Psihološke intervencije za poticanje otpornosti zdravstvenih djelatnika

Dosadašnje spoznaje
Rad zdravstvenih djelatnika (npr. medicinskih sestara, liječnika, psihologa, socijalnih radnika) može biti vrlo stresan. Oni često nose veliku odgovornost i moraju raditi pod pritiskom. To može negativno utjecati na njihovo fizičko i psihičko zdravlje. Intervencije koje ih štite od takvih izvora stresa poznate su kao intervencije otpornosti. Prethodni sustavni pregledi ukazuju na to da intervencije otpornosti mogu pomoći radnicima da se nose sa stresom i zaštititi ih od štetnih posljedica po njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

Istraživačko pitanje
Poboljšavaju li psihološke intervencije otpornost, mentalno zdravlje i druge čimbenike povezane s otpornošću u zdravstvenih djelatnika?

Datum pretraživanja literature
U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do lipnja 2019. godine. Rezultati obnovljenog pretraživanja četiri ključne baze podataka u lipnju 2020. godine još nisu uključeni u ovaj sustavni pregled.

Značajke istraživanja
Pronađena su 44 randomizirana kontrolirana ispitivanja (istraživanja u kojima su ispitanici raspoređeni u intervencijsku ili kontrolnu skupinu postupkom sličnim bacanju novčića). Istraživanja su testirala niz intervencija otpornosti na ispitanicima prosječne dobi između 27 i 52,4 godine.

Zdravstveni djelatnici bili su u fokusu 39 istraživanja s ukupno 6,892 ispitanika. Četiri istraživanja uključila su mješovite uzorke (1000 ispitanika) zdravstvenih djelatnika i ispitanika koji nisu bili zdravstveni djelatnici. Jedno istraživanje za djelatnike hitne pomoći uključilo je 82 volontera.

Od uključenih istraživanja, njih 19 je uspoređivalo kombiniranu intervenciju otpornosti (npr. usredotočenu svjesnost i kognitivno-bihevioralnu terapiju) u odnosu na nespecifične kontrole (npr. kontrolne liste čekanja za ispitanike koji su kasnije sudjelovali u intervenciji). Većina intervencija (30/44) izvedena je u skupinama, s visokim intenzitetom, u trajanju od 12 sati i više ili u više navrata (18/44), te su bile provedene uživo (tj. izravnim kontaktom i sastancima licem u lice između pružatelja intervencije i ispitanika; 29/44).

Uključena istraživanja financirana su iz različitih izvora (npr. bolnica, sveučilišta) ili kombinacijom različitih izvora. Petnaest istraživanja nije navelo izvor financiranja, a jedno istraživanje nije imalo financijsku potporu.

Pouzdanost dokaza
Brojni čimbenici umanjuju pouzdanost u učinkovitost intervencija za otpornost. Oni uključuju ograničenja u metodama istraživanja, različite rezultate među istraživanjima, mali broj ispitanika u većini istraživanja i činjenice da su rezultati ograničeni na određene ispitanike, intervencije i usporedbe.

Ključni rezultati
Za zdravstvene djelatnike obuka za otpornost može poboljšati otpornost, a može i smanjiti simptome depresije i stresa neposredno nakon završetka obuke. Čini se da intervencije otpornosti ne umanjuju simptome anksioznosti niti poboljšavaju blagostanje. Međutim, dokazi pronađeni u ovom sustavnom pregledu ograničeni su i vrlo nesigurni. To znači da trenutno postoji vrlo malo pouzdanosti da intervencije otpornosti čine ikakvu razliku za ove ishode. Buduća će istraživanja vjerojatno promijeniti rezultate ovog sustavnog pregleda.

Vrlo je malo istraživanja izvijestilo o dugoročnom učinku intervencija otpornosti. Istraživanja su koristila niz različitih mjera ishoda i dizajna intervencija, što otežava izvođenje općih zaključaka iz rezultata. Potencijalni štetni događaji praćeni su samo u tri istraživanja, u kojima nije bilo neželjenih učinaka. Potrebno je više istraživanja visoke metodološke kvalitete i s poboljšanim dizajnom istraživanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Daniel Rehlicki. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information