Nosna kanila visokog protoka kao potpora disanju odraslim pacijentima na odjelima intenzivne njege

Istraživačko pitanje

Jesu li nosne kanile visokog protoka (engl. high-flow nasal cannulae, HFNC) korisna opcija u liječenju odraslih pacijenata u jedinicama intenzivnog liječenja (JIL) kojima je potrebna podrška u disanju?

Dosadašnje spoznaje

Pacijenti u JIL-u ponekad trebaju podršku za disanje, a HFNC je jedna od mogućnosti za takvu potporu. HFNC isporučuje topli zrak i kisik kroz male plastične cijevi koje se nalaze unutar nosnica. Protok zraka svake je minute brži od standardne terapije kisikom (koji nije uvijek zagrijan i može biti isporučen kroz plastičnu masku za lice ili kroz nosne kanile). Ostale mogućnosti podrške uključuju neinvazivnu ventilaciju (NIV) ili neinvazivnu ventilaciju s pozitivnim tlakom (engl. non-invasive positive pressure ventilation, NIPPV). Ovi pristupi koriste blagi tlak da bi se zrak ugurao u pluća kroz čvrsto pripijene maske za lice ili kacigu koja pokriva cijelu glavu. Invazivna mehanička ventilacija pruža najvišu razinu potpore, koristeći ventilator (aparat za umjetno disanje) za potiskivanje zraka u i iz pluća kroz plastičnu cijev umetnutu u dušnik.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do travnja 2020. godine.

Značajke istraživanja

Svi ispitanici bili su odrasle osobe (16 godina ili stariji) kojima je bila potrebna podrška za disanje u JIL-u. Većina ispitanika imala je respiratornu insuficijenciju (u kojoj pluća ne mogu isporučiti dovoljno kisika u krv) ili su upravo skinuti s ventilatora i trebala im je podrška za prelazak na neovisno disanje.

Pretražena su randomizirana kontrolirana istraživanja. Ova istraživanja daju ispitanicima jednake šanse da budu u bilo kojoj skupini te pružaju najbolje dokaze. Uključena su istraživanja koja su uspoređivala HFNC sa standardnom terapijom kisikom ili NIV ili NIPPV. Uključeno je 31 istraživanje s 5,136 ispitanika, 51 istraživanje u tijeku i 19 istraživanja koja čekaju na klasifikaciju. Četrnaest istraživanja financirali su proizvođači opreme za disanje.

Ključni rezultati

HFNC u usporedbi sa standardnom terapijom kisikom

Upotreba HFNC-a može smanjiti potrebu ispitanika za prelazak na drugu vrstu potpore za disanje (neuspjeh u liječenju). Nisu pronađeni dokazi o razlici između dvije intervencije u sljedećim ishodima: smrt u bolnici, duljina boravka u JIL-u, upala pluća (infekcija pluća), oštećenje kože uzrokovano cijevima ili maskama u dodiru s licem, udobnost dok su ispitanici dobivali potporu za disanje ili koliko je dobro bilo koji oblik liječenja isporučivao kisik u krv.

HFNC u usporedbi sa NIV ili NIPPV

Nisu pronađeni dokazi o razlici u neuspjehu liječenja između HFNC i NIV ili NIPPV. Također, nisu pronađeni dokazi o razlici u bolničkoj smrtnosti, duljini boravka u JIL-u, upali pluća ili barotraumi (oštećenje tijela uzrokovano razlikama u tlaku unutar i izvan tijela). NIV ili NIPPV mogu poboljšati prijenos kisika u krv. Nije sigurno bi li HFNC mogao biti ugodniji za pacijente u prva 24 sata uporabe. Ni jedno istraživanje nije izvijestilo o slučajevima oštećenja kože kod ispitanika.

Kvaliteta dokaza

Korištena je ljestvica ocjena za procjenu kvalitete dokaza u ovim istraživanjima. Kada su dokazi ocijenjeni s vrlo niskom sigurnošću, to znači da postoji velika sumnja u pouzdanost rezultata. Visoka sigurnost znači da postoji velika pouzdanost u rezultate.

Nije uvijek bilo dokaza iz dovoljnog broja istraživanja da bi se steklo povjerenje u ključne rezultate. Ponekad su se nalazi promijenili kada bi se uklonila istraživanja koja su lošije izviještena (npr. glede načina na koji su ispitanici raspoređeni u skupine). Također su pronađene neke oscilacije između rezultata za pojedine ishode. Umjerena je sigurnost da HFNC nije utjecao na smrtnost u bolnici i upalu pluća u usporedbi sa standardnom terapijom kisikom, ali za sve ostale ishode procijenjeno je da su dokazi niske ili vrlo niske sigurnosti. To znači da je povjerenje u ove rezultate ograničeno ili vrlo ograničeno, a stvarni učinak može biti vrlo različit.

Zaključak

HFNC može rezultirati manjim neuspjehom u liječenju u usporedbi sa standardnom terapijom kisikom, ali vjerojatno čini malu ili nikakvu razliku u usporedbi sa NIV ili NIPPV. Za većinu ostalih ishoda sustavnog pregleda nisu pronađeni pouzdani dokazi o razlici u učinku. Međutim, identificirano je još 51 istraživanje koje je u tijeku i planira ih se uključiti u buduće obnovljene inačice sustavnog pregleda. Kada se uključe ova istraživanja, mogli bi se doći do drugačijih zaključaka o tome je li HFNC koristan za potporu disanju kod odraslih osoba na JIL-u.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Vesna Ivkov. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information