Jak najlepiej pomóc chorym na depresję wrócić do pracy?

Co to jest depresja?

Depresja jest powszechnym problemem zdrowia psychicznego, który może powodować trwałe uczucie smutku, utratę zainteresowania kontaktami z ludźmi oraz aktywnościami i rzeczami, które kiedyś dawały radość. Osoba chora na depresję może być smutna, rozdrażniona lub zmęczona przez większość czasu i może mieć problemy ze snem, koncentracją i pamięcią.

Depresja może wpływać na zdolność ludzi do pracy. Chorzy na depresję mogą być nieobecni w pracy (na zwolnieniu lekarskim) lub czuć się mniej zdolni do radzenia sobie z pracą.

Powrót do pracy

Złagodzenie objawów depresji może pomóc chorym wrócić do pracy. Leczenie obejmuje leki i terapie psychologiczne (rozmowę) lub połączenie obu tych metod. Zmiany w miejscu pracy również mogą być pomocne, np:

– zmiana zadań lub godzin pracy danej osoby;

– wspieranie w stopniowym powrocie do pracy;

– pomoc w radzeniu sobie z pewnymi sytuacjami w pracy.

Dlaczego stworzyliśmy ten przegląd

Praca może poprawić samopoczucie fizyczne i psychiczne człowieka, pomaga w budowaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości, umożliwia spotykanie wielu ludzi i dostarcza pieniędzy. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy zmiany w miejscu pracy i programy kliniczne mogą pomóc chorym na depresję w powrocie do pracy.

Co zrobiliśmy?

Poszukiwaliśmy badań oceniających, czy zmiany w miejscu pracy i programy kliniczne wpływają na liczbę zwolnień lekarskich u chorych na depresję. Programy kliniczne obejmowały: stosowanie leków (antydepresantów), terapie psychologiczne, ulepszoną opiekę zdrowotną oraz inne programy, takie jak ćwiczenia fizyczne i dietę.

Okres wyszukiwania danych W przeglądzie uwzględniliśmy dane opublikowane do 4 kwietnia 2020.

Nasze wyniki

Znaleźliśmy 45 badań, w których wzięło udział 12 109 chorych na depresję. Badania przeprowadzono w Europie (34 badania), USA (8), Australii (2) i w Kanadzie (1).

Efekty „standardowego leczenia” porównano z efektami zmian w miejscu pracy i programów klinicznych, aby dowiedzieć się:

– ile dni chorzy na depresję przebywali na zwolnieniu lekarskim;

– ilu chorych na depresję nie pracowało;

– jakie były objawy depresji; oraz

– w jakim stopniu chorzy radzili sobie w pracy.

Jakie są wyniki naszego przeglądu?

Poniżej przedstawiamy nasze główne ustalenia z pierwszego roku obserwacji, dotyczące zmian w miejscu pracy oraz metod leczenia, w porównaniu ze standardowym leczeniem.

Zmiany w miejscu pracy połączone z programem klinicznym:

– prawdopodobnie zmniejszają liczbę dni zwolnienia lekarskiego (średnio o 25 dni na osobę w ciągu 1 roku; 9 badań; 1292 uczestników);

– nie zmniejszają liczby osób przebywających na zwolnieniu (2 badania; 1025 uczestników);

– mogą łagodzić objawy depresji (8 badań; 1091 uczestników); oraz

– mogą poprawić zdolność do radzenia sobie w pracy (5 badań; 926 uczestników).

Same zmiany w miejscu pracy:

– mogą zwiększyć liczbę dni na zwolnieniu lekarskim (2 badania; 130 uczestników);

– prawdopodobnie nie zwiększają liczby osób przebywających na zwolnieniu (1 badanie; 226 uczestników);

– prawdopodobnie nie wpływają na objawy depresji (4 badania; 390 uczestników); oraz

– mogą nie poprawiać zdolności do radzenia sobie w pracy (1 badanie; 48 uczestników).

Sama ulepszona opieka zdrowotna:

– prawdopodobnie zmniejsza liczbę dni spędzanych na zwolnieniu lekarskim – o 20 dni (dane z dwóch, dobrze przeprowadzonych badań obejmujących 692 osoby, choć dane te nie są potwierdzone we wszystkich 7 badaniach przeprowadzonych wśród 1912 uczestników);

– prawdopodobnie łagodzi objawy depresji (7 badań; 1808 uczestników); oraz

– może zmniejszać zdolność do radzenia sobie w pracy (1 badanie; 604 uczestników).

Same terapie psychologiczne:

– mogą zmniejszyć liczbę dni na zwolnieniu lekarskim – o 15 dni (9 badań; 1649 uczestników); oraz

– mogą zmniejszyć objawy depresji (8 badań; 1255 uczestników).

Nie mamy pewności, czy same terapie psychologiczne wpływają na zdolność chorych do radzenia sobie w pracy (1 badanie; 58 uczestników).

Jak wiarygodne są te wyniki?

Wiarygodność większości wyników oceniamy na umiarkowaną lub niską. Niektóre ustalenia opierają się na niewielkiej liczbie badań i uczestników. Znaleźliśmy też ograniczenia w sposobie projektowania, przeprowadzania i raportowania niektórych badań.

Najważniejsze informacje

Połączenie zmian w miejscu pracy z programem klinicznym prawdopodobnie pomoże chorym na depresję szybciej wrócić do pracy i rzadziej przebywać na zwolnieniu lekarskim. Potrzebujemy więcej danych, aby ocenić, które połączenie zmian w miejscu pracy i programów klinicznych przynosi najlepsze efekty.

Ulepszona opieka zdrowotna prawdopodobnie również pomaga chorym na depresję rzadziej przebywać na zwolnieniu lekarskim.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Ptasińska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information