บุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้หรือไม่ และมีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์เมื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้หรือไม่

การแปลนี้ไม่ทันสมัย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูฉบับภาษาอังกฤษล่าสุดของการทบทวนนี้

บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร

บุหรี่ไฟฟ้า (e-cigarettes) เป็นอุปกรณ์พกพาที่ทำงานโดยให้ความร้อนกับของเหลวที่มักมีนิโคตินและสารแต่งกลิ่นและรส บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้คุณสูดดมสารนิโคตินเป็นไอแทนที่จะสูบ เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีการเผาไหม้ยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้าจึงไม่ทำให้ผู้ใช้สัมผัสกับสารพิษในระดับเดียวกับที่เราทราบว่าอาจทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบในผู้ที่ใช้บุหรี่ธรรมดา

การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเรียกว่า 'การสูบไอระเหย (vaping)' หลายคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่

ทำไมเราถึงทำการทบทวนวรรณกรรมนี้

การหยุดสูบบุหรี่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดและโรคอื่น ๆ หลายคนพบว่ายากที่จะเลิก เราต้องการทราบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้หรือไม่ และหากผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์นี้พบผลที่ไม่พึงประสงค์อะไรบ้าง

เราได้ทำอะไร

เราสืบค้นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยเลิกสูบบุหรี่

เรามองหาการศึกษาแบบสุ่มที่มีการควบคุม ซึ่งวิธีการเลือกให้การรักษาที่แต่ละคนจะได้รับนั้นต้องดำเนินการด้วยวิธีการแบบสุ่ม การศึกษาประเภทนี้ให้หลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุดเกี่ยวกับผลของการรักษา เรายังมองหาการศึกษาที่ทุกคนได้รับการรักษาโดยบุหรี่ไฟฟ้า

เราสนใจที่จะค้นหา:

· มีกี่คนที่หยุดสูบบุหรี่อย่างน้อย 6 เดือน และ
·มีกี่คนที่ได้รับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์รายงานเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ช่วงเวลาที่สืบค้น: เรารวมหลักฐานที่เผยแพร่จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021

สิ่งที่เราพบ

เราพบการศึกษา 56 รายการ ในผู้ใหญ่ 12,804 คนที่สูบบุหรี่ การศึกษาเปรียบเทียบบุหรี่ไฟฟ้ากับ:

· การใช้นิโคตินทดแทน เช่น แผ่นแปะ หรือ หมากฝรั่ง

· varenicline (ยาที่ช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่);
· บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคติน
· การช่วยด้านพฤติกรรม เช่น คำแนะนำหรือการให้คำปรึกษา หรือ
· ไม่ได้รับวิธีการช่วยเหลือใดๆ สำหรับการหยุดสูบบุหรี่

การศึกษาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา (24 การศึกษา) สหราชอาณาจักร (9) และอิตาลี (7)

อะไรคือผลลัพธ์หลักของการทบทวนวรรณกรรมของเรา

มีคนมากกว่าอาจเลิกสูบบุหรี่เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน โดยใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินมากกว่าการใช้นิโคตินทดแทน (การศึกษา 3 รายการ; 1498 คน) หรือบุหรี่ไฟฟ้าที่ปราศจากนิโคติน (4 การศึกษา; 1057 คน)

บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินอาจช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่าการไม่ได้รับการช่วยเหลือ หรือการได้รับการช่วยเหลือทางพฤติกรรมอย่างเดียว (5 การศึกษา; 2561 คน)

สำหรับทุก ๆ 100 คน ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินเพื่อหยุดสูบบุหรี่ 10 หรือ 11 คนอาจหยุดได้สำเร็จ เมื่อเทียบกับเพียง 6 ใน 100 คน ที่ใช้นิโคตินทดแทนหรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่ปราศจากนิโคติน หรือ 4 ใน 100 คน ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือการได้รับการช่วยเหลือทางพฤติกรรมอย่างเดียว

เราไม่เชื่อมั่นว่าผลที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน เมื่อเทียบกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคติน การใช้นิโคตินทดแทน การไม่ได้รับการช่วยหรือ การช่วยด้านพฤติกรรมเท่านั้น มีความแตกต่างกันหรือไม่ มีหลักฐานบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าผลที่ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงนั้นพบได้บ่อยในกลุ่มที่ได้รับบุหรีไฟฟ้าที่มีนิโคติน เมื่อเทียบกับการไม่ช่วยเหลือ หรือการช่วยเหลือด้านพฤติกรรมเท่านั้น มีรายงานผลที่ไม่พึงประสงค์ในจำนวนที่ต่ำใกล้เคียงกัน ได้แก่ ผลที่ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง ซึ่งมีการรายงานในทุกการเปรียบเทียบ อาจไม่มีความแตกต่างในจำนวนผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน เมื่อเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคติน

ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่รายงานบ่อยที่สุดจากบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน คือ อาการระคายเคืองในลำคอ หรือ ปวดศีรษะ ไอ และรู้สึกไม่สบาย ผลกระทบเหล่านี้ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อยังคงใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน

ความน่าเชื่อถือจากผลที่ได้นี้เป็นอย่างไร

ผลที่ได้ของเรามาจากการศึกษาจำนวนน้อย และข้อมูลที่วัดได้บางส่วนมีความแตกต่างกันอย่างมาก

เรามั่นใจในระดับปานกลางว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่าการใช้นิโคตินทดแทนหรือบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคติน อย่างไรก็ตามผลลัพธ์เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีหลักฐานเพิ่มเติม

เราไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินเปรียบเทียบกับการไม่ช่วยเหลือ หรือการช่วยเหลือทางพฤติกรรมในการเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างไร

ผลลัพธ์ของเราสำหรับผลที่ไม่พึงประสงค์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีหลักฐานเพิ่มเติม

ใจความสำคัญ

บุหรี่ไฟฟ้าที่มีโคตินอาจช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินอาจได้ผลดีกว่าการใช้นิโคตินทดแทนและบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคติน

อาจทำงานได้ดีกว่าการไม่ได้รับการช่วยเหลือ หรือ การช่วยเหลือด้านพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว และอาจไม่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง

อย่างไรก็ตามเราต้องการหลักฐานที่เชื่อมั่นได้มากขึ้นเพื่อให้มั่นใจเกี่ยวกับผลของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าประเภทใหม่ที่มีการให้นิโคตินที่ดีขึ้น

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลางว่าการใช้ EC ที่มีนิโคติน มีอัตราการเลิกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ EC ที่ไม่มีนิโคตินและเทียบกับการได้รับ NRT หลักฐานการเปรียบเทียบ EC ที่มีนิโคติน กับการดูแลตามปกติ / ไม่มีการรักษา ยังชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ แต่มีความเชื่อมั่นน้อยกว่า จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันขนาดของผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ EC ที่ทันสมัย ช่วงความเชื่อมั่นส่วนใหญ่กว้างสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ AEs, SAEs และตัวชี้วัดความปลอดภัยอื่น ๆ แม้ว่าหลักฐานจะระบุว่าไม่มีความแตกต่างใน AEs ระหว่าง ECs ที่มีนิโคตินและ ECs ที่ไม่มี่นิโคติน อุบัติการณ์โดยรวมของ SAEs อยู่ในระดับต่ำในทุกกลุ่มของการศึกษา เราไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นอันตรายจาก EC ที่มี นิโคติน แต่การติดตามผลที่ยาวนานที่สุดคือ 2 ปี และจำนวนการศึกษาโดยรวมมีจำนวนน้อย

หลักฐานส่วนใหญ่ถูกจำกัด โดยความไม่แม่นยำเนื่องจาก RCTs มีจำนวนน้อยซึ่งมักมีอัตราการเกิดเหตุการณ์ต่ำ มี RCTs เพิ่มเติมอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าการทบทวนวรรณกรรมยังคงให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การทบทวนวรรณกรรมนี้จึงเป็นการทบทวนอย่างเป็นระบบแบบ living เราทำการสืบค้นทุกเดือน โดยการทบทวนวรรณกรรมจะปรับปรุงเมื่อมีหลักฐานใหม่ที่เกี่ยวข้อง โปรดดู Cochrane Database of Systematic Reviews สำหรับสถานะปัจจุบันของการทบทวนวรรณกรรม

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

บุหรี่ไฟฟ้า (ECs) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาสำหรับสูบไอระเหย ซึ่งผลิตละอองลอยที่เกิดจากการให้ความร้อนกับของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่สูบรายงานว่าใช้ EC เพื่อหยุดหรือลดการสูบบุหรี่ แต่บางองค์กร กลุ่มผู้สนับสนุน และผู้กำหนดนโยบายไม่สนับสนุนเรื่องนี้ โดยอ้างว่าขาดหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัย ผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ และหน่วยงานกำกับดูแล ต้องการทราบว่า EC สามารถช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้หรือไม่ และปลอดภัยที่จะใช้เพื่อจุดประสงค์นี้หรือไม่ นี่คือการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2014

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผล การอดทน และความปลอดภัยของการใช้บุหรี่ไฟฟ้า (electronic cigarettes: ECs) เพื่อช่วยให้ผู้ที่สูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ในระยะยาว

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นจาก the Cochrane Tobacco Addiction Group's Specialized Register, the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase และ PsycINFO ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 พร้อมกับการตรวจสอบเอกสารอ้างอิงและติดต่อกับผู้นิพนธ์การศึกษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCT) และการทดลองแบบ randomised cross-over ซึ่งผู้ที่สูบบุหรี่ได้รับการสุ่มตัวอย่างเป็น EC หรือกลุ่มควบคุม นอกจากนี้เรายังรวบรวมการศึกษาที่ไม่มีกลุ่มควบคุมซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้รับ EC ในการรวมนำเข้า การศึกษาต้องรายงานการงดบุหรี่เป็นเวลา 6 เดือนหรือนานกว่านั้นและ / หรือข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AEs) หรือการวัดความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ 1 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราปฏิบัติตามวิธีการมาตรฐานของ Cochrane ในการคัดกรองและการดึงข้อมูล ผลลัพธ์หลักของเราคือการงดการสูบบุหรี่หลังจากการติดตามอย่างน้อย 6 เดือน เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ (adverse events: AEs) และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง (serious adverse events: SAEs) ผลลัพธ์รอง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนมอนอกไซด์ ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด การทำงานของปอด และระดับของสารก่อมะเร็ง / สารพิษที่ทราบ เราใช้ fixed effect Mantel-Haenszel model เพื่อคำนวณ risk ratio (RR) และช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) สำหรับผลลัพธ์แบบ dichotomous สำหรับผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องเราคำนวณความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เรารวมข้อมูลจากการศึกษาเหล่านี้ใน meta-analysis ตามความเหมาะสม

ผลการวิจัย: 

เราได้รวมการศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 56 รายการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้เข้าร่วม 12,804 คน ซึ่ง 29 รายการเป็น RCTs การศึกษา 6 ใน 56 รายการเป็นเรื่องใหม่สำหรับการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมนี้ จากการศึกษาที่รวมไว้ เราประเมิน 5 รายการ (ทั้งหมดมีส่วนร่วมในการเปรียบเทียบหลักของเรา) ว่ามีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดอคติโดยรวม 41 รายการมีความเสี่ยงสูงโดยรวม (รวม 25 การศึกษาที่ไม่สุ่ม) และส่วนที่เหลือมีความเสี่ยงไม่ชัดเจน

มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง ซึ่งจำกัด โดยความไม่แม่นยำว่า อัตราการเลิกบุหรี่ในคนที่สุ่มได้รับนิโคติน EC สูงกว่าในกลุ่มที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างเพื่อรับการทดแทนด้วยนิโคติน (NRT) (risk ratio (RR) 1.69, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 1.25 ถึง 2.27; I2 = 0%; การศึกษา 3 รายการ, ผู้เข้าร่วม 1498 คน) โดยภาพรวม สิ่งนี้อาจแปลงเป็นการเลิกสูบบุหรี่ที่ประสบความสำเร็จเพิ่มอีก 4 ต่อ 100 คน (95% CI 2 ถึง 8) มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ (จำกัดโดยความไม่แม่นยำที่ร้ายแรงมาก) ว่าอัตราการเกิด AE ใกล้เคียงกัน) (RR 0.98, 95% CI 0.80 ถึง 1.19; I 2 = 0%; 2 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 485 คน) SAE เกิดขึ้นไม่บ่อยนักโดยไม่มีหลักฐานว่าความถี่แตกต่างกันระหว่างนิโคติน EC และ NRT แต่ความไม่แม่นยำที่ร้ายแรงมากทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่ำในการค้นพบนี้ (RR 1.37, 95% CI 0.77 ถึง 2.41: I2 = n/a; การศึกษา 2 รายการ, ผู้เข้าร่วม 727 คน)

มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลางซึ่งถูก จำกัด ด้วยความไม่แม่นยำ ว่าอัตราการเลิกสูงกว่าในคนที่สุ่มตัวอย่างเป็นนิโคติน EC มากกว่าที่ไม่ใช่นิโคติน EC (RR 1.70, 95% CI 1.03 ถึง 2.81; I 2 = 0%; การศึกษา 4 รายการ, ผู้เข้าร่วม 1057) ในภาพรวม สิ่งนี้อาจแปลความได้ว่ามีคนที่เลิกสูบบุหรี่ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น 4 ต่อ 100 คน (95% CI 0 ถึง 11) การทดลองเหล่านี้ใช้ EC ที่มีการให้นิโคตินในปริมาณค่อนข้างต่ำ มีหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลางว่าไม่มีความแตกต่างของอัตรา AE ระหว่างกลุ่มเหล่านี้ (RR 1.01, 95% CI 0.91 ถึง 1.11; I2 = 0%; การศึกษา 3 รายการ, ผู้เข้าร่วม 601 คน) มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะบอกว่าอัตรา SAE แตกต่างกันระหว่างกลุ่มหรือไม่เนื่องจากความไม่แม่นยำที่ร้ายแรงมาก (RR 0.60, 95% CI 0.15 ถึง 2.44; I2 = n / a; การศึกษา 4 รายการ, ผู้เข้าร่วม 494 คน)

เมื่อเทียบกับการช่วยเหลือด้านพฤติกรรมเท่านั้น / ไม่มีการช่วยเหลือ การอัตราการเลิกจะสูงกว่าผู้เข้าร่วมที่สุ่มเข้ากลุ่มนิโคติน EC (RR 2.70, 95% CI 1.39 ถึง 5.26; I2 = 0%; การศึกษา 5 รายการ, ผู้เข้าร่วม 2561 คน) ในภาพรวม นี่แสดงถึงการเพิ่มขึ้น 7 ต่อ 100 (95% CI 2 ถึง 17) อย่างไรก็ตามการค้นพบนี้มีความเชื่อมั่นต่ำมากเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความไม่แม่นยำและความเสี่ยงต่อการเกิดอคติ ไม่มีหลักฐานว่าอัตราของ SAE แตกต่างกัน แต่มีหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่า AE ที่ไม่ร้ายแรงพบได้บ่อยในคนที่สุ่มตัวอย่างเป็นนิโคติน EC (AEs: RR 1.22, 95% CI 1.12 ถึง 1.32; I2 = 41%, ความเชื่อมั่นต่ำ; 4 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 765 คน; SAEs: RR 1.17, 95% CI 0.33 ถึง 4.09; I2 = 5%; 6 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 1011 คน, ความเชื่อมั่นต่ำมาก)

ข้อมูลจากการศึกษาแบบไม่สุ่มสอดคล้องกับข้อมูลจาก RCT เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AEs) ที่รายงานบ่อย ได้แก่ อาการระคายเคืองในลำคอ / ปาก ปวดศีรษะ ไอ และคลื่นไส้ซึ่งมักจะหายไปเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาน้อยมากที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์หรือการเปรียบเทียบอื่น ๆ และด้วยเหตุนี้หลักฐานเหล่านี้จึงมีจำกัด โดยช่วงความเชื่อมั่นมักจะครอบคลุมถึงอันตรายและผลประโยชน์ที่สำคัญทางคลินิก

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ. นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 มิถุนายน 2021