Intervencije za promicanje upotrebe prakse utemeljene na dokazima u rehabilitaciji moždanog udara

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je otkriti jesu li učinkovite strategije kojima se zdravstveni djelatnici potiču na upotrebu dokaza u rehabilitaciji moždanog udara. Primjeri strategija uključuju obrazovne radionice, obrazovne materijale ili pružanje povratnih informacija zdravstvenim djelatnicima o njihovoj učinkovitosti. Prikupljena i analizirana su sva relevantna istraživanja kako bi odgovorili na ovo istraživačko pitanje, te je pronađeno devet istraživanja.

Ključne poruke

Nije se mogla dobiti pouzdana procjena učinka strategija u rehabilitaciji moždanog udara za pridržavanje zdravstvenih djelatnika praksama utemeljenih na dokazima nakon 12 mjeseci, jer su dokazi bili vrlo niske kvalitete.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Pacijenti koji dožive moždani udar i sudjeluju u rehabilitaciji ne dobivaju uvijek liječenje temeljeno na dokazima. Provedena su značajna istraživanja u rehabilitaciji moždanog udara, ali ove se informacije ne mogu lako prevesti u kliničku praksu ili je potrebno dugo vremena da ih zdravstveni djelatnici počnu koristiti. Potrebne su strategije koje će zdravstvenim djelatnicima pomoći da koriste najbolje dokaze u radu s preživjelima nakon moždanog udara.

U ovaj su sustavni pregled uključena istraživanja u kojima je uspoređena skupina zdravstvenih djelatnika koji su dobili potporu za korištenje dokaza u rehabilitaciji moždanog udara s drugom skupinom koja to nije dobila. Autore je zanimalo jesu li zdravstveni djelatnici koristili više dokaza u praksi, jesu li se pacijenti pridržavali preporuka zdravstvenih djelatnika i jesu li zdravlje i dobrobit pacijenta bili poboljšani.

Ključni rezultati

Pronađeno je devet istraživanja iz pet zemalja: Australije, Kanade, Malezije, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a. Četiri istraživanja izvijestila su o tome jesu li zdravstveni djelatnici povećali upotrebu dokaza u radu s preživjelima moždanog udara. U istraživanjima su usporedili zdravstvene djelatnike koji su dobili potporu za korištenje dokaza u rehabilitaciji sa zdravstvenim djelatnicima koji nisu dobili potporu ili su dobili drugu vrstu potpore.

Nije sigurno poboljšavaju li strategije za potporu zdravstvenim djelatnicima da koriste dokaze u rehabilitaciji moždanog udara njihovu praksu u usporedbi s odsustvom potpore jer je kvaliteta dokaza bila vrlo niska. Pregledom je utvrđeno da strategije poticanja zdravstvenih djelatnika da koriste dokaze u rehabilitaciji moždanog udara mogu malo ili nimalo utjecati na pacijentovo pridržavanje preporučenog liječenja i psihološku dobrobit pacijenta u usporedbi s nikakvom intervencijom (dokazi niske kvalitete). Uz to, otkriveno je da ove strategije vjerojatno čine malu ili nikakvu razliku u kvaliteti života i dnevnim aktivnostima povezanih sa zdravljem pacijenta u usporedbi s odsustvom intervencije (dokazi umjerene razine sigurnosti).

Nijedno istraživanje nije izvijestilo o namjeri zdravstvenih djelatnika da promijene svoje ponašanje ili zadovoljstvo.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 17. listopada 2019. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Sonja Skrletović. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information