Wymiana dożylnego wkłucia obwodowego w sytuacji wskazań klinicznych w porównaniu z wymianą rutynową

Pytanie badawcze

Oceniliśmy dane naukowe dotyczące skutków standardowej wymiany wkłucia dożylnego lub jego wymiany we wskazaniach, takich jak stan zapalny lub problemy z miejscem wkłucia.

Wprowadzenie

Większość pacjentów w trakcie pobytu w szpitalu otrzymuje płyny lub leki za pośrednictwem cewnika dożylnego. Cewnik dożylny (zwany wenflonem lub wkłuciem) to krótka rurka umieszczona w żyle i umożliwiająca podawanie leków, płynów i składników odżywczych bezpośrednio do krwiobiegu. Cewniki dożylne są zazwyczaj wymieniane co 3 lub 4 dni, aby zapobiec podrażnieniu żył oraz zakażeniu krwi. Procedura ta może jednak powodować dyskomfort pacjenta i jest dość kosztowna. Niniejszy przegląd jest aktualizacją poprzedniego przeglądu po raz pierwszy opublikowanego w 2010 roku.

Charakterystyka badań

W kwietniu 2018 r. poszukiwaliśmy randomizowanych badań z grupą kontrolną (RCT), które porównywały wymianę wkłucia dożylnego co 72-96 godzin (wymiana rutynowa) z jego wymianą jedynie w sytuacji, gdy pojawiły się powikłania lub zakończono leczenie. Oceniliśmy częstość występowania zakażeń krwi związanych z wkłuciem, zapalenia żył lub innych powikłań, takich jak miejscowy odczyn zapalny i zatkanie cewnika. Do niniejszej aktualizacji włączyliśmy dwa nowe badania, tym samym przegląd obejmuje 9 badań z udziałem łącznie 7412 uczestników.

Główne wyniki

Nie znaleźliśmy istotnej różnicy w częstości występowania odcewnikowych zakażeń krwi, zapalenia żył, zakażenia krwi z jakiejkolwiek przyczyny, miejscowego zakażenia, umieralności lub bólu (pomiędzy badanymi grupami; przyp.tłum.). Nie jesteśmy pewni, czy wymiana wkłucia w przypadku wskazań klinicznych zmniejsza czy zwiększa ryzyko wystąpienia miejscowego zakażenia. Infiltracja (przenikanie płynu do tkanki wokół cewnika) i zatkanie cewnika (niemożność podawania płynów lub leków przez cewnik) prawdopodobnie występuje rzadziej, jeśli dokonuje się standardowej wymiany wkłucia. Gdy wymianę wkłucia przeprowadza się w sytuacji wskazań klinicznych koszty są mniejsze. Zdefiniowane wcześniej do naszego przeglądu wyniki, takie jak „liczba miejsc ponownych wkłuć u pacjenta” oraz „satysfakcja” nie były opisywane we żadnym z włączonych badań.

Jakość danych naukowych

Ogólna jakość danych naukowych została oceniona jako umiarkowana dla większości wyników, co sprawia, że nie jesteśmy pewni naszych ustaleń. Niepewność odnosi się w dużym stopniu do wyników, takich jak zapalenie żył, ponieważ osoby oceniające (wykonujące badanie; przyp.tłum.) posiadały wiedzę przydzielenia pacjentów do grupy, co mogło wpływać na podejmowane decyzje dotyczące stwierdzenia problemu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information