ประโยชน์และโทษของคอนแทคเลนส์แบบอ่อนชนิด silicon hydrogel เทียบกับ hydrogel สำหรับอาการไม่สบายตามีอะไรบ้าง

ใจความสำคัญ

1) ผู้ใช้คอนแทคเลนส์แบบอ่อน (SCL) ชนิด silicon hydrogel เทียบกับ hydrogel อาจรู้สึกสบายตาเหมือนกัน แต่เราไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลลัพธ์

2) ในระยะยาว ความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่อดวงตาอาจมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับ SCL แบบซิลิโคนไฮโดรเจลที่ใช้เป็นเวลานานกว่า SCL แบบไฮโดรเจล ดังที่กล่าวข้างต้น การศึกษาจำนวนน้อยและข้อจำกัดในหลักฐานหมายความว่าเราไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลลัพธ์

คอนแทคเลนส์แบบอ่อนชนิด silicone hydrogel และ hydrogel คืออะไร

คอนแทคเลนส์มักใช้เป็นทางเลือกแทนแว่นตาเพื่อแก้ไขการมองเห็น ต่างจากแว่นตาตรงที่คอนแทคเลนส์จะถูกวางลงบนพื้นผิวดวงตาโดยตรง SCL ทำจากพลาสติกที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งโดยทั่วไปจะทำจากวัสดุ silicone hydrogel หรือพลาสติก hydrogel วัสดุเหล่านี้มีรูพรุน โดยมีช่องว่างหรือรูเล็กๆ ที่ช่วยให้ของเหลวและอากาศไหลผ่านไปยังพื้นผิวของดวงตาได้ วัสดุ silicone hydrogel ระบายอากาศได้ดีกว่าและมีปริมาณน้ำน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ SCL ชนิด hydrogel

SCL ทั้ง 2 ประเภททำให้รู้สึกไม่สบายตาแตกต่างกันอย่างไร

คอนแทคเลนส์สามารถปิดกั้นออกซิเจนและเปลี่ยนน้ำตาบนพื้นผิวดวงตาได้ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การระคายเคืองตา รู้สึกไม่สบาย และแม้กระทั่งเกิดความเสียหาย (เช่น รอยขีดข่วนหรือการติดเชื้อ) ที่พื้นผิวดวงตา ความแตกต่างของวัสดุเลนส์อาจทำให้รู้สึกไม่สบายและส่งผลเสีย

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่า SCL ชนิด silicone hydrogel สามารถลดอาการไม่สบายตาและภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อที่ดวงตา ได้หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับ SCL ชนิด hydrogel

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่เปรียบเทียบ SCL ชนิด silicone hydrogel กับ SCL ชนิด hydrogel ในผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาและจัดอันดับความเชื่อมั่นของเราต่อหลักฐานตามลักษณะและวิธีการของการศึกษา

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 7 ฉบับ ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1371 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 21 ถึง 33 ปี โดยมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายที่เข้าร่วมในการศึกษาส่วนใหญ่ การศึกษา 3 ฉบับ ลงทะเบียนเฉพาะผู้สวมใส่ SCL รายใหม่ การศึกษา 2 ฉบับลงทะเบียนผู้ใช้ SCL ทั้งใหม่และมีประสบการณ์ และการศึกษา 2 ฉบับไม่ได้อธิบายระดับประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม ระยะเวลาการศึกษามีตั้งแต่ 1 สัปดาห์ถึง 1 ปี โดยการศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลา 3 เดือน การศึกษาส่วนใหญ่ได้รับทุนจากบริษัทที่สร้าง SCL หรือมีผู้ประพันธ์ที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทเหล่านั้น หรือทั้งสองอย่าง

เมื่อเปรียบเทียบ SCLชนิด hydrogel และ silicone hydrogel ในแง่ของความสบาย มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากว่าแบบหนึ่งให้ความสบายได้ดีกว่าอีกแบบหนึ่ง แม้ว่าหลักฐานจะมีความเชื่อมั่นต่ำมาก แต่ SCL ชนิด hydrogel อาจปลอดภัยกว่า SCL ชนิด silicone hydrogel หลังจากใช้งานไป 1 ปี

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เรามีความเชื่อมั่นต่ำในหลักฐานด้านความปลอดภัยและความสบายของคอนแทคเลนส์แบบซิลิโคนไฮโดรเจลเทียบกับแบบไฮโดรเจล ความเชื่อมั่นของเราส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากการออกแบบและการดำเนินการศึกษาที่มีข้อบกพร่อง อาจเป็นไปได้ว่าคนที่เข้าร่วมในการศึกษาทราบว่าพวกเขาได้รับการรักษาแบบใด โดยระดับความสบายใจที่รายงานด้วยตนเองอาจมีอคติ

หลักฐานนี้ทันสมัยแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันจนถึง เดือนมิถุนายน 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานโดยรวมสำหรับความแตกต่างระหว่าง SCL silicone hydrogel และ hydrogel ที่รวมไว้ทั้งหมดมีความเชื่อมั่นต่ำมาก โดยการทดลองส่วนใหญ่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอคติ การศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ประเมินความสะดวกสบายโดยใช้เครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการแนะนำวัสดุ SCL หนึ่งรายการเหนืออีกรายการหนึ่ง สำหรับการสวมใส่เป็นเวลานาน SCL ชนิด hydrogel อาจมีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์น้อยกว่าที่ 52 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับ silicon hydrogel การทดลองที่ออกแบบมาอย่างดีในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นในระดับสูงเพื่อชี้แจงความแตกต่างในด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยของวัสดุ SCL

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

อาการไม่สบายตาเป็นสาเหตุหลักของการหยุดใส่คอนแทคเลนส์แบบอ่อน (SCL) อย่างถาวร silicone hydrogel และ hydrogel เป็นวัสดุสองประเภทหลักของ SCL โดยวัสดุ silicone hydrogel นั้นใหม่กว่าและระบายอากาศได้ดีกว่าวัสดุ hydrogel ความสบายนั้นสัมพันธ์กับวัสดุ SCL หรือไม่นั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แม้ว่าจะมีการศึกษาวิจัยมากมายก็ตาม ในทำนองเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างวัสดุเหล่านี้ในแง่ของผลลัพธ์ด้านความปลอดภัย (เช่น ความถี่ของการเกิดโรคผิวหนังอักเสบจากจุลินทรีย์) ยังไม่ชัดเจน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของ silicone hydrogel โดยเปรียบเทียบกับ hydrogel SCLs ในความสบายที่รายงานด้วยตนเอง ผลการทดสอบตาแห้ง และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในผู้ใหญ่ที่สวม SCL ซึ่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

วิธีการสืบค้น: 

The Cochrane Eyes and Vision Information Specialist ค้นหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาและวันที่ตีพิมพ์ เราสืบค้นใน Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (ซึ่งมี Cochrane Eyes and Vision Trials Register) (2022 ฉบับที่ 6); Ovid MEDLINE; Embase.com; PubMed; Latin American and Caribbean Health Sciences Literature Database (LILACS); ClinicalTrials.gov, และ the World Health Organization (WHO) International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) นอกจากนี้เรายังค้นหารายการอ้างอิงของการศึกษาที่พบ บทความทบทวนวรรณกรรม และแนวทางปฏิบัติ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาที่เกี่ยวข้องที่อาจไม่ได้พบโดยกลยุทธ์การค้นหาของเรา นอกจากนี้ เรายังติดต่อผู้วิจัยเกี่ยวกับการทดลองที่กำลังดำเนินอยู่ การค้นหาฐานข้อมูลล่าสุดดำเนินการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เกณฑ์การเลือกการค้นหาของเราประกอบด้วย RCTs, quasi-RCTs และ cross-over RCTs

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีการมาตรฐานของ Cochrane

ผลการวิจัย: 

เรารวม parallel-group RCTs 7 ฉบับที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เยอรมนี อินเดีย และตุรกี สุ่มผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1371 คน ระยะเวลาการใช้ SCL อยู่ระหว่างหนึ่งถึง 52 สัปดาห์

ลักษณะของการศึกษาและความเสี่ยงของอคติ

จำนวนเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมต่อการทดลองคือ 120 (interquartile range: 51 ถึง 314) และอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20.7 ถึง 33.0 ปี ผู้หญิงเป็นตัวแทนของผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ (ช่วง 55% ถึง 74.9%; RCTs 5 ฉบับ) โดยรวมแล้ว การทดลองที่รวมไว้เปรียบเทียบ SCL ชนิด silicone hydrogel ที่แตกต่างกัน 8 รายการกับ SCL ชนิด hydrogel ที่แตกต่างกันสามรายการ การทดลอง 5 ฉบับ เปรียบเทียบ SCL แบบใช้แล้วทิ้งรายวัน และ 2 การทดลองเปรียบเทียบ SCL ที่ใช้เป็นเวลานาน (สวมใส่เป็นเวลา 7 วัน และ 6 คืน) ผู้สวมใส่ SCL รายใหม่ได้รับการลงทะเบียนในการทดลอง 3 ฉบับ การทดลอง 2 ฉบับ รวมผู้สวมใส่ SCL ทั้งรายใหม่และที่ใช้อยู่ก่อนแล้ว และการทดลอง 2 ฉบับ ไม่ได้รายงานประวัติการใช้ SCL ของผู้เข้าร่วม การทดลอง 5 ฉบับได้รับการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม เราตัดสินว่าความเสี่ยงโดยรวมของการเกิดอคติอยู่ที่ 'สูง' หรือ 'ข้อกังวลบางประการ' สำหรับผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

ผลการศึกษา

การทดลอง 1 ฉบับ รายงานผลลัพธ์ Ocular Surface Disease Index (OSDI) โดยมีหลักฐานที่ไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของวัสดุ SCL ต่อคะแนน OSDI (mean difference −1.20, 95% ช่วงความเชื่อมั่น [CI] −10.49 ถึง 8.09; RCT 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 47 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) การทดลอง 3 ฉบับ รายงานผลคะแนนความสะดวกสบายในระดับอนาล็อกด้วยภาพ โดยไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนในด้านความสะดวกสบายระหว่างวัสดุ แต่หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก ไม่สามารถรวมผลการทดลองเข้าด้วยกันได้เนื่องจากการทดลองทั้ง 3 ฉบับ รายงานผลลัพธ์ที่จุดเวลาต่างกัน หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของวัสดุ SCL ต่อการหยุดใส่คอนแทคเลนส์ (risk ratio [RR] 0.64, 95% CI 0.11 ถึง 3.74; RCT 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 248 คน) ไม่มีการทดลองที่รวมไว้ใดที่รายงานคะแนนแบบสอบถามอาการตาแห้งของคอนแทคเลนส์ (CLDEQ-8) หรือคะแนนการประเมินความแห้งตาของผู้ป่วยแบบมาตรฐาน (SPEED)

ไม่มีหลักฐานของความแตกต่างที่มีนัยสำคัญทางคลินิก (> 0.5 หน่วย) ระหว่าง SCLs silicone hydrogel แบบใช้แล้วทิ้งทุกวันและ hydrogel ใน corneal staining, conjunctival staining หรือรอยแดงที่เยื่อบุตา (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมากจากการทดลอง 2 ฉบับที่เปรียบเทียบ SCL แบบใช้แล้วทิ้งรายวัน แนะนำว่าไม่มีหลักฐานของความแตกต่างระหว่างวัสดุเลนส์ในความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่คุกคามการมองเห็นใน 1 ถึง 4 สัปดาห์ (RR 0.68, 95% CI 0.08 ถึง 5.51; 2 RCTs, ผู้เข้าร่วม 368 คน) การทดลอง 2 ฉบับที่เปรียบเทียบการใช้ SCL เป็นเวลานานพบว่า hydrogel SCL อาจมีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ลดลง 2.03 เท่าที่ 52 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับ silicone hydrogel SCLs (RR 2.03, 95% CI 1.38 ถึง 2.99; ผู้เข้าร่วม 815 คน) แต่ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 2 ธันวาคม 2023

Tools
Information