Interwencje stosowane w leczeniu otyłości u chorych na chorobę afektywną dwubiegunową

Dlaczego ten przegląd jest ważny?

Choroba afektywna dwubiegunowa jest jedną z najczęściej występujących poważnych chorób psychicznych, która wpływa na nastrój, myślenie, zachowanie, funkcjonowanie oraz jakość życia chorego. Dotyka ona około 60 milionów osób na całym świecie. Z chorobą tą powiązana jest zwykle otyłość, a kiedy tak się dzieje, może przyczynić się do innych problemów związanych ze zdrowiem fizycznym, takich jak cukrzyca czy choroba układu krążenia, prowadząc do przedwczesnej śmierci. W leczeniu otyłości u chorych na chorobę afektywną dwubiegunową wykorzystuje się wiele metod, jednak na ten moment nie jesteśmy pewni czy zastosowanie jakiejkolwiek z nich - pojedynczo lub w połączeniu z innymi metodami - jest skuteczne.

Dla kogo wyniki tego przeglądu mogą okazać się interesujące?

Przeglądem mogą być zainteresowani psychiatrzy oraz członkowie interdyscyplinarnego zespołu, którzy opiekują się osobami cierpiącymi na chorobę afektywną dwubiegunową ze współistniejącą otyłością. Wyniki niniejszego przeglądu mogą być również interesujące dla badaczy, osób cierpiących na tą chorobę i ich rodzin.

Na jakie pytania odpowiada ten przegląd?

Niniejszy przegląd ma na celu oszacowanie skuteczności interwencji stosowanych w rozwiązaniu problemu otyłości u chorych na chorobę afektywną dwubiegunową.

Jakie badania włączono do przeglądu?

Przeszukaliśmy bazy danych w poszukiwaniu badań opublikowanych do lutego 2019 r., dotyczących interwencji stosowanych w celu radzenia sobie z otyłością u chorych na chorobę afektywną dwubiegunową. Żadne z przeanalizowanych badań nie spełniło kryteriów włączenia do niniejszego przeglądu.

Na co wskazują dane zawarte w przeglądzie?

Nie ma żadnych dowodów potwierdzających skuteczność farmakologicznych, niefarmakologicznych lub chirurgicznych interwencji stosowanych w celu radzenia sobie z otyłością u chorych na chorobę afektywną dwubiegunową.

Jakie powinny być dalsze kroki?

Istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia badań z randomizacją, aby ocenić skuteczność niefarmakologicznych, farmakologicznych lub chirurgicznych metod leczenia otyłości w populacji dotkniętej chorobą afektywną dwubiegunową. Badania powinny dotyczyć jedynie osób z klinicznie rozpoznaną chorobą afektywną dwubiegunową ze współistniejącą otyłością.

Podsumowanie autorów

Implikacje dla praktyki klinicznej

Wyniki niniejszego przeglądu sugerują, że nie ma danych naukowych potwierdzających, że farmakologiczne, niefarmakologiczne lub chirurgiczne metody wspomagają leczenie otyłości w chorobie afektywnej dwubiegunowej.

Implikacje dla badań

Istnieje potrzeba przeprowadzenia dobrze zaplanowanych badań z randomizacją dotyczących oceny skuteczności stosowania interwencji niefarmakologicznych, farmakologicznych lub chirurgicznych u chorych na chorobę afektywną dwubiegunową z otyłością. Badania muszą skupiać się jedynie na pacjentach dotkniętych tą chorobą z rozpoznaniem współistniejącej otyłości, wydzielonych z mieszanej grupy pacjentów z poważnymi chorobami psychicznymi. Zidentyfikowaliśmy klika wciąż trwających badań, które w przyszłości mogą zostać włączone do aktualizacji niniejszego przeglądu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Weronika Krzykowska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information