Preparat homeopatyczny Oscillococcinum® w zapobieganiu i leczeniu grypy oraz objawów grypopodobnych

Pytanie badawcze
Czy preparat homeopatyczny Oscillococcinum® jest bardziej skuteczny niż placebo w zapobieganiu i/lub leczeniu grypy oraz objawów grypopodobnych u dorosłych i dzieci.

Wprowadzenie
Grypa jest bardzo zakaźną chorobą wirusową dróg oddechowych. Konwencjonalne metody lecznicze, inne niż leczenie powikłań (jakich jak zapalenie płuc), w profilaktyce lub leczeniu grypy nie są w pełni skuteczne lub zadowalające. Oscillococcinum® to bardzo rozcieńczony preparat homeopatyczny produkowany z serca i wątroby dzikich kaczek, które mogą być rezerwuarem wirusa grypy. Niektórzy przyjmują Oscillococcinum® regularnie w okresie zimowym w celu zapobiegania grypie lub w leczeniu jej objawów.

Charakterystyka badań
Włączyliśmy sześć badań, spośród których dwa badania dotyczyły profilaktyki (o łącznej liczbie 327 osób młodych oraz w średnim wieku, pochodzących z Rosji) a cztery badania dotyczyły leczenia (obejmowały łącznie 1196 nastolatków i dorosłych z Francji i Niemiec).

Główne wyniki
Wyniki pochodzące z dwóch badań dotyczących profilaktycznego działania Oscillococcinum® nie wykazały, aby preparat ten zapobiegał zachorowaniom na grypę. Jednakże, wyniki z pozostałych czterech badań klinicznych sugerują, że Oscillococcinum® łagodzi objawy grypy po 48 godzinach obserwacji. Jednak wynik ten może być efektem błędu systematycznego (błąd w metodologii badania powodujący wypaczenie jego wyników) włączonych badań. U jednego pacjenta wystąpił ból głowy po przyjmowaniu Oscillococcinum®. Dane naukowe są aktualne do września 2014 r.

Jakość danych naukowych
Ogólna jakość raportowania danych była niska, zatem wiele aspektów dotyczących metodologii badań i wyników charakteryzowało się niejasnym ryzykiem błędu systematycznego. Dlatego też, jakość danych naukowych oceniono generalnie jako niską, co uniemożliwia sformułowanie jednoznacznych wniosków dotyczących stosowania Oscillococcinum® w zapobieganiu lub leczeniu grypy i objawów grypopodobnych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information