Plasma จากผู้ที่หายจาก COVID-19 เป็นการรักษาที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้ที่มี COVID-19 หรือไม่

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) เป็นโรคทางเดินหายใจที่ติดเชื้อสูงซึ่งเกิดจากโคโรนาไวรัสชนิดใหม่ บางคนมีการติดเชื้อรุนแรง นำไปสู่การรักษาในโรงพยาบาล เข้ารับการดูแลในหอผู้ป่วยหนักหรือเสียชีวิต ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือการรักษาที่เฉพาะเจาะจง

ผู้ที่หายจาก COVID-19 สร้างการป้องกันตามธรรมชาติในเลือดต่อโรค (แอนติบอดี) แอนติบอดีพบได้ในส่วนของเลือดที่เรียกว่า plasma Plasma จากเลือดที่บริจาคโดยผู้ป่วยที่หายแล้ว ซึ่งมีแอนติบอดี COVID-19 สามารถใช้ได้ 2 รูบแบบ อย่างแรกคือ convalescent plasma ซึ่งเป็น plasma ที่มีแอนติบอดีเหล่านี้ อย่างที่สองคือ hyperimmune immunoglobulin ซึ่งมีความเข้มข้นมากขึ้นและมีแอนติบอดีมากขึ้น

Covalescent plasma และ hyperimmune immunoglobulin เคยมีการใช้อย่างประสบความสำเร็จในการรักษาไวรัสทางเดินหายใจอื่น ๆ การรักษาเหล่านี้ (ที่ได้รับจากการหยดหรือการฉีด) โดยทั่วไปสามารถใช้ได้ดี แต่ผลที่ไม่พึงประสงค์ที่เหมือนกับการให้ plasma มาตรฐานสามารถเกิดขึ้นได้

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่า plasma จากผู้ที่หายจาก COVID-19 เป็นการรักษาที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้ที่มี COVID-19 หรือไม่และการรักษานี้ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่

วิธีการของเรา

เราสืบค้นฐานข้อมูลทางการแพทย์ที่สำคัญสำหรับการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับการรักษาด้วย convalescent plasma หรือ hyperimmune immunoglobulin สำหรับผู้ที่มี COVID-19 การศึกษาสามารถดำเนินการได้ทุกที่ในโลก และรวมถึงผู้เข้าร่วมทุก ช่วงอายุ เพศ เชื้อชาติ หรือความรุนแรงของโรค

หลักฐานจากการสืบค้นถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2020

ผลลัพธ์หลัก

เรารวมการศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 19 รายการ โดยมีผู้เข้าร่วม 38,160 คน และ 36,081 คนได้รับ convalescent plasma

เราพบการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) 2 รายการโดยมีผู้เข้าร่วม 189 คน ผู้เข้าร่วม 95 คนได้รับ convalescent plasma RCTs เป็นการศึกษาทางคลินิกโดยสุ่มให้คนได้รับการรักษา (กลุ่มรักษา) หรือได้รับการรักษาที่แตกต่างกันหรือไม่มีการรักษา (กลุ่มควบคุม) วิธีการที่ใช้ใน RCTs ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุด

เราพบการศึกษา 8 รายการที่ไม่ได้สุ่มตัวอย่าง แต่รวมกลุ่มควบคุมของผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้รับ convalescent plasma (controlled NRSIs) โดยมีผู้เข้าร่วม 2471 คน ผู้เข้าร่วม 485 คนได้รับ convalescent plasma เนื่องจากข้อจำกัดที่สำคัญในการศึกษาหรือข้อมูลที่ขาดหายไปเราจึงไม่ได้รวมการศึกษาเหล่านี้เพื่อประเมินประโยชน์ของ convalescent plasma

การศึกษาที่เหลืออีก 9 รายการไม่ได้สุ่มตัวอย่างและไม่มีกลุ่มควบคุม (NRSIs ที่ไม่ได้ควบคุม) แต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่ไม่ต้องการของ convalescent plasma สำหรับผู้เข้าร่วม 20,622 คน

ในการประเมินว่า convalescent plasma มีประสิทธิผลกับ COVID-19 หรือไม่ เราได้ประเมินผลลัพธ์จาก RCTs กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามมาตรฐานในขณะที่ทำการรักษาโดยไม่มี convalescent plasma ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกได้ว่า convalescent plasma มีผลต่อความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเมื่อออกจากโรงพยาบาลหรือไม่และความเชื่อมั่นของเราในหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ Convalescent plasma อาจลดความจำเป็นในการช่วยหายใจ แต่ความเชื่อมั่นในหลักฐานของเราอยู่ในระดับต่ำ

เพื่อประเมินว่า convalescent plasma ทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ เราได้ประเมิน NRSIs ที่ไม่มีกลุ่มควบคุม 9 รายการ เราพบผลที่ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงบางอย่างซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ convalescent plasma ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิต อาการแพ้หรือภาวะแทรกซ้อนในทางเดินหายใจ ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกได้ว่า convalescent plasma ทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงหรือไม่และความเชื่อมั่นของเราในหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ

ไม่มีการศึกษาที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิต

ความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ความเชื่อมั่น (ความมั่นใจ) ของเราต่อหลักฐานต่ำหรือต่ำมากเนื่องจากมีเพียง 2 RCTs และไม่ได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้เพื่อวัดผลลัพธ์ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมได้รับการรักษาที่หลากหลายควบคู่กับ convalescent plasma และบางคนก็มีปัญหาสุขภาพพื้นฐาน

บทสรุป

เราไม่แน่ใจว่าพลาสมาจากผู้ที่หายจาก COVID-19 เป็นการรักษาที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 หรือไม่ และ convalescent plasma มีผลต่อผลที่ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงหรือไม่ สิ่งที่พบนี้อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินตามธรรมชาติของโรค การรักษาอื่น ๆ หรือการรักษาด้วย convalescent plasma การสืบค้นของเราพบการศึกษาที่กำลังดำเนินการ 138 รายการโดย 73 รายการเป็นแบบสุ่ม นี่เป็นการอัปเดตการทบทวนวรรณกรรมครั้งที่สองของเรา และเราจะอัปเดตการทบทวนวรรณกรรมนี้ต่อไป

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราไม่แน่ใจว่า convalescent plasma มีประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วย COVID-19 หรือไม่ มีข้อมูลจำกัด เกี่ยวกับ AEs ระดับ 3 และ 4 เพื่อตรวจสอบผลของการรักษาด้วย convalescent plasma ใน SAE ที่เกี่ยวข้องทางคลินิก ในกรณีที่ไม่มีกลุ่มควบคุม เราไม่สามารถประเมินความปลอดภัยสัมพัทธ์ของการรักษาด้วย convalescent plasma ได้

แม้ว่าจะมีความพยายามครั้งใหญ่ในการวิจัยเกี่ยวกับ COVID-19 แต่การสรรหาผู้เข้าร่วมที่คาดว่าจะได้รับเข้าร่วมการศึกษาเหล่านี้เป็นปัญหา การยุติก่อนกำหนดของ RCTs 2 รายการแรกที่ตรวจสอบ convalescent plasma และการขาดข้อมูลจาก 20 การศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์หรือครบกำหนดแล้วในช่วงเวลาของการอัปเดตนี้แสดงให้เห็นถึงความท้าทายเหล่านี้ ควรให้ความสำคัญของการศึกษาที่ออกแบบอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาควรรายงานผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกันและควรพิจารณาถึงความสำคัญของการรักษาความสามารถในการเปรียบเทียบในแง่ของวิธีการร่วมที่ให้ในทุกกลุ่มของการศึกษา

มีการศึกษาที่กำลังดำเนินการ 138 เรื่อง เพื่อประเมิน convalescent plasma and hyperimmune immunoglobulin ซึ่ง 73 เรื่อง เป็น RCTs (3 รายการทำเสร็จแล้ว) นี่เป็นการอัปเดตการทบทวนวรรณกรรมครั้งที่สองของเรา และเราจะอัปเดตการทบทวนวรรณกรรมนี้ต่อไป การปรับปรุงในอนาคต มีแนวโน้มที่จะแสดงผลลัพธ์ที่แตกต่างจากที่รายงานที่นี่

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Convalescent plasma and hyperimmune immunoglobulin อาจลดอัตราการตายในผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสระบบทางเดินหายใจ และกำลังมีการทดสอบโดยการทดลองเพื่อใช้เป็นการรักษาสำหรับ coronavirus disease 2019 (COVID-19) จำเป็นต้องมีความเข้าใจหลักฐานที่เป็นปัจจุบันอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยง

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินอย่างต่อเนื่องเมื่อมีหลักฐานมากขึ้น ว่าการให้ convalescent plasma หรือ hyperimmune immunoglobulin มีประสิทธิผลและปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 หรือไม่

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น ฐานข้อมูล World Health Organization (WHO) COVID-19 Global Research, MEDLINE, Embase, Cochrane COVID-19 study register, Centers for Disease Control and Prevention COVID-19 Research Article Database และการลงทะเบียนการทดลองเพื่อค้นหาการศึกษาที่กำลังดำเนินการต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2020

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราปฏิบัติตามวิธีมาตรฐานของ Cochrane

เรารวมการศึกษาที่ประเมินการให้ convalescent plasma หรือ hyperimmune immunoglobulin สำหรับผู้ที่มี COVID-19 โดยไม่คำนึงถึงวิธีการศึกษา ความรุนแรงของโรค อายุ เพศ หรือเชื้อชาติ

เราไม่รวมการศึกษาในประชากรที่มีโรค coronavirus อื่น ๆ (โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) หรือโรคทางเดินหายใจในตะวันออกกลาง (MERS)) และการศึกษาประเมิน immunoglobulins มาตรฐาน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราปฏิบัติตามวิธีมาตรฐานของ Cochrane

ในการประเมินอคติในการศึกษาที่รวมไว้เราใช้เครื่องมือ Cochrane 'Risk of bias' 2.0 สำหรับการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุม (RCTs) ความเสี่ยงของอคติในการศึกษาแบบไม่สุ่ม - ของวิธีการ (ROBINS-I) สำหรับการศึกษาแบบไม่มีการสุ่มแบบควบคุม ของวิธีการ (NRSIs) และเกณฑ์การประเมินสำหรับการศึกษาเชิงสังเกตซึ่งจัดทำโดย Cochrane Childhood Cancer สำหรับ NRSIs ที่ไม่มีกลุ่มควบคุม เราจัดอันดับความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้แนวทาง GRADE สำหรับผลลัพธ์ดังต่อไปนี้: การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุเมื่อออกจากโรงพยาบาล อาการทางคลินิกดีขึ้น (7, 15, และ 30 วันหลังจากได้รับการถ่ายเลือด), เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ระดับ 3 และ 4 และ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง (SAEs)

ผลการวิจัย: 

นี่เป็นการอัปเดตการการทบทวนวรรณกรรมครั้งที่สองของเรา เรารวมการศึกษา 19 รายการ (RCTs 2 รายการ, NRSIs ที่มีกลุ่มควบคุม 8 รายการ, NRSIs ที่ไม่มีกลุ่มควบคุม 9 รายการ) กับผู้เข้าร่วม 38,160 คน ซึ่ง 36,081 คนได้รับ convalescent plasma RCTs ที่เสร็จสมบูรณ์ 2 รายการกำลังรอการประเมิน (ตีพิมพ์หลังวันที่ 19 สิงหาคม 2020) เราได้พบุการศึกษาที่กำลังดำเนินการอีก 138 รายการที่ประเมิน convalescent plasma or hyperimmune immunoglobulin ซึ่ง 73 รายการเป็นแบบสุ่ม (3 รายงานในทะเบียนการศึกษาว่าเสร็จสิ้นแล้ว แต่ไม่มีผลลัพธ์) เราไม่พบการศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ใด ๆ เกี่ยวกับการประเมิน hyperimmune immunoglobulin

เราไม่ได้รวมข้อมูลจาก NRSI ที่มีกลุ่มควบคุมไว้ในการสังเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากมีความเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดอคติ ความเชื่อมั่นโดยรวมของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำถึงต่ำมากเนื่องจากข้อจำกัด และผลลัพธ์ของการศึกษารวมทั้งประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ประสิทธิผลของ convalescent plasma สำหรับผู้ที่มี COVID-19

เรารวมผลลัพธ์จาก RCTs 2 รายการ (หยุดก่อนกำหนด) กับผู้เข้าร่วม 189 คนซึ่ง 95 คนได้รับ convalescent plasma กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามมาตรฐานในขณะที่ทำการรักษาโดยไม่มี convalescent plasma

เราไม่แน่ใจว่า convalescent plasma ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุเมื่อออกจากโรงพยาบาลหรือไม่ (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 0.55, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.22 ถึง 1.34; 1 RCT, ผู้เข้าร่วม 86 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

เราไม่แน่ใจว่า convalescent plasma ช่วยลดอัตราการตาย (time to event) (hazard ratio (HR) 0.64, 95% CI 0.33 ถึง 1.25; 2 RCTs ผู้เข้าร่วม 189 คน หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ)

Convalescent plasma อาจส่งผลให้อาการทางคลินิกดีขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีความแตกต่างกัน (เช่นจำเป็นต้องได้รับการช่วยหายใจ) ที่ 7 วัน (RR 0.98, 95% CI 0.30 ถึง 3.19; 1 RCT, 103 ผู้เข้าร่วม; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) Convalescent plasma อาจทำให้อาการทางคลินิกดีขึ้นได้นานถึง 15 วัน (RR 1.34, 95% CI 0.85 ถึง 2.11; 2 RCTs, 189 ผู้เข้าร่วม; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และนานถึง 30 วัน (RR 1.13, 95% CI 0.88 ถึง 1.43; 2 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 188 คนหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ)

ไม่มีการศึกษาใดรายงานถึงคุณภาพชีวิต

ความปลอดภัยของ convalescent plasma สำหรับผู้ที่มี COVID-19

เรารวมผลลัพธ์จาก 2 RCTs, NRSI ที่มีกลุ่มควบคุม 8 รายการและ NRSI ที่ไม่มีกลุ่มควบคุม 9 รายการเพื่อประเมินความปลอดภัยของ convalescent plasma การรายงานข้อมูลความปลอดภัยและระยะเวลาในการติดตามมีความแตกต่าง การศึกษาที่มีกลุ่มควบคุมได้รายงานเกี่ยวกับ AEs และ SAEs ในเฉพาะผู้เข้าร่วมที่ได้รับ convalescent plasma การศึกษาบางส่วน แต่ไม่ใช่ทั้งหมดรวมการเสียชีวิตเป็น SAE

การศึกษาไม่ได้รายงานระดับของ AEs การศึกษา 14 รายการ (ผู้เข้าร่วม 566 คน) รายงานเกี่ยวกับ AEs ที่มีความรุนแรงอาจเป็นระดับ 3 หรือ 4 AEs เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นอาการแพ้หรือระบบทางเดินหายใจ เราไม่แน่ใจอย่างมากว่าการรักษาด้วย convalescent plasma จะส่งผลต่อความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระดับปานกลางถึงรุนแรงหรือไม่ (หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก)

17 การศึกษา (ผู้เข้าร่วม 35,944 คน) ประเมิน SAEs สำหรับผู้เข้าร่วม 20,622 คน ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มาจาก NRSI ที่ไม่มีกลุ่มควบคุม (ผู้เข้าร่วม 20,000 คน) ซึ่งรายงานเกี่ยวกับ SAEs ภายใน 4 ชั่วโมงแรกและภายใน 7 วันเพิ่มเติมหลังจากการถ่าย มีผู้เสียชีวิต 63 ราย เป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้อง 12 รายและอาจเกี่ยวข้อง 1 รายจากการถ่าย มี 146 SAEs ภายใน 4 ชั่วโมงและ 1136 SAEs ภายใน 7 วันหลังการถ่าย สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นอาการแพ้หรือระบบทางเดินหายใจ ลิ่มเลือดอุดตัน หรือ ลิ่มเลือดอุดตัน และหัวใจ เราไม่แน่ใจว่าการรักษาด้วย convalescent plasma จะส่งผลให้มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ SAEs เพิ่มขึ้นหรือไม่ (หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ตุลาคม 2020

Tools
Information
Share/Save