Stosowanie siarczanu magnezu w leczeniu zapalenia oskrzelików u dzieci do 2. roku życia

Pytanie badawcze

Oceniliśmy skuteczność i bezpieczeństwo stosowania siarczanu magnezu w leczeniu ostrego zapalenia oskrzelików u dzieci do 2. roku życia.

Wprowadzenie

Ostre zapalenie oskrzelików wywoływane jest przez wirusy i najczęściej dotyka dzieci do 2. roku życia. Choroba ta blokuje małe drogi oddechowe w płucach powodując kaszel, świszczący oddech i trudności w oddychaniu. Standardowe leczenie polega na opiece wspomagającej, która obejmuje dostarczanie odpowiednich płynów i nawilżonego tlenu. Dzieci z zapaleniem oskrzelików mogą wymagać intensywnego leczenia.

Okres wyszukiwania danych

Dane są aktualne do 30 kwietnia 2020 roku.

Charakterystyka badań

Uwzględniliśmy 4 badania (obejmujące 564 dzieci) przeprowadzone w Katarze, Turcji, Iranie oraz w Indiach. Trzy badania obejmowały dzieci w umiarkowanym lub ciężkim stadium zapalenia oskrzelików. W badaniach porównano podanie siarczanu magnezu przez rurkę do żyły (drogą dożylną) lub w postaci wdychanego aerozolu (za pomocą nebulizacji) z leczeniem obojętnym (znanym jako placebo – czymś, co wygląda jak leczenie siarczanem magnezu), z lekami otwierającymi drogi oddechowe (salbutamolem lub epinefryną), z roztworem soli fizjologicznej (roztwór hipertoniczny) lub z niestosowaniem leczenia.

Źródła finansowania badań

Jedno badanie otrzymało fundusze ze szpitala, jedno z uniwersytetu, a w dwóch nie podano źródeł finansowania.

Główne wyniki

Nie ma wystarczających danych naukowych, aby stwierdzić, czy stosowanie siarczanu magnezu metodą dożylną lub wziewną, samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami leczenia, poprawiało wyniki leczenia zapalenia oskrzelików u dzieci do 2. roku życia. Nie udało się ustalić, czy stosowanie siarczanu magnezu zmniejszało liczbę zgonów, nieoczekiwanych problemów medycznych podczas leczenia, skracało czas spędzony w szpitalu lub zmniejszało ciężkość choroby (na podstawie oceny klinicznej dokonywanej przez lekarzy). Nie oceniono również czasu potrzebnego na powrót do zdrowia.

Pewność otrzymanych danych naukowych

Wyniki badań są bardzo niepewne.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Wiktoria Hercog Redakcja: Magda Wijas, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information