Trening uważności a poprawa samopoczucia u studentów medycyny i młodych lekarzy

Dlaczego ten przegląd jest ważny?

Zawód lekarza jest uznawany za trudny i wymagający. Stwierdzono, że studenci medycyny i młodzi lekarze podczas lat szkolenia są narażeni na zwiększoną liczbę czynników stresogennych, tych osobistych jak i zawodowych. W rezultacie mierzą się oni ze zwiększonym obciążeniem dla ich zdrowia psychicznego. Ważne jest, aby wspierać ich w utrzymywaniu zdrowia psychicznego, co zapewni im ogólną równowagę zdrowotną, a także pomoże w wypełnianiu obowiązków związanych z opieką nad pacjentami i ich bezpieczeństwem. Ponadto studenci medycyny i młodzi lekarze mają często nie mają czasu. Dlatego ważne jest, aby ustalić czy trening uważności jest skuteczną interwencją, co uzasadnia poświęcanie jej czasu. Nie ma żadnych wcześniejszych przeglądów Cochrane, w których oceniano skuteczność treningu uważności w naszej grupie docelowej.

Kogo może zainteresować ten przegląd?

Wyniki mogą zainteresować studentów medycyny, młodych lekarzy, innych pracowników medycznych na różnych poziomach szkolenia i wiedzy specjalistycznej; a także instytucje takie jak uniwersytety, szpitale zaangażowane w edukację i szkolenie studentów medycyny.

Na jakie pytania odpowiada ten przegląd?

Jaki wpływ na zdrowie psychiczne studentów medycyny i młodych lekarzy mają interwencje psychologiczne oparte na uważności (mindfulness)?

Jakie badania uwzględniono w przeglądzie?

Przeszukano bazy danych w celu znalezienia wszystkich badań dotyczących skuteczności stosowania treningu uważności u studentów medycyny i młodych lekarzy, opublikowanych do października 2021 roku. W przeglądzie uwzględniono tylko badania z randomizacją (RCT; rodzaj badania, w którym uczestnicy są przydzielani do grup metodą losową). Badania musiały obejmować studentów medycyny z dowolnego roku lub młodych lekarzy, którzy ukończyli studia maksymalnie 3 lata przed włączeniem do badania. Nie wykluczono żadnych badań ze względu na wiek uczestników, narodowość czy wcześniej istniejące warunki zdrowotne. Uwzględniono 10 badań obejmujących 731 uczestników.

Jakich danych dostarcza ten przegląd?

Ogólnie rzecz biorąc nie znaleziono żadnych dowodów potwierdzających wpływ praktykowania treningu uważności na objawy lęku lub depresji. Jednak stosowanie tej interwencji w niewielkim stopniu redukowało uczucie stresu i charakteryzowało się granicznie pozytywnym wpływem na poczucie wypalenia zawodowego. Nie udało się ustalić czy praktyki mindfulness miały jakikolwiek wpływ na ryzyko zamierzonego samookaleczenia, myśli lub zachowań samobójczych, ponieważ w żadnym z badań nie skupiano się na tych wynikach. Nie jest możliwa ocena długoterminowych efektów stosowania treningu uważności u studentów medycyny i młodych lekarzy, ponieważ w badaniach nie prowadzono długoterminowej obserwacji uczestników.

Jakość danych naukowych oceniono jako niską lub bardzo niską.

Jakie powinny być następne kroki?

Pomimo, że nie odnotowano silnych pozytywnych wyników w niniejszym przeglądzie, niektóre wyniki dotyczące stosowania interwencji mindfulness i redukcji uczucia stresu sugerują, że należy prowadzić dalsze badania w tym zakresie. Wszelkie przyszłe badania powinny zostać rygorystycznie zaprojektowane, a najlepiej zawierać ocenę długotrwałego wpływu interwencji psychologicznych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Judyta Jędo Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information