Koji su najbolji načini za pomoći osobama s depresijom da se uspješno vrate na posao?

Što je depresija?

Depresija je čest problem mentalnog zdravlja koji može uzrokovati trajni osjećaj tuge i gubitak interesa za ljude, aktivnosti i stvari koje su prije bile ugodne. Osoba s depresijom može se većinu vremena osjećati plačljivo, razdražljivo ili umorno, te može imati problema sa spavanjem, koncentracijom i pamćenjem.

Depresija može utjecati i na radnu sposobnost ljudi. Osobe s depresijom mogu biti odsutne s posla (na bolovanju) ili se osjećati manje sposobnima nositi se s radom.

Povratak na posao

Smanjivanje depresivnih simptoma može pomoći osobama s depresijom da se vrate na posao. Tretmani uključuju lijekove i psihološke (govorne) terapije, ili njihovu kombinaciju. Promjene uvedene na radnom mjestu također bi mogle pomoći, primjerice:

promjena zadataka ili radnog vremena osobe u pitanju;

podrška osobi pri postupnom povratku na posao; ili

pomoć u boljem nošenju s određenim situacijama na poslu.

Zašto je napravljen ovaj Cochraneov sustavni pregled

Rad može poboljšati tjelesno i mentalno dobrostanje osobe; pomaže u izgradnji samopouzdanja i samopoštovanja, omogućava ljudima da se druže i osigurava financije. Htjeli smo saznati mogu li promjene uvedene na radnom mjestu i klinički programi pomoći osobama s depresijom da se vrate na posao.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo istraživanja koja su proučavala utječu li promjene uvedene na radnom mjestu i klinički programi na trajanje bolovanja osoba s depresijom. Uključeni su sljedeći klinički programi: lijekovi (antidepresivi); psihološke terapije; poboljšana zdravstvena skrb od strane liječnika; i drugi programi, poput vježbanja i prehrane.

Datum pretraživanja: uključena su istraživanja objavljena do 4. ožujka 2020.

Ključni rezultati

Pronađeno je 45 istraživanja, koja su uključivala 12,109 osoba sa depresijom. Istraživanja su se provodila u Europi (34 istraživanja), SAD-u (8), Australiji (2) i Kanadi (1).

Učinke "uobičajene skrbi" uspoređivalo se s učincima promjena uvedenih na radnom mjestu i kliničkih programa, kako bi se saznalo:

koliko su dana osobe s depresijom bile na bolovanju;

koliko osoba s depresijom je bilo odsutno s posla;

koji su simptomi depresije kod osoba; i

koliko su se dobro osobe s depresijom mogle nositi sa svojim poslom.

Koji su rezultati ovog pregleda?

Naši glavni nalazi za promjene uvedene na radnom mjestu ili tretmane uspoređene s uobičajenom skrbi, u prvoj godini praćenja ispitanika, navedeni su u nastavku.

Promjene uvedene na radnom mjestu u kombinaciji s nekim kliničkim programom:

vjerojatno smanjuju broj dana bolovanja (u prosjeku za 25 dana za svaku osobu tijekom jedne godine; 9 istraživanja; 1292 sudionika);

ne smanjuju broj osoba odsutnih s posla (2 istraživanja; 1025 sudionika);

mogu smanjiti simptome depresije (8 istraživanja; 1091 sudionik); i

mogu poboljšati sposobnost nošenja s radom (5 istraživanja; 926 sudionika).

Isključivo uvođenje promjena na radnom mjestu:

može povećati broj dana bolovanja (2 istraživanja, 130 sudionika);

vjerojatno ne vodi do povećanja broja osoba odsutnih s posla (jedno istraživanje; 226 sudionika);

vjerojatno ne utječe na simptome depresije (4 istraživanja; 390 sudionika); i

možda ne poboljšava sposobnost nošenja s radom (jedno istraživanje; 48 sudionika).

Pružanje isključivo poboljšane zdravstvene skrbi:

vjerojatno smanjuje broj dana bolovanja za 20 dana (u dva dobro provedena istraživanja na 692 sudionika; iako ne u svih 7 istraživanja, na 1912 sudionika);

vjerojatno smanjuje simptome depresije (7 istraživanja; 1808 sudionika); i

možda može smanjiti sposobnost nošenja s radom (jedno istraživanje; 604 sudionika).

Pružanje isključivo psiholoških terapija:

može smanjiti broj dana kada je osoba odsutna s posla za 15 dana (9 istraživanja; 1649 sudionika);

možda može smanjiti simptome depresije (8 istraživanja; 1255 sudionika).

Nismo sigurni utječe li isključivo pružanje psiholoških terapija na sposobnost osoba da se nose s radom (1 studija; 58 sudionika).

Koliko su ovi rezultati pouzdani?

Smatramo da je pouzdanost ovih rezultata većinom umjerena do niska. Neki se nalazi temelje na malom broju istraživanja provedenih na malom broju sudionika. Također smo pronašli ograničenja u načinu na koji su neka od istraživanja dizajnirana, provedena i opisana.

Ključne poruke

Kombiniranje promjena uvedenih na radnom mjestu s nekim kliničkim programom vjerojatno pomaže osobama s depresijom da se brže vrate na posao i da uzimaju manje dana bolovanja. Potrebno nam je više dokaza kako bismo procijenili koja kombinacija promjena na radnom mjestu i kliničkih programa najbolje djeluje.

Poboljšana zdravstvena skrb vjerojatno također pomaže osobama s depresijom u smanjenju potrebnih dana bolovanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Marija Franka Marušić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information