วิธีการทางจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่นในบุคคลากรด้านการดูแลสุขภาพ

ความเป็นมา
การทำงานของบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ (เช่น พยาบาล แพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์) อาจทำให้เครียดมาก พวกเขามักมีความรับผิดชอบมากมาย และต้องทำงานภายใต้ภาวะกดดัน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ วิธีการเพื่อป้องกันพวกเขาจากความเครียดดังกล่าวเรียกว่าวิธีการเพื่อความยืดหยุ่น การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่มีก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าวิธีการเพื่อความยืดหยุ่นสามารถช่วยให้คนทำงานรับมือกับความเครียดและป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและใจ

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม
วิธีการทางจิตวิทยาที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่นช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น สุขภาพจิต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นในบุคคลากรด้านการดูแลสุขภาพหรือไม่

ช่วงเวลาที่สืบค้น
หลักฐานที่มีอยู่เป็นปัจจุบันจนถึงเดือนมิถุนายน 2019 ผลการสืบค้นที่อัปเดตของฐานข้อมูลหลัก 4 ฐานข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2020 ยังไม่รวมอยู่ในการทบทวนวรรณกรรมนี้

ลักษณะของการศึกษา
เราพบการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ 44 เรื่อง (การศึกษาที่ผู้เข้าร่วมได้รับการสุ่มให้เข้าร่วมในกลุ่มที่ได้รับสิ่งทดลอง (intervention) หรือกลุ่มควบคุมตามขั้นตอนที่คล้ายกับการโยนเหรียญ) การศึกษาประเมินวิธีการเพื่อความยืดหยุ่นที่หลากหลายในผู้เข้าร่วมที่มีอายุโดยเฉลี่ยระหว่าง 27 ถึง 52.4 ปี

บุคคลากรด้านการดูแลสุขภาพเป็นจุดสนใจของการศึกษา 39 เรื่องโดยมีผู้เข้าร่วม 6892 คน การศึกษา 4 เรื่อง รวบรวมกลุ่มตัวอย่าง (ผู้เข้าร่วม 1000 คน) ของบุคคลากรด้านการดูแลสุขภาพและที่ไม่ใช่บุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษาการฝึกอบรมความยืดหยุ่น 1 เรื่อง สำหรับพนักงานฉุกเฉินได้ประเมินอาสาสมัคร 82 คน

จากการศึกษาที่รวบรวมไว้ มี 19 เรื่อง ที่เปรียบเทียบวิธีการความยืดหยุ่นแบบผสมผสาน (เช่นการฝึกสติ และการบำบัดความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม) เทียบกับกลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่เฉพาะเจาะจง (เช่น wait-list control ที่ได้รับการฝึกหลังจากช่วงเวลารอ) วิธีการส่วนใหญ่ดำเนินการเป็นกลุ่ม (30/44) โดยมีความเข้มข้นของการฝึกสูงมากกว่า 12 ชั่วโมงหรือช่วงเวลา (18/44) และมีการจัดแบบต่อหน้า (เช่นการติดต่อโดยตรงและการพบปะแบบต่อหน้าระหว่างผู้ดำเนินการและผู้เข้าร่วม 29/44)

การศึกษาที่รวมอยู่นี้ได้รับทุนจากแหล่งต่างๆ (เช่นโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย) หรือการรวมกันของแหล่งทุนต่างๆ การศึกษา 15 เรื่อง ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของเงินทุน และการศึกษา 1 เรื่อง ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน

ความเชื่อมั่นของหลักฐาน
มีหลายสิ่งที่ลดความเชื่อมั่นว่าวิธีการเพื่อความยืดหยุ่นจะได้ผลหรือไม่ สิ่งเหล่านี้รวมถึงข้อจำกัดในวิธีการศึกษา ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันระหว่างการศึกษา ผู้เข้าร่วมจำนวนน้อยในการศึกษาส่วนใหญ่ และข้อเท็จจริงที่ว่าข้อค้นพบนี้จำกัดเฉพาะผู้เข้าร่วม วิธีการและคู่เปรียบเทียบ

ผลการศึกษาที่สำคัญ
การฝึกความยืดหยุ่นสำหรับบุคคลากรด้านการดูแลสุขภาพอาจช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและอาจลดอาการซึมเศร้าและความเครียดได้ทันทีหลังสิ้นสุดการรักษา วิธีการเพื่อความยืดหยุ่นดูเหมือนจะไม่ช่วยลดอาการวิตกกังวลหรือปรับปรุงความเป็นอยู่ อย่างไรก็ตาม หลักฐานจากการทบทวนวรรณกรรมนี้ มีจำกัด และไม่แน่นอนอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าในปัจจุบันเรามีความเชื่อมั่นน้อยมากว่าวิธีการเพื่อความยืดหยุ่นจะสร้างความแตกต่างให้กับผลลัพธ์เหล่านี้ การวิจัยเพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ค้นพบ

มีการศึกษาน้อยมากที่รายงานเกี่ยวกับผลระยะยาวของวิธีการเพื่อความยืดหยุ่น การศึกษาใช้วิธีการวัดผล และการออกแบบวิธีการที่หลากหลายทำให้ยากที่จะสรุปข้อสรุปทั่วไปจากสิ่งที่ค้นพบ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้รับการตรวจสอบในการศึกษา 3 เรื่องเท่านั้น ซึ่งไม่มีผลที่ไม่พึงประสงค์ จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม ที่มีคุณภาพสูงด้านระเบียบวิธีการวิจัยและด้วยการออกแบบการศึกษาที่ดีขึ้น

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

สำหรับบุคลากรทางการดูแลสุขภาพ มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมากแสดงว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม การฝึกความยืดหยุ่นอาจส่งผลให้ระดับความยืดหยุ่นสูงขึ้น ระดับความซึมเศร้า ความเครียดหรือการรับรู้ความเครียดต่ำลง และปัจจัยความยืดหยุ่นบางอย่างในระดับที่สูงขึ้นภายหลังการฝึก

ความขาดข้อมูลระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาว วิธีการที่แตกต่างกัน และการกระจายทางภูมิศาสตร์ที่จำกัดเฉพาะประเทศที่มีรายได้สูง จำกัดความสามารถในการนำผลลัพธ์ไปใช้ ดังนั้นควรทำข้อสรุปด้วยความระมัดระวัง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงผลในเชิงบวกของการฝึกอบรมด้านความยืดหยุ่นสำหรับบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ แต่หลักฐานยังไม่แน่นอน มีความจำเป็นอย่างชัดเจนในการศึกษษซ้ำ แบบคุณภาพสูงและการออกแบบการศึกษาที่ดีขึ้น

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ความยืดหยุ่นสามารถกำหนดได้ว่าเป็นการคงสภาพหรือฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ของสุขภาพจิตในระหว่างหรือหลังเผชิญความทุกข์ยากที่สำคัญ เช่นเหตุการณ์ที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจ สถานการณ์ในชีวิตที่ท้าทาย การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่วิกฤต หรือความเจ็บป่วยทางร่างกาย บุคคลากรด้านการดูแลสุขภาพ เช่นพยาบาล แพทย์ นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ต้องเผชิญกับความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหลายอย่าง (เช่นการดูแลผู้ป่วย ความกดดันด้านเวลาการบริหารงาน) และมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเกิดความผิดปกติทางจิต ประชากรกลุ่มนี้อาจได้รับประโยชน์จากโครงการฝึกอบรมที่ส่งเสริมความยืดหยุ่น

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของวิธีการเพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่นในบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ นั่นคือเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพที่ให้การรักษาพยาบาลโดยตรง (เช่นพยาบาล แพทย์ บุคลากรในโรงพยาบาล) และเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้อง (เช่นนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา)

วิธีการสืบค้น: 

เราได้สืบค้นการศึกษาใน CENTRAL, MEDLINE, Embase และฐานข้อมูลอื่นๆ อีก 11 แหล่ง และทะเบียนการทำการทดลอง 3 แหล่ง ตั้งแต่ 1990 ถึงมิถุนายน 2019 เราได้ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงของการวิจัยที่พบและได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ เราปรับปรุงการสืบค้นนี้ในฐานข้อมูลหลัก 4 ฐานข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2020 แต่เรายังไม่ได้รวมผลลัพธ์เหล่านี้

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) ในผู้ใหญ่ อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการว่าจ้างให้เป็นบุคคลากรด้าการดูแลสุขภาพ เปรียบเทียบวิธีการทางจิตใจในรูปแบบใด ๆ เพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่น ความแข็งแกร่ง หรือความงอกงามภายหลังประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (post-traumatic growth) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับวิธีการใดๆ, wait-list, การดูแลตามปกติ, การใส่ใจ ผลลัพธ์หลักคือ ความยืดหยุ่น ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ความเครียด หรือการรับรู้ความเครียด และความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิต ผลลัพธ์รองคือปัจจัยด้านความยืดหยุ่น

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้วิจัยทั้งสองคนเลือกการศึกษา ประเมินความเสี่ยงของการอคติ และประเมินคุณภาพของหลักฐานโดยใช้ GRADE (ภายหลังเท่านั้น) อย่างเป็นอิสระต่อกัน

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม RCTs 44 เรื่อง (ประเทศที่มีรายได้สูง: 36) การศึกษา 39 เรื่อง เน้นเฉพาะบุคคลากรด้านการดูแลสุขภาพ (ผู้เข้าร่วม 6892 คน) ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพที่ให้การดูแลทางการแพทย์โดยตรง และเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้อง การศึกษา 4 เรื่อง ศึกษากลุ่มตัวอย่างแบบผสม (ผู้เข้าร่วม 1,000 คน) กับบุคคลากรด้านการดูแลสุขภาพและผู้เข้าร่วมที่ทำงานนอกภาคการดูแลสุขภาพ และการศึกษา 1 เรื่อง ได้ประเมินการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรฉุกเฉินในอาสาสมัครประชากรทั่วไป (ผู้เข้าร่วม 82 คน) การศึกษาที่รวมไว้ส่วนใหญ่ดำเนินการในสถานพยาบาล และรวมถึงแพทย ์พยาบาลและบุคลากรในโรงพยาบาลที่แตกต่างกัน (การศึกษา 37/44 เรื่อง)

ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นสตรี (68%) ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวถึงวัยกลางคน (ช่วงอายุเฉลี่ย: 27 ถึง 52.4 ปี) การศึกษาส่วนใหญ่ได้ตรวจสอบวิธีการที่ให้ (การศึกษา 30 เรื่อง) อย่างเข้มข้นในการฝึก (การศึกษา 18 เรื่อง; > 12 ชั่วโมง / ครั้ง) ซึ่งทำแบบต่อหน้า (การศึกษา 29 เรื่อง) จากการศึกษาที่รวมไว้ มี 19เรื่อง ที่เปรียบเทียบวิธีการฝึกอบรมความยืดหยุ่นแบบพื้นฐานทางทฤษฎีรวม (เช่นการฝึกสติ และการบำบัดความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม) เทียบกับกลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่เฉพาะเจาะจง (เช่น wait-list ) การศึกษาที่รวมอยู่นี้ได้รับทุนจากแหล่งต่างๆ (เช่นโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย) หรือการรวมกันของแหล่งทุนต่างๆ การศึกษา 15 เรื่อง ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของเงินทุน และการศึกษา 1 เรื่อง ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน

ความเสี่ยงของการมีอคติสูงหรือไม่ชัดเจนในการศึกษาส่วนใหญ่ ใน domain ด้านประสิทธิภาพ การวินิจฉัยและการลดจำนวน

ในภายหลังการดำเนินการ หลักฐานความเชื่อมั่นที่ต่ำมากแสดงให้เห็นว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมแล้ว บุคคลากรด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับการฝึกอบรมด้านความยืดหยุ่นอาจมีระดับความยืดหยุ่นที่สูงขึ้น (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) 0.45, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.25 ถึง 0.65; การศึกษา 12 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 690 คน) ระดับความวิตกกังวลลดลง (SMD −0.29, 95% CI −0.50 ถึง −0.09; การศึกษา 14 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 788 คน) และระดับความเครียดหรือการรับรู้ความเครียดลดลง (SMD −0.61, 95% CI −1.07 ถึง - 0.15;การศึกษา 17 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 997 คน) มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยที่แสดงผลของการฝึกความยืดหยุ่นต่อภาวะวิตกกังวล (SMD −0.06, 95% CI −0.35 ถึง 0.23; การศึกษา 5 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 231 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หรือความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิต (SMD 0.14 , 95% CI −0.01 ถึง 0.30; การศึกษา 13 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 1494 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ผลลัพธ์มีขนาดเล็ก ยกเว้นความยืดหยุ่นและการลดความเครียด (ปานกลาง) ข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงมีในการศึกษา 3 เรื่องโดยไม่มีการรายงานผลข้างเคียงใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการศึกษา (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 สิงหาคม 2020

Tools
Information