Leczenie miejscowe oparzeń twarzy

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Oparzenia są istotnym problemem zdrowotnym. Najczęściej oparzenia występują w okolicy głowy lub szyi. Te części ciała mają zasadnicze znaczenie dla tożsamości osoby i odgrywają istotną rolę w komunikacji. Inne podstawowe umiejętności, takie jak słyszenie, odczuwanie zapachów i oddychanie mogą zostać bezpośrednio upośledzone w wyniku oparzenia twarzy. Celem autorów niniejszego przeglądu Cochrane była ocena wpływu stosowania miejscowego leczenia (powierzchniowego) na gojenie się ran po oparzeniu twarzy. Do miejscowego leczenia zaliczamy: kremy antybakteryjne i maści oraz substytuty skóry żywe lub uzyskiwane dzięki technologiom bioinżynieryjnym.

Do przeglądu włączono pięć badań klinicznych z małą liczbą uczestników. W dwóch badaniach porównywano dwa różne środki przeciwbakteryjne, natomiast w pozostałych trzech badaniach porównywano środki przeciwbakteryjne z substytutami skóry. Wszystkie badania obejmowały małą liczbę uczestników i były obciążone dużym ryzykiem błędu systematycznego, dlatego nie możemy być jednoznacznie pewni wniosków, także ogólna jakość danych naukowych była niska. Dostępnych jest zbyt mało wiarygodnych danych naukowych, które wykazałyby czy leczenie miejscowe poprawia wyniki u osób z oparzeniami skóry pod względem poprawy gojenia się ran, odsetka zakażeń ran, potrzeby zabiegu chirurgicznego, poprawy wyglądu blizn, zmniejszenia bólu, poprawy ogólnej satysfakcji pacjenta, zmniejszenia działań niepożądanych, poprawy jakości życia lub skrócenia czasu hospitalizacji. Niezbędne są dalsze badania.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając