Topikalno liječenje opeklina lica

Istraživačko pitanje

Ispitani su dokazi o učincima topikalnog (primijenjeno na površinu kože) liječenja na zacjeljivanje opeklina na licu ili vratu. Željelo se saznati koji su oblici liječenja najučinkovitiji u cijeljenju ovih rana i poboljšanju izgleda ožiljaka, a to je pitanje posebno važno za opekline na licu. Također, željelo se doznati kako topikalni oblici liječenja utječu na rizik od komplikacija poput infekcije i boli te kako utječu na kvalitetu života ljudi.

Dosadašnje spoznaje

Opekline su važan zdravstveni problem i glavni svjetski uzrok invalidnosti i unakaženosti u odraslih i djece. Žene i djeca u zemljama s niskim primanjima posebno su izloženi riziku. Opekline predstavljaju poseban problem kada se dogode na glavi ili vratu. Lice je središte identiteta osobe i igra bitnu ulogu u komunikaciji. Opeklina lica može ostaviti izravne posljedice na ostale osnovne funkcije poput sluha, mirisa i disanja. Topikalni oblici liječenja, poput (ne)antimikrobnih krema i nadomjestaka za kožu najčešće se koriste za liječenje opeklina lica. Željelo se usporediti učinkovitost ovih liječenja kako bi procijenili njihove koristi i štete.

Značajke istraživanja

U prosincu 2019. godine pretražena su randomizirana kontrolirana istraživanja (engl. randomizirano kontrolirano istraživanje, RCT) koja istražuju topikalne tretmane opeklina lica. RCT-ovi su medicinska istraživanja u kojima se liječenje ili skrb koju ispitanici primaju odabire nasumično. Ova vrsta istraživanja pruža najpouzdanije zdravstvene dokaze o tome mogu li različiti pristupi liječenju ili njezi napraviti razliku. Pronađeno je 12 istraživanja pogodnih za uključenje u ovaj obnovljeni sustavni pregled, sa 507 ispitanika prosječne dobi u rasponu od 5,3 do 41,9 godina. Tri istraživanja uspoređivala su antimikrobna sredstva s neantimikrobnim sredstvima, dva istraživanja uspoređivala su različite antimikrobne lijekove, četiri istraživanja uspoređivala su nadomjeske kože s antimikrobnim sredstvima, dok su ostala četiri uspoređivala razne topikalne tretmane. Jedno je istraživanje pridonijelo dvjema usporedbama. Osam istraživanja bilo je malo (manje od 40 ispitanika), a gotovo su sva istraživanja bila pod visokim rizikom od pristranosti uslijed manjka zaslijepljenosti (ispitanici i ocjenjivači mogli su znati kojoj su skupini ispitanici dodijeljeni te različito tumačiti učinke).

Ključni rezultati

Postoje dokazi uglavnom niske ili vrlo niske kvalitete o učincima bilo kakve topikalne intervencije na zacjeljivanje rana ili infekcija u ljudi s opeklinama lica. Uz to, postoje dokazi niske i vrlo niske kvalitete o utjecaju uključenih intervencija na potrebu za operacijom, bol, karakteristike nastalog ožiljka, zadovoljstvo pacijenta, duljinu boravka u bolnici i nuspojave.

Svi su rezultati imali visok rizik od pristranosti i međusobno su se razlikovali, što je moglo preuveličati učinke.

Kvaliteta dokaza

Sveukupno, kvaliteta dokaza o učinkovitosti topikalnog liječenja opeklina lica je niska do vrlo niska. Nema dovoljno pouzdanih dokaza o tome poboljšavaju li topikalni oblici liječenja rezultate u ljudi s opeklinama lica, uključujući poboljšanje zacjeljivanja rana ili stope infekcije. Potrebni su bolji ustroji istraživanja i kvalitetnije izvještavanje ovakvih istraživanja kako bi se pridonijelo njezi opeklina temeljenoj na dokazima.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do prosinca 2019. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Lukas Haupert. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information