Czy za pomocą oceny objawów i badania lekarskiego można odpowiednio zdiagnozować chorobę COVID-19?

COVID-19 jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2. Większość osób z COVID-19 przechodzi chorobę układu oddechowego w stopniu od łagodnego do umiarkowanego; u innych rozwijają się ciężkie stopnie, takie jak zapalenie płuc COVID-19. Formalna diagnostyka wymaga laboratoryjnej analizy próbek materiału pobranego z nosa i gardła lub badań obrazowych, takich jak tomografia komputerowa. Jednak pierwszą i najbardziej dostępną informacją diagnostyczną są objawy podmiotowe i przedmiotowe zaobserwowane podczas badania klinicznego. Gdyby wstępna diagnoza na podstawie objawów podmiotowych i przedmiotowych była właściwa, zmniejszyłoby to potrzebę wykonywania czasochłonnych, specjalistycznych testów diagnostycznych.

Objawy podmiotowe to objawy odczuwane przez pacjentów. Osoby z łagodnym COVID-19 mogą doświadczać kaszlu, bólu gardła, wysokiej temperatury, biegunki, bólu głowy, mięśni lub stawów, zmęczenia i utraty zmysłu węchu i smaku. Objawy zapalenia płuc COVID-19 obejmują duszność, utratę apetytu, dezorientację, ból lub ucisk w klatce piersiowej oraz wysoką temperaturę (powyżej 38 °C).

Objawy przedmiotowesą oceniane w badaniu klinicznym i obejmują szmery w płucach, ciśnienie krwi i pracę serca.

Często osoby z łagodnymi objawami odwiedzają swojego lekarza (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) w celu uzyskania wstępnej diagnozy. Osoby z cięższymi objawami mogą udawać się po poradę do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub na szpitalny oddział ratunkowy. W zależności od objawów podmiotowych i przedmiotowych, pacjenci mogą zostać odesłani do domu w celu izolacji, mogą zostać poddani dalszym badaniom lub zostać hospitalizowani.

Dlaczego właściwa diagnoza jest ważna?

Właściwa diagnoza gwarantuje, że ludzie szybko otrzymają właściwe leczenie, nie będą niepotrzebnie testowani, leczeni lub izolowani i nie będą ryzykowali, że COVID-19 będzie się rozprzestrzeniał. Jest to zarówno ważne dla ludzi, jak i pozwala zaoszczędzić czas i zasoby.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy się dowiedzieć, jak dokładna jest diagnostyka zapalenia płuc COVID-19 i COVID-19 w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitala, na podstawie objawów podmiotowych i objawów przedmiotowych.

Co zrobiliśmy?

Poszukiwaliśmy badań oceniających dokładność oceny objawów podmiotowych i przedmiotowych w rozpoznaniu COVID-19 o łagodnym przebiegu i zapalenia płuc COVID-19. Badania mogły obejmować osoby z prawdopodobnym COVID-19 lub osoby z potwierdzonym COVID-19, lub potwierdzonym brakiem choroby. Badania musiały być prowadzone wyłącznie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i obejmować co najmniej 10 uczestników z jakimkolwiek objawem podmiotowym lub przedmiotowym wskazującym na COVID-19.

Badania włączone

Znaleźliśmy 16 odpowiednich badań, w których wzięło udział 7706 osób. W badaniach oceniano 27 odrębnych objawów podmiotowych i przedmiotowych, ale w żadnym z nich nie oceniano ich łącznego występowania. Siedem badań zostało przeprowadzonych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (2172 uczestników), cztery na oddziałach ratunkowych (1401 uczestników), ale żaden nie zostało przeprowadzone w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Żadne badania nie obejmowały dzieci, a tylko jedno koncentrowało się na starszych dorosłych. Wszystkie badania potwierdziły diagnozę COVID-19 za pomocą najdokładniejszych dostępnych testów.

Główne wyniki

W badaniach nie stwierdzono wyraźnego rozróżnienia pomiędzy lekkimi i umiarkowanymi problemami z układem oddechowym spowodowanymi przez COVID-19 a zapaleniem płuc COVID-19, dlatego też przedstawiamy wyniki dla obu schorzeń łącznie.

Wyniki wskazują, że u co najmniej połowy uczestników z chorobą COVID-19 występował kaszel, ból gardła, wysoka temperatura, bóle mięśni lub stawów, zmęczenie lub ból głowy. Jednak kaszel i ból gardła były również powszechne u osób bez COVID-19, więc występowanie wyłącznie tych objawów jest mniej pomocne w diagnozowaniu COVID-19. Występowanie wysokiej temperatury, bólu mięśni lub stawów, zmęczenia i bólu głowy znacznie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia choroby COVID-19.

Jak wiarygodne są wyniki?

Dokładność poszczególnych objawów podmiotowych i przedmiotowych była bardzo zróżnicowana w poszczególnych badaniach. Co więcej, uczestnicy w badaniach zostali tak dobrani, że dokładność diagnostyki opartej na ocenie objawów podmiotowych i przedmiotowych może być niepewna.

Wnioski

Wszystkie badania zostały przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych, więc wyniki nie są reprezentatywne dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Wyniki nie odnoszą się do dzieci lub starszych osób i nie rozróżniają wyraźnie łagodniejszej choroby COVID-19 od zapalenia płuc COVID-19.

Wyniki sugerują, że na podstawie występowania pojedynczego objawu podmiotowego lub przedmiotowego opisanego w tym przeglądzie nie można postawić właściwej diagnozy COVID-19. Lekarze opierają diagnozę na wielu objawach przedmiotowych i podmiotowych, ale badania nie odzwierciedlają tego aspektu praktyki klinicznej.

Niezbędne są dalsze badania w celu oceny łącznie objawów podmiotowych i przedmiotowych, które mogą być bardziej specyficzne, takich jak utrata zmysłu węchu, a także oceny niewyselekcjonowanych populacji, w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej oraz u dzieci i starszych osób dorosłych.

Jak aktualny jest ten przegląd?

Autorzy przeglądu poszukiwali badań opublikowanych pomiędzy styczniem a kwietniem 2020 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając

Tools
Information
Share/Save