Interwencje promujące stosowanie praktyki opartej na dowodach naukowych w rehabilitacji po udarze mózgu

Jaki jest cel tego przeglądu?

Celem niniejszego przeglądu Cochrane było sprawdzenie, czy wdrażanie strategii zachęcających pracowników służby zdrowia do wykorzystywania danych naukowych w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu jest skuteczne. Przykłady takich strategii obejmują: warsztaty edukacyjne, dostarczanie materiałów edukacyjnych lub przekazywanie pracownikom służby zdrowia informacji zwrotnych dotyczących ich wyników. Aby odpowiedzieć na to pytanie, autorzy przeglądu zebrali i przeanalizowali wszystkie istotne badania i znaleźli 9 badań.

Najważniejsze informacje

Nie mogliśmy przeprowadzić wiarygodnej oceny wpływu wdrażania takich strategii w rehabilitacji po udarze mózgu na przestrzeganie przez pracowników służby zdrowia praktyki opartej na dowodach naukowych w ciągu 12 miesięcy, ponieważ dane naukowe są bardzo niskiej jakości.

Co oceniano w ramach tego przeglądu?

Pacjenci po udarze mózgu, uczestniczący w rehabilitacji, nie zawsze otrzymują leczenie oparte na dowodach naukowych (o naukowo potwierdzonej skuteczności - przyp. tłum.). Przeprowadzono wiele badań w zakresie rehabilitacji po udarze mózgu, ale informacji w nich zawartych nie da się w łatwy sposób przełożyć na praktykę kliniczną, albo mija dużo czasu zanim zostaną wykorzystane przez pracowników służby zdrowia. Potrzebne są strategie, które pomogą pracownikom służby zdrowia wykorzystać najlepsze dowody podczas pracy z takimi pacjentami.

Włączyliśmy badania, w których porównywano grupę pracowników służby zdrowia otrzymujących wsparcie w zakresie wykorzystania dowodów naukowych w rehabilitacji po udarze z inną grupą, która takiego wsparcia nie otrzymała. Interesowało nas, czy pracownicy służby zdrowia wykorzystywali w praktyce więcej danych naukowych, czy pacjenci stosowali się do opartych na dowodach zaleceń pracowników służby zdrowia oraz czy stan zdrowia i samopoczucie pacjentów uległy poprawie.

Jakie są główne wyniki tego przeglądu?

Odnaleźliśmy 9 badań przeprowadzonych w pięciu krajach: Australii, Kanadzie, Malezji, Wielkiej Brytanii i USA. W 4 badaniach raportowano, czy pracownicy służby zdrowia zaczęli w większym stopniu wykorzystywać dowody naukowe w pracy z pacjentami po udarze. W badaniach porównano pracowników służby zdrowia, którzy otrzymali wsparcie w zakresie wykorzystywania dowodów naukowych w rehabilitacji po udarze mózgu z pracownikami, którzy nie otrzymali takiego wsparcia lub otrzymali jego inny rodzaj.

Nie jesteśmy pewni, czy wdrażanie strategii wspierających pracowników służby zdrowia w wykorzystywaniu dowodów naukowych w rehabilitacji po udarze mózgu poprawia ich pracę w praktyce, w porównaniu z brakiem wsparcia, ponieważ jakość danych naukowych jest bardzo niska. W przeglądzie stwierdzono, że stosowanie strategii mających na celu zachęcanie pracowników służby zdrowia do korzystania z dowodów naukowych w rehabilitacji po udarze mózgu może mieć niewielki lub żaden wpływ na przestrzeganie przez pacjenta zalecanego leczenia i jego dobrostan psychiczny, w porównaniu z niestosowaniem interwencji (dane naukowe niskiej jakości). Ponadto stwierdzono, że strategie te prawdopodobnie prowadzą do niewielkich lub żadnych różnic pod względem jakości życia pacjentów i ich aktywności w życiu codziennym, w porównaniu z niestosowaniem interwencji (umiarkowana jakość danych naukowych).

Nie znaleźliśmy żadnych badań, w których informowano o zamiarze zmiany zachowania lub zadowolenia pracowników służby zdrowia.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Autorzy przeglądu szukali badań opublikowanych do 17 października 2019 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Jakubowska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information