Witaminy i minerały w leczeniu obniżonej płodności u kobiet

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze:
Czy doustna suplementacja antyoksydantów w porównaniu z placebo, brakiem leczenia/standardowym leczeniem lub stosowaniem innych antyoksydantów poprawia wyniki u kobiet z obniżoną płodnością (standardowe leczenie obejmuje przyjmowanie kwasu foliowego w dawce < 1 mg).

Wprowadzenie:
Wiele kobiet z obniżoną płodnością w trakcie leczenia przyjmuje również suplementy dietetyczne w nadziei na poprawę swojej płodności. Może to być bardzo stresujący czas zarówno dla kobiet, jak i ich partnerów. Istotnym jest, aby pary te miały dostęp do wysokiej jakości danych naukowych, które pozwolą im podejmować świadome decyzje, czy przyjmowanie suplementów z antyoksydantami w czasie leczenia obniżonej płodności poprawi ich szanse lub spowoduje działania niepożądane. Jest to szczególnie ważne, gdyż przyjmowanie większości suplementów antyoksydacyjnych pozostaje poza uregulowaniem. Celem niniejszego przeglądu jest ocena, czy doustna suplementacja antyoksydantów zwiększa szansę zajścia w ciążę i urodzenia dziecka u kobiet z obniżoną płodnością.

Data wyszukiwania
: Dane naukowe są aktualne do września 2016 roku.

Charakterystyka badań:
Niniejszy przegląd obejmuje 50 badań klinicznych z randomizacją obejmujących łącznie 6510 kobiet, w których porównywano stosowanie antyoksydantów z placebo lub brakiem leczenia/standardowym leczeniem lub innymi antyoksydantami.

Źródło finansowania:
Źródło finansowania zostało podane jedynie w 14 z 50 włączonych badań.

Główne wyniki:
Dane naukowe bardzo niskiej jakości sugerują, że antyoksydanty mogą mieć związek ze zwiększeniem liczby urodzeń oraz odsetka ciąż klinicznych. W oparciu o te wyniki możemy oszacować, że 20 na 100 kobiet z obniżoną płodnością nie stosujących antyoksydantów zaszłoby w ciążę, podczas gdy w przypadku kobiet stosujących antyoksydanty w ciążę zaszłoby od 26 do 43 na 100 kobiet. Nie odnaleziono wystarczających danych naukowych, aby móc sformułować jakiekolwiek wnioski dotyczące działań niepożądanych takich jak: poronienie, ciąża mnoga lub dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Dane naukowe bardzo niskiej jakości sugerują, że pentoksyfilina może również mieć związek ze zwiększonym odsetkiem ciąż klinicznych, ale w tej analizie odnaleziono jedynie trzy takie badania. Na podstawie dostępnych wyników możemy oczekiwać, że 25 na 100 kobiet nie stosujących pentoksyfilinę zaszłoby w ciążę, podczas gdy u kobiet przyjmujących pentoksyfilinę w celu zwiększenia szansy zajścia w ciąże, pożądany efekt osiągnęłoby od 28 do 53 na 100 kobiet. Podobnie jak poprzednio, nie odnaleziono wystarczających danych naukowych, aby móc sformułować wnioski dotyczące skutków ubocznych wynikających ze stosowania pentoksyfiliny. Tylko w jednym badaniu oceniano działanie jednego antyoksydantu w porównaniu z innym, a dostępne dane naukowe nie pozwoliły na sformułowanie jakiegokolwiek wniosku z tego porównania.

Jakość danych naukowych
Ogólna jakość danych naukowych była ograniczona z powodu ryzyka błędu systematycznego związanego z niewystarczającymi informacjami odnośnie metodologii, brakiem precyzji i spójności.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Share/Save