Wydanie Specjalne kolekcji: Koronawirus (COVID-19): optymalizacja zdrowia podczas pracy w domu

Koronawirus (COVID-19): optymalizacja zdrowia podczas pracy w domu

To Wydanie Specjalne jest jedną z serii wydań na temat COVID-19 i będzie aktualizowane, jeśli zostaną opublikowane dodatkowe przeglądy systematyczne. Jest również dostępne w języku francuskim, japońskim, malajskim, portugalskim i hiszpańskim.

Aby pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się COVID-19, pracownicy w wielu krajach zmienili swoje zwyczajowe nawyki zawodowe i w miarę możliwości pracują w domu. Praca zdalna w domu często polega na długotrwałym przebywaniu w pozycji siedzącej i pracy przy komputerze.

Niniejsze Wydanie Specjalne opracowane we współpracy zCochrane Work, zawiera przeglądy systematyczne Cochrane podsumowujące dane naukowe dotyczące utrzymanie zdrowia i dobrego samopoczucia podczas pracy w domu z powodu pandemii COVID-19. Wydanie obejmuje systematyczne przeglądy, które oceniają efekty interwencji związane z utrzymaniem aktywności fizycznej, optymalizacją środowiska pracy oraz zapobieganiem problemom mięśniowo-szkieletowym i ze wzrokiem.

Proszę zwrócić uwagę, że przeglądy zawarte w niniejszym Wydaniu Specjalnym stanowią podsumowanie danych naukowych, a ich uwzględnienie nie oznacza, że interwencje poddane przeglądowi okazały się skuteczne.

Aktualizacja 20 maja 2020 r.: dodano tłumaczenie w języku francuskim, malajskim, portugalskim i hiszpańskim.

 

Wprowadzenie przerw w pracy w celu zapobiegania schorzeniom układu mięśniowo-szkieletowego i ich objawom u zdrowych pracowników

W sytuacjach, gdy występują objawy lub schorzenia ze strony układu mięśniowo-szkieletowego związane z wykonywaną pracą, korzystne może być wdrożenie przerw w pracy. Ogólnie uważa się, że przerwy w pracy mogą zapewnić okres regeneracji każdej struktury mięśniowo-szkieletowej, która jest obciążona w trakcie pracy. W niniejszym przeglądzie oceniono skuteczność różnych interwencji mających na celu przerwę w pracy w celu zapobiegania objawom i zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą u zdrowych pracowników, w porównaniu z konwencjonalnymi lub alternatywnymi schematami przerw w pracy.

Interwencje w miejscu pracy polegające na dłuższym przebywaniu w pozycji stojącej lub chodzeniu w celu zmniejszenia objawów układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników przebywających zbyt długo w pozycji siedzącej

Częstość występowania objawów mięśniowo-szkieletowych wśród pracowników biurowych jest wysoka. Stwierdzono, że interwencje promujące aktywność w pracy polegającą na staniu lub chodzeniu zmniejszają czas przebywania w pozycji siedzącej, ale nie jest jasne, czy interwencje te łagodzą objawy mięśniowo-szkieletowe u osób pracujących w pozycji siedzącej. Niniejszy raport ocenia skuteczność interwencji w miejscu pracy polegających na dłuższym przebywaniu w pozycji stojącej lub chodzeniu w celu zmniejszenia objawów układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników przebywających zbyt długo w pozycji siedzącej.

Interwencje w miejscu pracy stosowane w celu skrócenia czasu spędzanego w pozycji siedzącej

Wiele osób jest zatrudnionych w zawodach wymagających przebywania pozycji siedzącej. Brak aktywności fizycznej i zbyt długie przebywanie w pozycji siedzącej w miejscu pracy wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia, otyłości i umieralności ze wszystkich przyczyn. Niniejszy przegląd ocenia skuteczność interwencji w miejscu pracy w zakresie ograniczenia przebywania w pozycji siedzącej w porównaniu z brakiem interwencji lub interwencjami alternatywnymi.

Oświetlenie miejsca pracy w celu poprawy czujności i nastroju pracowników pracujących w ciągu dnia

Ekspozycja na światło odgrywa kluczową rolę w procesach biologicznych, wpływając na nastrój i czujność. Pracownicy mogą mieć niewystarczające lub niewłaściwe oświetlenie w ciągu dnia, co prowadzi do zaburzeń nastroju i spadku poziomu czujności. Niniejszy przegląd ocenia skuteczność i bezpieczeństwo interwencji w zakresie oświetlenia w celu poprawy czujności i nastroju pracowników pracujących w dzień.

Optyczna korekcja nieprawidłowości załamania światła w celu zapobiegania i leczenia objawów wzrokowych u użytkowników komputerów

Użytkownicy komputerów mogą mieć problemy z widzeniem i innymi funkcjami związanymi z narządem wzroku, obejmujące zmęczenie oczu, ból oczu, ból głowy, podwójne widzenie i rozmycie, pieczenie, podrażnienie, suchość oka i łzawienie. Niniejszy przegląd ocenia dane naukowe dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i możliwości zastosowania optycznej korekcji wad refrakcyjnych w celu zmniejszenia i zapobiegania zaburzeń wzroku u użytkowników komputerów.

Ergonomiczne interwencje mające na celu zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego kończyny górnej i szyi związanym z pracą wśród pracowników biurowych

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą zawodową mogą dotyczyć szyi i kończyn górnych (barków, ramion, łokci, przedramion, nadgarstków i rąk). Niniejszy przegląd ocenia wpływ ergonomicznych rozwiązań fizycznych, poznawczych i organizacyjnych lub ich kombinacji w celu zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego kończyn górnych i szyi związanym z pracą wśród pracowników biurowych.

 

Podziękowania

Wydanie specjalne zostało opracowane przez Julittę Boschman (Redaktor naczelną Amsterdam Satellite of Cochrane Work), we współpracy z Josem Verbeek(Redaktoem koordynującym Cochrane Work), Janem Hoving (Zastępcą redaktora koordynującego i Dyrektora Amsterdam Satellite of Cochrane Work) Monazem Mehta (Redaktorem Naczelnym Cochrane Editorial & Methods Department).

Tłumaczenie

Niniejsze Wydanie Specjalne zostało przetłumaczone na język polski przez Cochrane Polska w dniu 15 kwietnia 2020 r. Angielska wersja Wydania specjalnego jest dostępna w Bibliotece Cochrane: Koronawirus (COVID-19): optymalizacja zdrowia podczas pracy w domu.

Zdjęcie

Zdjęcie Tang Ming Tung/Getty Images

Kontakt

Dział Redakcyjny i Metodyczny Cochrane (emd@cochrane.org)

Share/Save