วโมงหลังจากเก็บตัวอย่าง การทดสอบสามารถใช้ในห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก หรือที่ใดก็ตามที่ผู้ป่วยอยู่ (ในการดูแลเบื้องต้น สถานดูแลผู้ป่วยเร่งด่วนหรือในโรงพยาบาล)

การศึกษาประเมินความแม่นยำในการทดสอบวินิจฉัยอย่างไร?

การศึกษาทดสอบผู้เข้าร่วมด้วยการทดสอบอย่างรวดเร็ว ณ จุดดูแล ผู้เข้าร่วมถูกจัดประเภทว่ามี - และไม่มี - โควิด -19 โดย RT-PCR ในการศึกษาทั้งหมด จากนั้นการศึกษาได้รายงาน ผลบวกลวงและผลลบลวงที่ผิดพลาดในผลการทดสอบ ณ จุดดูแลเปรียบเทียบกับ RT-PCR การทดสอบผลบวกลวงระบุ COVID-19 อย่างไม่ถูกต้องเมื่อไม่ได้เป็น อาจนำไปสู่การแยกตัวเองและการทดสอบเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น ผลลบลวงคือการตรวจไม่พบ COVID-19 เมื่อเป็นอยู่ เสี่ยงต่อการแยกตัวและการรักษาที่ล่าช้าและการแพร่กระจายของการติดเชื้อ

สิ่งที่เราพบ

เราพบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 18 รายการ การศึกษา 10 เรื่องเกิดขึ้นในอเมริกาเหนือ 4 เรื่องในยุโรป 2 เรื่องในอเมริกาใต้ 1 เรื่องในจีนและอีก 1 เรื่องดำเนินการในหลายประเทศ

การศึกษา 9 เรื่อง เจตนารวมผู้ที่ได้รับการยืนยัน COVID-19 เป็นส่วนมาก หรือรวมเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 การศึกษา 14 เรื่องไม่ได้ให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ที่ให้ตัวอย่างสำหรับการทดสอบและ 12 เรื่องไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ทำการทดสอบ

ไม่มีรายงานการศึกษาใดที่รวมถึงตัวอย่างจากผู้ที่ไม่มีอาการ

ผลการศึกษาหลัก

การศึกษา 5 เรื่องรายงานการประเมินผล 8 รายการของการทดสอบแอนติเจน 5 แบบที่แตกต่างกัน โดยรวมแล้วมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างผลการทดสอบแอนติเจนในการตรวจพบการติดเชื้อ COVID-19 การทดสอบให้ผลบวกลวงน้อยกว่า 1% ของตัวอย่าง

การประเมิน 13 รายการที่ทดสอบโมเลกุลที่แตกต่างกัน 4 ชนิดตรวจพบได้อย่างถูกต้องโดยเฉลี่ย 95% ของตัวอย่างที่ติดเชื้อ COVID-19 ประมาณ 1% ของตัวอย่างให้ผลบวกลวง

ถ้า 1,000 คนมีการทดสอบโมเลกุลและ 100 (10%) คนมี COVID-19 จริง:

- 105 คนจะให้ผลบวกกับ COVID-19 ในจำนวนนี้ 10 คน (10%) จะไม่มี COVID-19 (ผลบวกลวง)

- 895 คนจะให้ผลลบกับ COVID-19 ในจำนวนนี้ 5 คน (1%) จะไม่มี COVID-19 (ผลลบลวง)

เราสังเกตเห็นความแตกต่างอย่างมากในการตรวจหา COVID-19 ระหว่างการทดสอบระดับโมเลกุล 2 ชนิดที่ใช้โดยทั่วไป

ความน่าเชื่อถือจากผลของการศึกษานี้เป็นอย่างไร

ความเชื่อมั่นของเราในหลักฐานมีจำกัด

- การศึกษาสามในสี่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตชุดทดสอบดังนั้นอาจพบผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปหากมี

- บ่อยครั้งการศึกษาไม่ได้ใช้วิธีการที่น่าเชื่อถือที่สุดหรือไม่ได้รายงานข้อมูลเพียงพอให้เราใช้ตัดสินวิธีการของพวกเขา สิ่งนี้อาจส่งผลต่อค่าประมาณความแม่นยำในการทดสอบ แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเท่าใด

- หนึ่งในสี่ของการศึกษาได้รับการเผยแพร่ในช่วงต้นทางออนไลน์ในชื่อ 'preprints' และรวมอยู่ในการทบทวนวรรณกรรมนี้ Preprints ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามปกติของการศึกษาที่ตีพิมพ์ ดังนั้นเราจึงไม่แน่ใจว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด

การทบทวนนี้มีความหมายอย่างไร

การศึกษาให้ข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมการศึกษาของพวกเขา ดังนั้นจึงไม่สามารถบอกได้ว่าผลลัพธ์สามารถนำไปใช้กับผู้ที่ไม่มีอาการ อาการไม่รุนแรงหรือผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 การทดสอบอย่างรวดเร็วที่แม่นยำจะมีศักยภาพในการเลือกบุคคลสำหรับการทดสอบ RT-PCR หรือใช้ในกรณีที่ไม่มี RT-PCR อย่างไรก็ตามหลักฐานในขณะนี้ยังไม่เพียงพอและจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถบอกได้ว่าการทดสอบเหล่านี้ดีพอที่จะใช้ในทางปฏิบัติหรือไม่

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นอย่างไร

การตรวจสอบนี้รวมถึงหลักฐานที่เผยแพร่จนถึง 25 พฤษภาคม 2020 เนื่องจากงานวิจัยใหม่ในเรื่องนี้กำลังจะเผยแพร่ เราจะปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมนี้เร็ว ๆ นี้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมนี้พบการประเมินระยะเริ่มต้นของการทดสอบ ณ จุดดูแลเพื่อตรวจหาการติดเชื้อ SARS-CoV-2 โดยส่วนใหญ่พิจารณาจากตัวอย่างที่เหลืออยู่ในห้องปฏิบัติการ การค้นพบนี้มีข้อจำกัดในการนำไปใช้ เนื่องจากเราไม่แน่ใจว่าการทดสอบจะดำเนินไปในลักษณะเดียวกันในทางคลินิกหรือไม่และตามอาการของ COVID-19 ระยะเวลาของอาการหรือในผู้ที่ไม่มีอาการ การทดสอบอย่างรวดเร็วมีศักยภาพที่จะใช้เพื่อแยกการใช้ RT-PCR ทำให้สามารถตรวจพบได้เร็วขึ้นในกรณีที่ผลการทดสอบเป็นบวก แต่หลักฐานในปัจจุบันยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะระบุว่ามีประโยชน์อย่างไรในทางคลินิก

การประเมินผลแบบไปข้างหน้าและเปรียบเทียบของการทดสอบอย่างรวดเร็วสำหรับการติดเชื้อ COVID-19 ในสถานที่ที่เหมาะสมทางคลินิกเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน การศึกษาควรรับสมัครผู้เข้าร่วมที่มีคุณสมบัติตามลำดับ ซึ่งรวมถึงผู้เข้าร่วมการทดสอบเนื่องจากมีอาการ และผู้ที่ไม่มีอาการซึ่งอาจสัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน การศึกษาควรบอกสถานะของอาการ และระบุเวลาอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มมีอาการหรือเวลานับตั้งแต่ได้รับสัมผัส การทดสอบ ณ จุดดูแลต้องดำเนินการกับตัวอย่างตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการใช้งานและดำเนินการ ณ จุดดูแล รายงานการศึกษาวิจัยในอนาคตควรเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานการรายงานความแม่นยำในการวินิจฉัย (STARD)

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง coronavirus 2 (SARS-CoV-2) และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความท้าทายที่สำคัญในการวินิจฉัย มีกลยุทธ์การวินิจฉัยหลายอย่างเพื่อระบุหรือแยกการติดเชื้อในปัจจุบัน ระบุผู้ที่ต้องการการดูแลเพิ่มขึ้นหรือเพื่อทดสอบการติดเชื้อในอดีตและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน การทดสอบแอนติเจนและโมเลกุล ณ จุดดูแล เพื่อตรวจหาการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในปัจจุบันมีศักยภาพในการตรวจหาและแยกผู้ป่วยได้เร็วขึ้นเทียบกับวิธีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการแพร่เชื้อในครัวเรือนและในชุมชน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินความแม่นยำในการวินิจฉัย ณ จุดดูแลของการตรวจแอนติเจน และการทดสอบตามระดับโมเลกุลเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลที่อยู่ในชุมชนหรือในการดูแลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิมีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในปัจจุบัน

วิธีการสืบค้น: 

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2020 เราทำการสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ใน Cochrane COVID-19 Study Register และ COVID-19 Living Evidence Database ของ University of Bern ซึ่งอัปเดตบทความที่ตีพิมพ์จาก PubMed และ Embase และพิมพ์ล่วงหน้าจาก medRxiv และ bioRxiv ทุกวัน นอกจากนี้ เรายังตรวจสอบจากสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับ COVID-19 เราไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราได้รวมการศึกษาในผู้ที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในปัจจุบัน ทราบว่ามีหรือไม่มีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 หรือที่ซึ่งใช้การทดสอบเพื่อคัดกรองการติดเชื้อ เราได้รวมการศึกษาความแม่นยำในการทดสอบด้วยการออกแบบใด ๆ ที่ประเมินการทดสอบแอนติเจนหรือโมเลกุลที่เหมาะสมกับบริบทของ ณ จุดดูแล (อุปกรณ์ขั้นต่ำ การเตรียมตัวอย่างและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางชีวภาพโดยมีผลการตรวจหลังเก็บตัวอย่างภายในสองชั่วโมง) เรารวมมาตรฐานอ้างอิงทั้งหมดเพื่อระบุการมีหรือไม่มีของ SARS-CoV-2 (รวมถึง reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) และเกณฑ์การวินิจฉัยทางคลินิกที่กำหนดไว้)

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์ 2 คนคัดกรองการศึกษา และแก้ไขความเห็นที่ไม่ตรงกันโดยการอภิปรายกับผู้ประพันธ์คนที่สาม ผู้ประพันธ์การทบทวน 1 คน คัดลอกลักษณะการศึกษาโดยอิสระซึ่งตรวจสอบโดยผู้ประพันธ์การทบทวนคนที่สอง ผู้ประพันธ์การทบทวน 2 คนคัดลอกข้อมูลตาราง 2x2 และประเมินความเสี่ยงของอคติและความสามารถในการนำไปใช้ของการศึกษาโดยใช้เครื่องมือ QUADAS-2 เรานำเสนอ sensitivity และ specificity และช่วงความเชื่อมั่น 95% (CIs) สำหรับการทดสอบแต่ละครั้งโดยใช้ paired forest plots เรารวมข้อมูลโดยใช้ bivariate hierarchical model แยกกันสำหรับการทดสอบแอนติเจนและโมเลกุลโดยมีการปรับปรุงให้ง่ายขึ้นเมื่อมีการศึกษาน้อย เราจัดทำตารางข้อมูลที่มีอยู่ตามผู้ผลิตทดสอบ

ผลการวิจัย: 

เราได้รวมรายงานสิ่งพิมพ์ 22 ฉบับที่รายงานการศึกษาทั้งหมด 18 กลุ่มโดยมีตัวอย่างที่ไม่ซ้ำกัน 3198 ตัวอย่างซึ่ง 1775 ตัวอย่างมีการยืนยันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 การศึกษา 10 เรื่องเกิดขึ้นในอเมริกาเหนือ 4 เรื่องในยุโรป 2 เรื่องในอเมริกาใต้ 1 เรื่องในจีนและอีก 1 เรื่องดำเนินการในหลายประเทศ เรามีข้อมูลสำหรับการทดสอบเชิงพาณิชย์ 8 รายการ (แอนติเจน 4 และโมเลกุล 4) และการทดสอบแอนติเจนภายใน 1 รายการ การศึกษา 5 เรื่อง ที่รวมอยู่ มีเฉพาะในรูปแบบการพิมพ์ล่วงหน้า

เราไม่พบการศึกษาใด ๆ ที่มีความเสี่ยงต่ำในการเกิดอคติสำหรับโดเมนคุณภาพทั้งหมดและมีความกังวลเกี่ยวกับการนำผลลัพธ์ไปใช้ในทุกการศึกษา เราตัดสินว่าการคัดเลือกผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอคติใน 50% ของการศึกษาเนื่องจากการสุ่มตัวอย่างมีเจตนาเลือกตัวอย่างที่มีการติดเชื้อ COVID-19 ที่ได้รับการยืนยันมากเกินไปและมีความไม่ชัดเจนในการศึกษา 7 เรื่องจากทั้งหมด 18 เรื่อง เนื่องจากการรายงานที่ไม่ดี การศึกษา 16 (89%) เรื่อง ใช้ RT-PCR ที่เป็นลบเพียงครั้งเดียวเพื่อยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเสี่ยงต่อไม่พบการติดเชื้อ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการปกปิด index test (n = 11) และการคัดผู้เข้าร่วมจากการวิเคราะห์ (n = 10) เราไม่พบความแตกต่างในคุณภาพของระเบียบวิธีวิจัย ระหว่างการประเมินแอนติเจนและการทดสอบระดับโมเลกุล

การทดสอบแอนติเจน

Sensitivity แตกต่างกันมากระหว่างการศึกษา (จาก 0% ถึง 94%): sensitivity เฉลี่ยคือ 56.2% (95% CI 29.5 ถึง 79.8%) และ specificity เฉลี่ยคือ 99.5% (95% CI 98.1% ถึง 99.9% จากการประเมิน 8 ครั้งใน 5 การศึกษากับ 943 ตัวอย่าง) ข้อมูลสำหรับการทดสอบแอนติเจนแต่ละอย่างมีจำกัด โดยไม่เกิน 2 การศึกษาสำหรับการทดสอบใด ๆ

การตรวจโมเลกุลอย่างรวดเร็ว

Sensitivity แตกต่างกันน้อยกว่าการตรวจแอนติเจน (จาก 68% ถึง 100%): sensitivity เฉลี่ยคือ 95.2% (95% CI 86.7 ถึง 98.3%) และ specificity เฉลี่ยคือ 98.9% (95% CI 97.3% ถึง 99.5% จากการประเมิน 13 ครั้งใน 11 การศึกษากับ 2255 ตัวอย่าง) ค่าที่คาดการณ์โดยอิงจากกลุ่มคนที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 1,000 คน (ที่มีความชุก 10%) ให้ผลการทดสอบที่เป็นบวก 105 ราย ซึ่งรวมถึงผลบวกลวง 10 ราย (ค่าทำนายผลบวก 90%) และผลลบ 895 ราย รวมผลลบลวง 5 ราย (ค่าทำนายผลลบ 99%)

การทดสอบส่วนบุคคล

เราคำนวณผลรวมของการทดสอบแต่ละรายสำหรับ ID NOW (Abbott Laboratories) (5 การประเมิน) และ Xpert Xpress (Cepheid Inc) (6 การประเมิน) Sensitivity โดยสรุปสำหรับการทดสอบ Xpert Xpress (99.4%, 95% CI 98.0% ถึง 99.8%) คือ 22.6 (95% CI 18.8 ถึง 26.3) เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าของ ID NOW (76.8%, (95% CI 72.9% ถึง 80.3 %) ในขณะที่ specificity ของ Xpert Xpress (96.8%, 95% CI 90.6% ถึง 99.0%) ต่ำกว่า ID NOW เล็กน้อย (99.6%, 95% CI 98.4% ถึง 99.9% ความแตกต่าง −2.8% (95% CI −6.4 ถึง 0.8))

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 กันยายน 2020

Share/Save