Wpływ zmniejszenia spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych na ryzyko chorób serca

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie przeglądu

Chcieliśmy ocenić, jaki wpływ na zdrowie ma zmniejszenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie (zastąpienie tłuszczów pochodzenia zwierzęcego tłuszczami pochodzenia roślinnego, nienasyconymi tłuszczami do smarowania oraz produktami o dużej zawartości skrobi).

Wprowadzenie

W wytycznych sugeruje się, że zmniejszenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych, poprzez ograniczenie przyjmowania tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, jest dobre dla naszego zdrowia. Chcieliśmy połączyć wszystkie dostępne dane naukowe, aby ocenić, czy stosowanie się do tej rady zmniejsza ryzyko zgonu lub ryzyko wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej (choroby serca lub udaru mózgu).

Charakterystyka badania

Oceniliśmy wpływ ograniczenia spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych na ryzyko wystąpienia punktów końcowych takich jak: zgon, choroba serca, udar mózgu i nowotwór w ciągu co najmniej 2 lat. Ocenialiśmy wyniki badań, do których włączono osoby dorosłe (w wieku co najmniej 18 lat). Badania te obejmowały mężczyzn i kobiety z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową lub bez niej. Nie uwzględniliśmy badań, w których uczestniczyły osoby z ostrym stanem chorobowym, kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

Główne wyniki

Zidentyfikowaliśmy 15 badań, do których włączono ponad 59 000 uczestników. Dane naukowe są aktualne do marca 2014 roku. Na podstawie wyników przeglądu stwierdzono, że zmniejszenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych wiązało się z mniejszym o 17% ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych (w tym choroby serca i udaru mózgu), ale bez wpływu na ryzyko zgonu. Nie odnaleziono wyraźnych korzyści z zastąpienia nasyconych kwasów tłuszczowych produktami o dużej zawartości skrobi lub białka. Zmiana rodzaju spożywanego tłuszczu, zastąpienie nasyconych kwasów tłuszczowych wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi, wydają się chronić nas lepiej, zmniejszając ryzyko chorób serca i problemów naczyniowych. Ochrona ta jest tym większa, im bardziej ograniczymy spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych oraz im większe zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego w surowicy uzyskamy. Osoby, które aktualnie są zdrowe uzyskują taką samą korzyść jak osoby obciążone dużym ryzykiem chorób serca lub udaru mózgu (tj. osoby z wysokim ciśnieniem tętniczym, dużym stężeniem cholesterolu w surowicy lub chorzy na cukrzycę) oraz osoby, które przybyły chorobę serca lub udar mózgu. Nie ma wyraźnej różnicy pod względem efektów zdrowotnych wśród mężczyzn i kobiet.

Jakość danych naukowych

Dostępne są liczne dane naukowe, obejmujących prawie 60 000 osób uczestniczących w badaniach, w których oceniano skutki ograniczenia spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych w okresie co najmniej 2 lat. Te badania są łącznie źródłem danych naukowych o umiarkowanej jakości wskazujących na to, że ograniczenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych i zastąpienie ich wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Piotr Małczak. Redakcja: Karolina Moćko

Share/Save