Witaminy i minerały w leczeniu obniżonej płodności u kobiet

Pytanie badawcze:
Czy doustna suplementacja antyoksydantów w porównaniu z placebo, niestosowaniem leczenia/standardowym leczeniem lub stosowaniem innych antyoksydantów poprawia wyniki u kobiet z obniżoną płodnością? (standardowe leczenie obejmuje przyjmowanie kwasu foliowego w dawce <1 mg).

Wprowadzenie:
Wiele kobiet z obniżoną płodnością w trakcie leczenia przyjmuje również suplementy diety w nadziei na poprawę swojej płodności. Może to być bardzo stresujący czas dla kobiet i ich partnerów. Ważne jest, aby pary te miały dostęp do wysokiej jakości danych naukowych, które pozwolą im podejmować świadome decyzje, czy zażywanie dodatkowo antyoksydantów (przeciwutleniaczy) w czasie leczenia obniżonej płodności poprawi ich szanse lub spowoduje działania niepożądane. Jest to szczególnie ważne, ponieważ przyjmowanie większości suplementów antyoksydacyjnych pozostaje poza regulacjami. Celem niniejszego przeglądu było określenie, czy doustna suplementacja antyoksydantów zwiększa szansę zajścia w ciążę i urodzenia dziecka u kobiet z obniżoną płodnością.

Okres wyszukiwania danych:
Dane naukowe są aktualne do września 2019 roku.

Charakterystyka badań:
Do niniejszego przeglądu włączono 63 badania z randomizacją obejmujące łącznie 7760 kobiet, w których porównywano stosowanie antyoksydantów i placebo, niestosowanie leczenia/leczenie standardowe lub przyjmowanie innego antyoksydantu.

Źródła finansowania:
Źródło finansowania zostało podane jedynie w 27 spośród 63 włączonych badań.

Kluczowe wyniki:
Nie mamy pewności, czy stosowanie antyoksydantów zwiększy liczbę żywych urodzeń, ponieważ dane naukowe były bardzo niskiej jakości. W oparciu o te wyniki możemy oszacować, że 20 na 100 kobiet z obniżoną płodnością niestosujących antyoksydantów zaszłoby w ciążę, podczas gdy w przypadku kobiet stosujących antyoksydanty w ciążę zaszłoby od 24 do 36 na 100 kobiet. Dane naukowe niskiej jakości sugerują, że stosowanie antyoksydantów może wiązać się ze zwiększonym odsetkiem ciąż klinicznych. Działania niepożądane były słabo raportowane, ale nie wydaje się, aby stosowanie antyoksydantów prowadziło do większej liczby poronień, porodów mnogich, działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego lub ciąż pozamacicznych.

Dane naukowe niskiej jakości sugerują, że nie ma różnicy pod względem odsetka żywych urodzeń lub ciąż klinicznych przy porównaniu przyjmowania melatoniny w małej dawce z większą dawką. W oparciu o te wyniki możemy oszacować, że 24 na 100 kobiet z obniżoną płodnością niestosujących melatoniny w małej dawce zaszłoby w ciążę, podczas gdy w przypadku kobiet przyjmujących melatoninę w większej dawce w ciążę zaszłoby od 12 do 40 na 100 kobiet.

W trzech badaniach przedstawiono wyniki dotyczące poronień przy porównywaniu antyoksydantu z innym antyoksydantem (w dwóch zastosowano różne dawki melatoniny, a w jednym porównano N-acetylocysteinę i L-karnitynę). W żadnym z badań, w których stosowano melatoninę nie stwierdzono poronień. Nie raportowano przypadków ciąży mnogiej i zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, a ciąże pozamaciczne raportowano tylko w jednym badaniu, nie odnotowano jednak żadnych zdarzeń.

W badaniu porównującym N-acetylocysteinę z L-karnityną nie raportowano odsetka żywych urodzeń. Dane naukowe bardzo niskiej jakości nie wskazują na istnienie różnicy pod względem odsetka ciąż klinicznych. Dane naukowe niskiej jakości nie wskazują na istnienie różnic pod względem odsetka poronień. W badaniu nie raportowano ciąż mnogich, zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, ani ciąż pozamacicznych.

Jakość danych naukowych:
Ogólna jakość danych naukowych była ograniczona z powodu ryzyka błędu systematycznego związanego z niewystarczającymi informacjami odnośnie metodologii, brakiem precyzji i spójności.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adrianna Stańczak Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information