Stosowanie alarmów dźwiękowych u dzieci cierpiących na moczenie nocne

Pytanie badawcze

Czy terapia alarmem dźwiękowym jest skuteczną metodą leczenia moczenia nocnego u dzieci?

Wprowadzenie

Moczenie nocne jest powszechnym zjawiskiem występującym w wieku dziecięcym i dotyka nawet 20% pięciolatków. Chociaż moczenie nocne może ustąpić samoistnie, to dolegliwość ta może prowadzić do poważnych problemów społecznych, emocjonalnych i psychologicznych u dzieci i członków ich rodzin. Wśród metod leczenia moczenia nocnego stosuje się alarmy dźwiękowe (uruchamiane w momencie oddania moczu), metody behawioralne oraz leczenie farmakologiczne.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Uwzględnione dane są aktualne do 25 czerwca 2018 roku.

Charakterystyka badań

Niniejszy przegląd uwzględnia 74 badania, którymi objęto łącznie 5983 dzieci.

Źródła finansowania badań

Trzy badania ujęte w przeglądzie otrzymały finansowanie lub inne wsparcie od firmy farmaceutycznej.

Główne wyniki

Zastosowanie alarmów dźwiękowych jest prawdopodobnie skuteczniejszą metodą leczenia niż niepodjęcie żadnego leczenia, jeśli chodzi o zmniejszenie liczby nocy w tygodniu, podczas których występuje moczenie oraz pod względem zwiększenia liczby dzieci, u których udało się osiągnąć 14 kolejnych nocy bez zmoczenia łóżka. Stosowanie alarmów, w porównaniu z niestosowaniem leczenia, może przyczynić się do zwiększenia liczby dzieci, które przestały się moczyć po zakończeniu leczenia.

Nie mamy pewności, czy istnieje różnica pod względem efektów leczenia w zależności od tego, czy u dzieci stosowano alarmy i metody behawioralne (takie jak ćwiczenia pęcherza moczowego), czy też łączono alarmy i lek - desmopresynę. Chodzi tu o względy takie jak: zmniejszenie liczby nocy w tygodniu, podczas których wystąpiło moczenie, zwiększenie liczby dzieci, u których uzyskano brak moczenia nocnego przez 14 kolejnych nocy oraz zwiększenie liczby dzieci, które przestały się moczyć po zakończeniu leczenia.

Nie mamy pewności co do tego, czy terapia alarmem zmniejsza liczbę nocy z moczeniem skuteczniej niż placebo, inne rodzaje alarmów, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub różne inne metody leczenia, takie jak hipnoterapia lub specjalna dieta.

Leczenie łączące wykorzystanie alarmu dźwiękowego i desmopresyny może skuteczniej zmniejszyć liczbę nocy z moczeniem w tygodniu, w porównaniu z leczeniem samą desmopresyną. Stosowanie alarmu nocnego w połączeniu z desmopresyną może prowadzić do zwiększenia liczby dzieci, u których uzyskano 14 kolejnych nocy bez moczenia oraz skutkować zwiększeniem liczby dzieci, które przestały moczyć się po zakończeniu leczenia. Stosowanie alarmu dźwiękowego w połączeniu z treningiem suchego łóżka może zwiększyć liczbę dzieci, u których uzyskano 14 kolejnych nocy bez zmoczenia łóżka, w porównaniu z dziećmi, u których stosowano jedynie trening suchego łóżka. Nie mamy jednak pewności, czy efekt ten utrzymuje się również po zaprzestaniu leczenia.

Z powodu niskiej jakości danych naukowych nie mamy pewności co do różnicy pod względem skuteczności między leczeniem łączącym alarm nocny i trening pęcherza i samym treningiem pęcherza.

Leczenie alarmem dźwiękowym prawdopodobnie zmniejsza liczbę dzieci doświadczających działań niepożądanych, w porównaniu z dziećmi leczonymi desmopresyną. Wydaje się, że stosowanie alarmów kodowanych prawdopodobnie powoduje niewielkie zwiększenie częstości występowania działań niepożądanych, w porównaniu ze stosowaniem zwykłych alarmów dźwiękowych. Jednak nie można stwierdzić tego faktu na pewno, dopóki nie pojawi się więcej danych obejmujących większą liczbę dzieci. Z powodu bardzo niskiej jakości danych naukowych nie możemy stwierdzić z pewnością, że leczenie alarmem dźwiękowym jest bezpieczniejsze od stosowania innych metod.

Jakość danych naukowych

Z powodu niskiej jakości danych naukowych, pewność oszacowania wyników przeglądu jest niska.

Wnioski autorów

Stosowanie leczenia alarmem dźwiękowym może być bardziej skuteczne niż niestosowanie jakiegokolwiek leczenia. Jednak z powodu niskiej jakości danych naukowych nie możemy określić w jakim stopniu terapia alarmem jest skuteczniejsza. Wdrożenie leczenia alarmem dźwiękowym jako metody dodatkowej obok leczenia desmopresyną może być skuteczniejsze niż stosowanie samej desmopresyny. Pomimo analizy dużej liczby zidentyfikowanych badań, niska pewność co do wiarygodności dowodów oznacza, że nie możemy stwierdzić na ich podstawie, czy terapia alarmami dźwiękowymi jest lepsza od większości innych metod leczenia u dzieci cierpiących na moczenie nocne. Nie możemy mieć zatem pewności, co do działania tej metody, do czasu przeprowadzenia lepiej zaprojektowanych badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Marzena Świderska Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko

Tools
Information