Kaniule donosowe o wysokim przepływie wspomagające oddychanie dorosłych pacjentów znajdujących się na oddziale intensywnej terapii

Pytanie badawcze

Czy stosowanie kaniul donosowych o wysokim przepływie (ang. high-flow nasal cannulae, HFNC) przynosi korzyści w leczeniu dorosłych pacjentów wymagających wspomagania oddychania na oddziałach intensywnej terapii (OIT)?

Wprowadzenie

Pacjenci przebywający na OIT mogą potrzebować wspomagania w oddychaniu, a HFNC to jedna z możliwych opcji. HFNC dostarcza ciepłe powietrze i tlen przez małe plastikowe rurki, które umieszczane są w nozdrzach pacjenta. W każdej minucie przepływ powietrza jest szybszy niż w przypadku standardowej terapii tlenowej (w której nie zawsze podawane powietrze jest ciepłe oraz która może być dostarczana przez plastikową maskę twarzową bądź kaniule nosowe). Inne metody wspomagania oddychania obejmują nieinwazyjną wentylację mechaniczną (NIV) lub nieinwazyjną wentylację mechaniczną dodatnim ciśnieniem (NIPPV). Metody te wykorzystują łagodne ciśnienie do wtłaczania powietrza do płuc przez szczelnie dopasowane maski twarzowe lub hełm wentylacyjny zakrywający całą głowę. Inwazyjna wentylacja mechaniczna zapewnia najwyższy poziom wspomagania oddychania. Wykorzystuje się do tego respirator (urządzenie do sztucznego oddychania) do wtłaczania i wydmuchiwania powietrza z płuc przez plastikową rurkę wprowadzoną do tchawicy.

Okres wyszukiwania danych

Dane naukowe są aktualne do kwietnia 2020 r.

Charakterystyka badań

W badaniu uczestniczyły osoby dorosłe (w wieku ≥16 lat), które wymagały wspomagania oddychania na OIT. Większość badanych cierpiała na niewydolność oddechową (w której płuca nie są w stanie dostarczyć wystarczającej ilości tlenu do krwi) lub właśnie została odłączona od respiratora i potrzebowała wspomagania, które pozwoliłoby następnie przejść do samodzielnego oddychania.

Szukaliśmy badań z randomizacją (RCT), w których badani mają równe szanse znalezienia się w każdej z grup badanych. Badania te dostarczają najlepszych dowodów. Uwzględniono badania, w których porównywano HFNC ze standardową tlenoterapią, NIV lub NIPPV. Do przeglądu włączyliśmy 31 badań, w których łącznie brało udział 5136 osób, 51 badań w toku i 19 badań oczekujących na klasyfikację. Czternaście badań zostało finansowanych przez producentów sprzętu wspomagającego oddychanie.

Kluczowe wyniki

HFNC vs standardowa tlenoterapia

Stwierdzono, że stosowanie u pacjenta HFNC może ograniczyć konieczność zmiany metody wspomagania oddychania na inną (niepowodzenie leczenia). Nie znaleźliśmy dowodów na istnienie różnic pomiędzy obiema interwencjami w odniesieniu do: ryzyka zgonu w szpitalu, długości pobytu na OIT, ryzyka zapalenia płuc, uszkodzeń skóry spowodowanych przez rurki lub maski, które mają kontakt z twarzą, komfortu podczas wspomagania oddechowego, lub w tym, jak dobrze którekolwiek leczenie dostarczało tlen do krwi.

HFNC vs NIV lub NIPPV

Nie znaleziono dowodów wskazujących na istnienie różnicy w zakresie ryzyka niepowodzenia leczenia między grupą chorych, w których stosowano HFNC, w porównaniu z chorymi, którzy otrzymywali NIV lub NIPPV. Co więcej, nie znaleźliśmy także dowodów na istnienie różnicy pod względem ryzyka zgonu w szpitalu, długości pobytu na OIT, ryzyka zapalenia płuc lub barotraumy (uraz ciała wywoływany zmianą ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz ciała). NIV lub NIPPV mogą poprawić jakość dostarczania tlenu do krwi. Nie ma jednak pewności, czy HFNC może być bardziej wygodne dla pacjentów w ciągu pierwszych 24 godzin stosowania. W żadnym z badań nie stwierdzono uszkodzeń skóry.

Jakość danych naukowych

Do oceny jakości wyników badań posłużyła nam skala klasyfikacji. Gdy oceniamy wyniki badań jako bardzo niskiej pewności, oznacza to, że powątpiewamy co do wiarygodności tych wyników. Te o wysokiej jakości oznaczają, że jesteśmy bardzo pewni tego, że wyniki są wiarygodne.

Nie zawsze dysponowaliśmy danymi z wystarczającej liczby badań, które dawałyby nam pewność co do kluczowych wyników. Czasami nasze wyniki zmieniały się, jeśli usuwaliśmy badania, które były niedostatecznie opisane (np. te dotyczące sposobu przydzielania uczestników do grupy leczenia). Stwierdzono również pewne różnice pomiędzy wynikami badań w odniesieniu do niektórych punktów końcowych. Jesteśmy umiarkowanie pewni naszych ustaleń, co do tego, że stosowanie HFNC nie wpłynęło na ryzyko zgonu podczas pobytu w szpitalu i ryzyko zapalenia płuc, w porównaniu ze standardową tlenoterapią. Dla wszystkich pozostałych wyników dane naukowe oceniliśmy jako niskiej lub bardzo niskiej pewności. Oznacza to, że nasze zaufanie do tych wyników jest ograniczone lub bardzo ograniczone, a rzeczywisty efekt może być zupełnie inny.

Wnioski

Stosowanie HFNC może prowadzić do mniejszej liczby niepowodzeń leczenia w porównaniu ze standardową tlenoterapią, ale prawdopodobnie różnica ta jest niewielka lub żadna gdy porówna się je do NIV lub NIPPV. Dla większości pozostałych wyników tego przeglądu nie znaleziono wiarygodnych dowodów na istnienie różnicy w efektach. Zidentyfikowaliśmy jednak kolejne 51 trwających badań i planujemy uwzględnić je w przyszłych aktualizacjach przeglądu. Po uwzględnieniu tych badań możemy dojść do innych wniosków na temat przydatności HFNC we wspomaganiu oddychania u dorosłych pacjentów przebywających na OIT.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Lesz Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information