Jak najlepiej filtrować przeglądy systematyczne w MEDLINE i Embase?

Najważniejsze informacje

Ocenie poddano szeroki zakres filtrów służących do wyszukiwania przeglądów systematycznych. Chociaż wiele z nich miało akceptowalną czułość (pomijało kilka istotnych badań) i swoistość (pomijało nieistotne badania), żadnego nie można jednoznacznie zalecić, ponieważ większość z nich została opracowana w oparciu o starsze zestawy przeglądów, które mogą nie odzwierciedlać aktualnych cech i standardów raportowania.

Czym są filtry wyszukiwania przeglądów systematycznych?

Filtry wyszukiwania łączą słowa i frazy w celu odnalezienia rekordów o wspólnej charakterystyce (np. projekt badania, zagadnienie kliniczne) i są zwykle oceniane pod kątem czułości i precyzji. Przeglądy systematyczne podsumowują i syntetyzują dane naukowe oraz stanowią ważne źródło informacji dla pracowników służby zdrowia. Bazy danych zapewniają dostęp do przeglądów, a filtry mogą być używane do pragmatycznego ich wyszukiwania.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy zidentyfikować filtry wyszukiwania przeglądów systematycznych, ocenić ich jakość i uzyskać dane na temat ich czułości, swoistości i precyzji.

Co zrobiliśmy?

Poszukiwaliśmy badań, w których opracowano, oceniono lub porównano filtry, które można wykorzystać podczas wyszukiwania przeglądów systematycznych w MEDLINE, Embase lub obu tych bazach. Zidentyfikowaliśmy dziewięć badań, w których opracowano filtry dla bazy MEDLINE i trzy badania, w których opracowano filtry dla bazy Embase.

Czego się dowiedzieliśmy?

W przypadku MEDLINE wszystkie filtry charakteryzowały się podobną czułością i precyzją, a jeden wykazał wyższą swoistość. W przypadku bazy Embase filtry wykazały zmienną czułość i precyzję, jednak ograniczone raportowanie w odnalezionych badaniach może wpływać na ocenę ich dokładności.

Jakie są ograniczenia zgromadzonych danych naukowych?

Niektóre filtry zostały opracowane dla określonych zagadnień (np. zdrowia publicznego), a większość z nich powstała w oparciu o starsze badania, co może nie odzwierciedlać sposobu, w jaki przeglądy systematyczne są obecnie raportowane. Co więcej, filtry mogą nie być w stanie rozróżnić przeglądów o wysokiej i niskiej jakości.

Na ile aktualne są dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne do stycznia 2023 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Anna Rychert

Tools
Information