Leczenie farmakologiczne zwiększonego stężenia kwasu moczowego u osób z podwyższonym ciśnieniem tętniczym

Wprowadzenie

Obecny przegląd jest aktualizacją poprzedniego przeglądu Cochrane. Zebrane dane są aktualne do maja 2020 roku.

Kwas moczowy jest naturalnym końcowym produktem rozpadu tkanek organizmu oraz pożywienia, w szczególności białek. Jest on zwykle usuwany z krwi przez nerki i wydalany z organizmu wraz z moczem. Jednak jeśli w organizmie wytwarzane jest zbyt dużo kwasu moczowego lub nerki nie są w stanie usunąć go z krwi to zwykle stwierdza się jego zwiększone stężenie we krwi (taki stan jest nazwany hiperurykemią). Związek między hiperurykemią oraz nadciśnieniem tętniczym był już opisywany od XIX wieku. Celem niniejszego przeglądu była ocena, czy zmniejszenie stężenia kwasu moczowego we krwi może również obniżać ciśnienie tętnicze.

Charakterystyka badania

W obecnej aktualizacji poprzedniego przeglądu oceniliśmy 722 pozycje piśmiennictwa i wybraliśmy 26 z nich do dalszej analizy. Nie odnaleźliśmy żadnych dodatkowych badań, które można było dodać do trzech badań (obejmujących 211 uczestników) uprzednio uwzględnionych w przeglądzie. W badaniach tych oceniano młodzież i dorosłych. Porównywano w nich leczenie farmakologiczne mające na celu zmniejszenie stężenia kwasu moczowego z kontrolą (placebo) u osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym.

Co wskazują wyniki badań

Odnaleźliśmy niejednoznaczne wyniki dotyczące tego, czy farmakoterapia mająca na celu zmniejszenie stężenia kwasu moczowego obniżała ciśnienie tętnicze bardziej niż placebo u chorych z nadciśnieniem tętniczym i zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi. Leczenie farmakologiczne przyczyniło się do większego zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi niż placebo. Różnica między grupą badaną i grupą placebo w zakresie częstości występowania działań niepożądanych była niejednoznaczna.

Nie ma wystarczających dowodów wskazujących, że stosowanie leków zmniejszających stężenie kwasu moczowego we krwi obniża jednocześnie ciśnienie tętnicze u chorych z nadciśnieniem. Potrzebne są dalsze badania w tym zakresie.

Jakość danych naukowych

Dane naukowe niskiej jakości nie potwierdziły, że leczenie farmakologiczne zwiększonego stężenia kwasu moczowego we krwi wpływa również na obniżenie ciśnienia tętniczego. Obniżyliśmy nasze zaufanie co do odnalezionych danych naukowych z uwagi na to, że były one ograniczone i niespójne pod względem prezentowanych wyników.

Odnaleźliśmy ponadto dane naukowe wysokiej jakości potwierdzające, że stosowanie tych leków skutecznie zmniejsza stężenie kwasu moczowego we krwi.

Dane naukowe o niskiej jakości nie pozwoliły ustalić, czy farmakoterapia zwiększała ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Obniżyliśmy nasze zaufanie co do dowodów naukowych z uwagi na kwestie związane z metodyką badań, brakiem danych i niespójnością wyników pomiędzy badaniami.

Nie można być jednak pewnym, że przyszłe badania nie zmienią obecnych wniosków.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Tomasz Jurys Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information