Wpływ aktywności fizycznej lub jej braku na częstość występowania, nasilenie i czas trwania ostrych zakażeń dróg oddechowych

Pytanie badawcze

Czy aktywność fizyczna wpływa na częstość występowania, nasilenie lub czas trwania ostrych zakażeń dróg oddechowych, takich jak przeziębienie, grypa, kaszel i ból gardła?

Wprowadzenie

Stwierdzono, że aktywność fizyczna poprawia ogólny stan zdrowia. Szukaliśmy danych naukowych pozwalających ocenić, czy aktywność fizyczna pozytywnie wpływa również na częstość występowania, nasilenie lub czas trwania ostrych zakażeń dróg oddechowych (przeziębienie i kaszel), które trwają krócej niż miesiąc.

Data wyszukiwania

Szukaliśmy badań opublikowanych do 5 marca 2020 roku.

Charakterystyka badań

Do niniejszej aktualizacji przeglądu włączono wyniki trzech dodatkowych badań (473 badanych). Łącznie w 14 badaniach wzięło udział 1377 uczestników w wieku od 18 do 85 lat. Aktywność fizyczną nadzorowano i zalecano wykonywać co najmniej trzy razy w tygodniu. W większości badań były to 30-45-minutowe umiarkowanie intensywne czynności.

Źródła finansowania badań

Siedem badań sfinansowano ze środków agencji publicznych, dwa ze środków firm prywatnych, a pięć nie miało żadnego dofinansowania.

Kluczowe wyniki

Jest niepewne czy aktywność fizyczna wpływa na liczbę ostrych zakażeń dróg oddechowych, które dana osoba przechodzi każdego roku, liczbę osób przechodzących co najmniej raz ostre zakażenie dróg oddechowych w trakcie trwania badania oraz liczbę dni z objawami podczas każdego epizodu chorobowego. Aktywność fizyczna okazała się zmniejszać nasilenie objawów i liczbę dni ich występowania podczas trwania badań. Nie mamy pewności co do wpływu aktywności fizycznej na inne wyniki, np. te oceniane za pomocą testów laboratoryjnych (próbki krwi i śliny), jakość życia, efektywność kosztową lub ryzyko urazu związanego z wykonywaniem ćwiczeń.

Wiarygodność danych naukowych

Podsumowując, pewność oszacowania danych naukowych okazała się niska, co oznacza, że kolejne badania wpłyną na wyciągnięte wnioski. Potrzebne są lepiej zaprojektowane badania, które pozwolą dokładniej sprawdzić, czy aktywność fizyczna zmniejsza częstość występowania, nasilenie lub czas trwania ostrych zakażeń dróg oddechowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Urszula Modrzejewska Redakcja: Marta Rejdych, Karolina Moćko

Tools
Information