Porównanie obrazowania wąskopasmowego ze zwykłą cystoskopią w leczeniu raka pęcherza moczowego

Pytanie badawcze

Jak skuteczna jest resekcja tkanek pęcherza moczowego przeprowadzona przy użyciu specjalnej metody wizualizacji zwanej obrazowaniem wąskopasmowym, w porównaniu z resekcją tkanek pęcherza moczowego przeprowadzoną przy użyciu standardowej metody wizualizacji (z użyciem światła białego), u chorych z guzami w wewnętrznej ścianie pęcherza moczowego?

Wprowadzenie

Kiedy u pacjenta podejrzewa się raka pęcherza moczowego lub rozpoznano u niego ten nowotwór, lekarze muszą dokładnie obejrzeć pęcherz moczowy i usunąć tkanki do dalszych badań. Usuwanie tkanek nowotworowych służy również leczeniu. Zabieg usuwania guzów w pęcherzu moczowym nazywa się przezcewkową resekcją guza pęcherza moczowego (TURBT). TURBT wykonuje się poprzez wprowadzenie specjalnego narzędzia przez cewkę moczową do pęcherza moczowego. Czasami trudno jest odróżnić zdrową, prawidłową tkankę pęcherza moczowego od tkanki nowotworowej. Niektórzy lekarze stosują specjalną metodę wizualizacji zwaną obrazowaniem wąskopasmowym, która ułatwia uwidocznienie tkanek nowotworowych.

Charakterystyka badań

Przeanalizowaliśmy dane z opublikowanych badań z randomizacją (RCT), aby zrozumieć, czy obrazowanie wąskopasmowe zmniejsza ryzyko pogorszenia się raka pęcherza moczowego i sprawdzić, czy stosowanie tej metody wiąże się z występowaniem jakichkolwiek działań niepożądanych. Uwzględniliśmy tylko RCT, ponieważ ten rodzaj badań jest najbardziej wiarygodny.

Kluczowe wnioski

Zidentyfikowaliśmy 8 RCT, które dotyczyły naszego pytania badawczego. U uczestników tych badań podejrzewano raka pęcherza moczowego lub rozpoznano u nich ten nowotwór, który był ograniczony do ściany wewnętrznej, co oznacza, że rak nie zaatakował leżących poniżej warstw mięśni. Na podstawie ograniczonej liczby dostępnych danych można stwierdzić, że zastosowanie obrazowania wąskopasmowego może zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby na przestrzeni czasu.

W żadnym z RCT nie sprawdzano, czy wybór metody wizualizacji wpływał na ryzyko pogorszenia się raka pęcherza moczowego lub ryzyko zgonu chorego z powodu raka pęcherza moczowego, więc nie wiemy, czy zastosowanie obrazowania wąskopasmowego jest skuteczne w poprawie tych dwóch wyników.

Stwierdzono, że zastosowanie obrazowania wąskopasmowego może wiązać się z niewielkim lub żadnym zwiększeniem ryzyka powikłań, w porównaniu ze standardową metodą wizualizacji.

Jakość danych naukowych

Ze względu na pewne błędy w projekcie tych badań klinicznych i pewne sprzeczne wyniki między badaniami, nasze zaufanie do tych wyników było niskie. W przyszłości, po przeprowadzeniu dalszych badań, bardziej wiarygodne dane mogą zmienić te ustalenia. Wyniki badań są aktualne do grudnia 2021 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Jakubowska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information