อาการและการตรวจร่างกายสามารถวินิจฉัยโรค COVID-19 ได้อย่างถูกต้องหรือไม่

การแปลนี้ไม่ทันสมัย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูฉบับภาษาอังกฤษล่าสุดของการทบทวนนี้

COVID-19 มีผลต่ออวัยวะหลายส่วนของร่างกาย ดังนั้นผู้ที่เป็น COVID-19 อาจมีอาการได้หลากหลาย อาการและอาการแสดงของการเจ็บป่วยอาจเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องด้วย ทราบว่าพวกเขามีโรคหรือไม่

อาการ: ผู้ที่เป็นโรค COVID-19 ที่ไม่รุนแรงอาจมีอาการไอ เจ็บคอ อุณหภูมิสูง ท้องร่วง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ อ่อนเพลีย และสูญเสียหรือรบกวนการรับกลิ่นและรส

อาการแสดง ที่ได้จากการตรวจทางคลินิก อาการแสดงของ COVID-19 ที่ตรวจสอบในการทบทวนวรรณกรรมนี้ ได้แก่ เสียงปอด ความดันโลหิต ระดับออกซิเจนในเลือดและ อัตราการเต้นของหัวใจ

บ่อยครั้ง ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงปรึกษาแพทย์ (แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป) ผู้ที่มีอาการรุนแรงขึ้น อาจไปที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลหรือแผนกฉุกเฉิน ขึ้นอยู่กับผลการตรวจทางคลินิก ผู้ป่วยอาจถูกส่งตัวกลับบ้านเพื่อแยกตัว อาจได้รับการตรวจเพิ่มเติมหรือ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

เหตุใดการวินิจฉัยที่แม่นยำจึงมีความสำคัญ

การวินิจฉัยที่ถูกต้องช่วยให้มั่นใจได้ว่า คนใช้มาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของโรค และได้รับการดูแลที่เหมาะสม สิ่งนี้สำคัญสำหรับแต่ละบุคคล เนื่องจากช่วยลดอันตราย และช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร

ผู้วิจัยต้องการค้นหาอะไร

เราอยากทราบว่าการวินิจฉัย COVID-19 นั้นถูกต้องแม่นยำเพียงใด ในการดูแลเบื้องต้นหรือในโรงพยาบาล โดยพิจารณาจากอาการและอาการแสดงจากการตรวจของแพทย์

เราได้ทำอะไร

เราสืบค้นหาการศึกษาที่ประเมินความแม่นยำของอาการและอาการแสดงเพื่อวินิจฉัย COVID-19 การศึกษาต้องดำเนินการในสถานพยาบาลปฐมภูมิ หรือผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเท่านั้น การศึกษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล จะรวมเฉพาะในกรณีที่มีการบันทึกอาการและอาการแสดงเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

การศึกษาที่ได้รับการรวบรวม

เราพบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 44 รายการโดยมีผู้เข้าร่วม 26,884 คน การศึกษาได้ประเมินอาการและอาการแสดงที่แยกจากกัน 84 รายการ และบางส่วนประเมินอาการและอาการแสดงร่วมกัน การศึกษา 3 รายการดำเนินการในระดับปฐมภูมิ (ผู้เข้าร่วม 1824 คน), 9 รายการในคลินิกทดสอบ COVID-19 โดยผู้เชี่ยวชาญ (ผู้เข้าร่วม 10,717 คน), การศึกษาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล 12 รายการ (ผู้เข้าร่วม 5061 คน), การศึกษา 7 รายการในผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (ผู้เข้าร่วม 1048 คน), 10 การศึกษาในแผนกฉุกเฉิน (ผู้เข้าร่วม 3173 คน), และใน 3 การศึกษาไม่ได้ระบุพื้นที่การศึกษา (ผู้เข้าร่วม 5061 คน) ไม่มีการศึกษาใดที่ทำเฉพาะเด็ก และมีเพียงการศึกษาเดียวที่ทำเฉพาะผู้สูงอายุ

ผลลัพธ์หลัก

การศึกษาไม่ได้แยกความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง COVID-19 ที่ไม่รุนแรงและรุนแรง ดังนั้นเราจึงนำเสนอผลลัพธ์สำหรับโรคที่ไม่รุนแรง ปานกลาง และรุนแรงร่วมกัน

อาการที่ศึกษาบ่อยที่สุดคือไอและไข้ ในการศึกษาของเราโดยเฉลี่ย 21% ของผู้เข้าร่วมมี COVID-19 ซึ่งหมายความว่าในกลุ่ม 1000 คน ประมาณ 210 คนจะมี COVID-19

จากการศึกษาในการทบทวนของเราใน 1000 คนเดิม มีประมาณ 655 คนจะมีอาการไอ ในจำนวนนี้ 142 คนมี COVID-19 จริง ในจำนวน 345 คนที่ไม่มีอาการไอ, 68 คนจะมี COVID-19

ใน 1000 คนเดิม มีประมาณ 371 คนมีไข้ ในจำนวนนี้ 113 คนมี COVID-19 จริง จากผู้ป่วย 629 คนที่ไม่มีไข้ มี 97 คนมี COVID-19

การสูญเสียความรู้สึกของกลิ่นหรือรสเพิ่มโอกาสการติดเชื้อ COVID-19 อย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในประชากรที่ 2% ของคนเป็นโรค COVID-19, การสูญเสียกลิ่นหรือการสูญเสียรสเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อ COVID-19 ถึง 8%

ผลลัพธ์น่าเชื่อถือแค่ไหน

ความแม่นยำของอาการและอาการแสดงของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมด้วยวิธีที่ หมายความว่า ความแม่นยำของการทดสอบตามอาการและสัญญาณอาจไม่แน่นอน

บทสรุป

การศึกษาส่วนใหญ่ดำเนินการในสถานพยาบาล ดังนั้นผลลัพธ์อาจไม่ได้เป็นตัวแทนทั้งหมดของบริบทการบริการปฐมภูมิ ผลลัพธ์ไม่สามารถใช้กับเด็กหรือผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และไม่ได้แยกชัดเจนระหว่างความรุนแรงของโรค

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าไม่สามารถวินิจฉัย COVID-19 ได้อย่างถูกต้องโดยใช้อาการหรืออาการแสดงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามการสูญเสียรสหรือกลิ่น อาจเป็นสัญญาณเตือน (red flag) สำหรับการมีโรค การมีอุณหภูมิสูงหรือไอ อาจเป็นประโยชน์ในการค้นหาผู้ที่อาจติดเชื้อ COVID-19 อาการที่พบเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ในการทำการทดสอบเพิ่มเติม

จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบการผสมผสานของอาการและอาการแสดง และการทดสอบประชากรที่ไม่ได้เลือก ในสถานบริการปฐมภูมิ และในเด็ก และผู้สูงอายุ

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นอย่างไร

สำหรับการปรับปรุงการทบทวนนี้ผู้เขียนค้นหาการศึกษาที่ตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2020

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

อาการและอาการแสดงส่วนใหญ่ที่รวมอยู่ในการทบทวนวรรณกรรมนี้ ดูเหมือนจะมีความแม่นยำในการวินิจฉัยที่แย่มากแม้ว่าสิ่งนี้ ควรตีความในบริบทของอคติในการเลือก และความแตกต่างระหว่างการศึกษา จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน การไม่มีหรือมีอาการหรืออาการแสดงมีความแม่นยำเพียงพอที่จะ คัดเข้าหรือคัดออก (rule in or rule out) COVID-19 การมี anosmia หรือ ageusia อาจมีประโยชน์ในการเป็นสัญญาณเตือนสำหรับ COVID-19 การมีไข้หรือไอเนื่องจากมีความไวสูง อาจเป็นประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลสำหรับการทดสอบเพิ่มเติม

การศึกษาไปข้างหน้า ในกลุ่มประชากรที่ไม่ได้เลือกซึ่งไปที่สถานบริการปฐมภูมิ หรือผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล การตรวจสอบอาการและอาการแสดงร่วมกันเพื่อประเมิน syndromic presentation ของ COVID-19 ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน ผลจากการศึกษาดังกล่าว สามารถแจ้งการตัดสินใจของผู้บริหารในภายหลัง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ผลกระทบทางคลินิกของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มีความแปรปรวนอย่างมาก บางคนที่ติดเชื้อ SARS-CoV-2 ยังคงไม่มีอาการ ในขณะที่การติดเชื้ออาจทำให้เกิด COVID-19 ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางและโรคปอดอักเสบจาก COVID-19 สิ่งนี้อาจทำให้บางคนต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มข้น และในบางกรณีอาจถึงแก่ชีวิตโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ อาการต่างๆ เช่น ไข้ ไอ หรือการสูญเสียการได้กลิ่นหรือรส และอาการแสดงต่างๆ เช่นความอิ่มตัวของออกซิเจน เป็นข้อมูลการวินิจฉัยอันดับแรก และเป็นข้อมูลการวินิจฉัยที่พร้อมใช้มากที่สุด ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้เพื่อตัดเรื่อง COVID-19 ออกไป หรือเลือกผู้ป่วยเพื่อทำการตรวจเพิ่มเติม นี่คือการอัปเดตของการทบทวนวรรณกรรมนี้ ที่เผยแพร่ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2020

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินความถูกต้องในการวินิจฉัยโดยอาการและอาการแสดง เพื่อตรวจสอบว่าบุคคลที่อยู่ในสถานบริการปฐมภูมิ หรือผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล เช่น แผนกฉุกเฉิน คลินิก COVID-19 โดยเฉพาะ ว่ามี COVID-19 หรือไม่

วิธีการสืบค้น: 

สำหรับการทบทวนซ้ำนี้เราได้ทำการสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2020 ใน the Cochrane COVID-19 Study Register และ the University of Bern living search database นอกจากนี้ เรายังตรวจสอบจากสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับ COVID-19 ไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การศึกษามีสิทธิ์ได้รับเลือก หากรวมผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็น COVID-19 หรือถ้าพวกเขาคัดเลือกผู้ป่วยที่เป็น COVID-19 และกล่มควบคุมที่ไม่มี COVID-19 การศึกษามีสิทธิ์ได้รับเลือก เมื่อคัดเลือกผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาระดับปฐมภูมิหรือผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล การศึกษาในผู้ป่วยในโรงพยาบาล จะรวมเฉพาะในกรณีที่มีการบันทึกอาการและอาการแสดงเมื่อเข้ารับการรักษาหรือเมื่อมาตรวจ การศึกษารวมถึงผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ SARS-CoV-2 ขณะที่รับการรักษาในโรงพยาบาลไม่เข้าเกณฑ์ ขนาดตัวอย่างขั้นต่ำที่มีสิทธิ์นำเข้ามาในการศึกษาคือ ผู้เข้าร่วม 10 คน อาการและอาการแสดงทั้งหมดมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในการทบทวนวรรณกรรมนี้ รวมถึงอาการและอาการแสดงแต่ละอย่างหรือรวมกัน เรายอมรับมาตรฐานอ้างอิงหลายประเภท

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

คู่ของผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมคัดเลือกการศึกษา จากชื่อเรื่อง บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็มอย่างอิสระต่อกัน กรณีมีความเห็นไม่ตรงกันได้มีการการสนทนากับผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมคนที่ 3 ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คนคัดลอกข้อมูลอย่างอิสระและแก้ไขข้อขัดแย้งโดยการสนทนากับผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมคนที่ 3 ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คนประเมินความเสี่ยงของอคติโดยใช้ Quality Assessment tool for Diagnostic Accuracy Studies (QUADAS-2) checklist อย่างเป็นอิสระต่อกัน เรานำเสนอความไวและความจำเพาะใน forest plot ใน ROC space และใน dumbbell plots เราประเมินผลสรุปของปัจจัยที่กำหนด โดยใช้ bivariate random-effects meta-analysis เมื่อใดก็ตามที่มีการศึกษา 5 รายการขึ้นไป และเมื่อความแตกต่างระหว่างการศึกษาสามารถยอมรับได้

ผลการวิจัย: 

เราพบการศึกษา 44 รายการซึ่งรวมถึงผู้เข้าร่วมทั้งหมด 26,884 คน ความชุกของโรค COVID-19 อยู่ระหว่าง 5% เป็น 71% โดยมีค่ามัธยฐาน 21% การศึกษา 3 รายการศึกษาในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ (ผู้เข้าร่วม 1824 คน), 9 รายการ ศึกษาในคลินิกทดสอบโรคนี้ โดยผู้เชี่ยวชาญ (ผู้เข้าร่วม 10,717 คน), การศึกษาในผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล 12 รายการ (ผู้เข้าร่วม 5061 คน), การศึกษา 7 รายการในผู้ป่วยในโรงพยาบาล (ผู้เข้าร่วม 1048 คน), 10 รายการ ศึกษาในแผนกฉุกเฉิน (ผู้เข้าร่วม 3173 คน) และ 3 รายการ ไม่ได้ระบุพื้นที่การศึกษา (ผู้เข้าร่วม 5061 คน) การศึกษาไม่ได้แยก COVID-19 ที่ไม่รุนแรงจากที่รุนแรงอย่างชัดเจน ดังนั้นเราจึงนำเสนอผลสำหรับความรุนแรงของโรคทั้งหมดด้วยกัน

การศึกษา 15 รายการ มีความเสี่ยงของการมีอคติสูงในการเลือกผู้เข้าร่วม เนื่องจากการรวมผ้เข้าร่วมูไว้ในการศึกษาขึ้นอยู่กับการทดสอบและวิธีการส่งต่อ ซึ่งรวมถึงอาการแสดงและอาการหลายอย่างที่อยู่ในการศึกษาในการทบทวนวรรณกรรมนี้ สิ่งนี้อาจมีผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความไว (sensitivity) ของข้อมูลสำคัญ ที่ใช้ในขั้นตอนการส่งต่อ เช่น ไข้ และไอ การศึกษา 5 รายการ รวมเฉพาะผู้เข้าร่วมที่เป็นโรคปอดบวมจากการถ่ายภาพ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า นี่เป็นกลุ่มประชากรที่ได้รับการคัดเลือกอย่างมาก ในการศึกษาเพิ่มเติมอีก 12 รายการ เราไม่สามารถประเมินความเสี่ยงของอคติในการเลือกได้ ทำให้ยากมากที่จะตัดสินความถูกต้อง ของความถูกต้องในการวินิจฉัยของอาการแสดงและอาการจากการศึกษาที่รวมไว้เหล่านี้

การนำไปใช้ประโยชน์ของการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมนี้ดีขึ้น เมื่อเทียบกับการทบทวนวรรณกรรมเดิม การศึกษาในสัดส่วนที่มากขึ้นมากขึ้น รวบรวมผู้เข้าร่วมในกลุ่มผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นการประเมินทางคลินิกส่วนใหญ่สำหรับ COVID-19 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาใดที่นำเสนอข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับเด็กแยกต่างหาก และมีเพียงงานเดียวที่เน้นเฉพาะในผู้สูงอายุ

เราพบข้อมูลอาการแสดงและอาการ 84 อย่าง ผลลัพธ์มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการศึกษา ส่วนใหญ่มีความไวต่ำมากและมีความจำเพาะสูง มีเพียงอาการไอ (25 การศึกษา) และมีไข้ (7 การศึกษา) ที่มีความไวรวม อย่างน้อย 50% แต่ความจำเพาะอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ อาการไอมีความไว 67.4% (95% ช่วงความเชื่อมั่น (CI) 59.8% ถึง 74.1%) และความจำเพาะ 35.0% (95% CI 28.7% ถึง 41.9%) ไข้มีความไว 53.8% (95% CI 35.0% ถึง 71.7%) และความจำเพาะ 67.4% (95% CI 53.3% ถึง 78.9%) Pooled positive likelihood ration ของการไอเพียง 1.04 (95% CI 0.97 ถึง 1.11) และไข้ 1.65 (95% CI 1.41 ถึง 1.93)

การไม่ได้กลิ่น (Anosmia) เพียงอย่างเดียว (11 การศึกษา) การเสียการรู้รส (ageusia) เพียงอย่างเดียว (6 การศึกษา) และ anosmia หรือ ageusia (6 การศึกษา) มีความไวต่ำกว่า 50% แต่มีความจำเพาะมากกว่า 90% Anosmia มีความไวรวม 28.0% (95% CI 17.7% ถึง 41.3%) และความจำเพาะ 93.4% (95% CI 88.3% ถึง 96.4%) Ageusia มีความไวรวมที่ 24.8% (95% CI 12.4% ถึง 43.5%) และความจำเพาะ 91.4% (95% CI 81.3% ถึง 96.3%) Anosmia หรือ ageusia มีความไวรวมที่ 41.0% (95% CI 27.0% ถึง 56.6%) และความจำเพาะ 90.5% (95% CI 81.2% ถึง 95.4%) Pooled positive likelihood ratio รวมของ anosmia เพียงอย่างเดียวและ anosmia หรือ ageusia เท่ากับ 4.25 (95% CI 3.17 ถึง 5.71) และ 4.31 (95% CI 3.00 ถึง 6.18) ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าคำจำกัดความเบื้องต้นของเราเกี่ยวกับ 'red flag' นั่นคือ positive likelihood ration อย่างน้อย 5 Pooled positive likelihood ratio ของ ageusia เพียงอย่างเดียวคือ 2.88 (95% CI 2.02 ถึง 4.09)

มีการศึกษาเพียง 2 รายการเท่านั้นที่ประเมินอาการและอาการแสดงร่วมกัน โดยส่วนใหญ่รวม ไข้ และไอ ร่วมกับอาการอื่น การรวมเหล่านี้มีความจำเพาะสูงกว่า 80% แต่มีค่าความไวต่ำมาก (<30%)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 กุมภาพันธ์ 2021