Jakie są korzyści i szkody wynikające z noszenia miękkich silikonowo-hydrożelowych oraz miękkich hydrożelowych soczewek kontaktowych w odniesieniu do dyskomfortu oczu?

Najważniejsze informacje

1) Użytkownicy silikonowo-hydrożelowych i hydrożelowych miękkich soczewek kontaktowych mogą doświadczać podobnego odczucia komfortu, ale jesteśmy bardzo niepewni tych wyników.

2) W dłuższej perspektywie, ryzyko doświadczenia niepożądanych efektów dla oczu może być większe w przypadku wydłużonego stosowania miękkich soczewek silikonowo-hydrożelowych niż podczas korzystania z miękkich soczewek hydrożelowych. Jak wspomniano powyżej, niewielka liczba badań oraz ograniczenia danych naukowych oznaczają, że jesteśmy bardzo niepewni otrzymanych wyników.

Czym są miękkie soczewki kontaktowe silikonowo-hydrożelowe i hydrożelowe?

Soczewki kontaktowe to często stosowana w korekcji wzroku alternatywa dla okularów. W przeciwieństwie do okularów, soczewki kontaktowe umieszcza się bezpośrednio na powierzchni oka. Miękkie soczewki kontaktowe są wykonywane z elastycznego tworzywa sztucznego, które jest zazwyczaj robione z hydrożelu silikonowego lub z hydrożelowych tworzyw sztucznych. Materiały te są porowate, z niewielkimi przerwami lub otworami, które pozwalają na przepływ płynów oraz powietrza do powierzchni oka. Silikonowo-hydrożelowe materiały są bardziej oddychające i mają mniejszą zawartość wody w porównaniu z miękkimi soczewkami hydrożelowymi.

Czym różnią się te dwa typy miękkich soczewek kontaktowych w zakresie dyskomfortu oczu?

Soczewki kontaktowe mogą powodować zatrzymanie przepływu tlenu oraz zmieniać łzy na powierzchni oka. Może to prowadzić do podrażnienia oka, dyskomfortu, a nawet do jego uszkodzenia powierzchni oka (takiego jak zadrapanie lub zakażenie). Różnice w użytych materiałach soczewek mogą powodować dyskomfort i szkodliwe skutki użytkowania.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy noszenie miękkich soczewek silikonowo-hydrożelowych może zmniejszyć dyskomfort oczu i powikłania z nim związane (np. ryzyko zakażenia), w porównaniu z noszeniem miękkich soczewek hydrożelowych.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań, w których porównano stosowanie miękkich soczewek silikonowo-hydrożelowych ze stosowaniem miękkich soczewek hydrożelowych u dorosłych w wieku ≥18 lat. Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań oraz oceniliśmy wiarygodność danych naukowych, opierając się na czynnikach takich jak typ i metodologia badań.

Czego się dowiedzieliśmy?

Odnaleźliśmy 7 badań obejmujących łącznie 1371 uczestników w wieku 21–33 lata, z przewagą kobiet w większości badań. 3 badania obejmowały tylko nowych użytkowników miękkich soczewek kontaktowych; w 2 badaniach wzięli udział zarówno nowi jak i doświadczeni użytkownicy; a w 2 badaniach nie opisano doświadczenia uczestników. Czas trwania badań wahał się od 1 tygodnia do 1 roku, przy czym większość z nich trwała 3 miesiące. Większość badań sfinansowały firmy produkujące miękkie soczewki kontaktowe lub autorzy zatrudnieni w tych firmach, lub oba powyższe.

Porównując hydrożelowe i silikonowo-hydrożelowe miękkie soczewki kontaktowe pod względem komfortu, dane naukowe wskazujące, że konkretny typ zapewnia lepszy komfort niż drugi, są bardzo niskiej pewności. Mimo, iż dane naukowe są bardzo niskiej jakości, miękkie hydrożelowe soczewki kontaktowe mogą być bezpieczniejsze od miękkich silikonowo-hydrożelowych po 1 roku noszenia.

Jakie są ograniczenia zgromadzonych danych naukowych?

Nie mamy pewności co do danych naukowych dotyczących bezpieczeństwa i komfortu noszenia soczewek kontaktowych silikonowo-hydrożelowych w porównaniu z hydrożelowymi. Na nasze zaufanie wpłynęły głównie takie czynniki, jak wadliwy projekt i przebieg badania. Możliwe jest również to, że osoby biorące udział w badaniach były świadome tego, jakie soczewki u nich stosowano, przez co zgłaszany przez nie poziom komfortu mógł być obciążony ryzykiem wystąpienia błędu systematycznego.

Jak aktualne są przedstawione dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne do czerwca 2022 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Małgorzata Figel Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information