Wpływ zmniejszenia spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych na ryzyko chorób serca

Pytanie badawcze

Chcieliśmy ocenić, jaki wpływ na zdrowie ma zmniejszenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie (zastąpienie tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i utwardzonych tłuszczy roślinnych tłuszczami pochodzenia roślinnego, nienasyconymi tłuszczami do smarowania oraz produktami skrobiowymi).

Wprowadzenie

W wytycznych sugeruje się, że zmniejszenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych, poprzez ograniczenie przyjmowania tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, jest dobre dla naszego zdrowia. Chcieliśmy połączyć wszystkie dostępne dane naukowe, aby ocenić, czy stosowanie się do tej rady zmniejsza ryzyko zgonu lub ryzyko wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej (choroby serca lub udaru mózgu).

Charakterystyka badań

Oceniliśmy wpływ ograniczania spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych, przez okres minimum 2 lat, na ryzyko wystąpienia punktów końcowych takich jak: zgon, choroba serca i udar mózgu. Ocenialiśmy wyniki badań, do których włączono wyłącznie osoby dorosłe (w wieku co najmniej 18 lat). Badania te obejmowały mężczyzn i kobiety z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową lub bez niej. Nie uwzględnialiśmy badań, w których uczestniczyły osoby z ostrym stanem chorobowym, kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

Najważniejsze wyniki

Zidentyfikowaliśmy 15 badań, do których włączono ponad 56 000 uczestników. Dane były zbierane do października 2019 roku. Na podstawie wyników przeglądu stwierdzono, że zmniejszenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych wiązało się z mniejszym o 17% ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych (w tym choroby serca i udaru mózgu), jednakże miało niewielki wpływ na ryzyko zgonu. Odnaleziono także dane wskazujące, że zastąpienie tłuszczów nasyconych tłuszczami wielonienasyconymi lub żywnością skrobiową wiązało się z korzyściami zdrowotnymi. Ochrona przed zdarzeniami sercowo-naczyniowymi jest tym większa, im bardziej ograniczymy spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych oraz im bardziej obniżone zostanie stężenie cholesterolu całkowitego w surowicy. Osoby, które aktualnie są zdrowe uzyskują taką samą korzyść jak osoby obciążone zwiększonym ryzykiem chorób serca lub udaru mózgu (np. osoby z wysokim ciśnieniem tętniczym, dużym stężeniem cholesterolu w surowicy lub chorzy na cukrzycę) oraz osoby, które przebyły chorobę serca lub udar mózgu. Nie ma wyraźnej różnicy pod względem efektów zdrowotnych wśród mężczyzn i kobiet.

Oznacza to, że jeśli 56 osób bez choroby sercowo-naczyniowej, lub 53 osoby, które już mają chorobę sercowo-naczyniową, zmniejszą ilość tłuszczów nasyconych przez około 4 lata, wówczas jedna osoba uniknie zdarzenia sercowo-naczyniowego (zawału serca lub udaru), którego w przeciwnym razie by doświadczyła.

Jakość danych naukowych

Dostępne są liczne dane naukowe oceniające skutki ograniczenia spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych przez co najmniej 2 lata. Badania te są źródłem danych naukowych o umiarkowanej jakości wskazujących na to, że ograniczenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Piotr Małczak. Redakcja: Karolina Moćko Aktualizacja: Joanna Zając

Tools
Information