Wpływ ograniczenia spożycia tłuszczów na masę ciała

Idealna proporcja energii pochodzącej z tłuszczów w naszej diecie oraz ich związek z ilością tkanki tłuszczowej nie jest do końca jasny. Przegląd ten dotyczy oceny wpływu zmniejszenia udziału energii pochodzącej z tłuszczów w naszej diecie na ilość tkanki tłuszczowej u dorosłych, którzy nie dążyli do zmniejszenia masy ciała. Tkankę tłuszczową u badanych określono na podstawie masy ciała, wskaźnika masy ciała (BMI), obwodu talii i procentowej zawartości tkanki tłuszczowej. Dane naukowe są aktualne do października 2019 roku. Odnaleziono dane wskazujące na to, że zmniejszenie udziału energii pochodzącej z tłuszczów w naszej diecie prowadzi do niewielkiego, ale istotnego zmniejszenia masy ciała, wskaźnika BMI, procentowej zawartości tkanki tłuszczowej oraz obwodu talii. Wynik ten nie zmieniał się w czasie, ale stwierdzono, że zmniejszenie spożycia tłuszczów w większym stopniu wiąże się z większą redukcją masy ciała. Oceniliśmy potencjalne negatywne skutki związane z ograniczeniem całkowitej ilości tłuszczów w diecie. Nie znaleźliśmy jednak żadnych dowodów wskazujących na to, że wpływa ono negatywnie na stężenie lipidów w surowicy, ciśnienie tętnicze albo na jakość życia badanych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Alicja Chybińska Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko

Tools
Information