Prebiotyki (błonnik pokarmowy), probiotyki (dobre bakterie) lub synbiotyki (prebiotyki i probiotyki) u chorych na przewlekłą chorobę nerek

Kluczowe informacje

Przewlekła choroba nerek (PChN) jest ciężkim problemem zdrowotnym, który dotyka ponad 850 milionów ludzi na całym świecie. Osoby z chorobami nerek mają niezdrową równowagę dobrych i złych bakterii w jelitach, zwaną „dysbiozą jelit”. Ta nierównowaga powstaje z powodu skutków zmniejszonej czynności nerek (zatrzymywanie toksycznych produktów przemiany materii, zatrzymywanie płynów powodujące obrzęk ścian jelit), leków często stosowanych u chorych na PChN (zwłaszcza antybiotyków) oraz ograniczeń dietetycznych nakładanych na tych chorych.

Dysbioza jelit może z kolei powodować lub pogarszać PChN, ponieważ bakterie mogą wytwarzać toksyny, które przenikają przez ścianę jelita i uszkadzają nerki. Dysbioza jelit może również powodować problemy żołądkowe (takie jak wzdęcie, skurcze, zaparcie i biegunka) i obniżać jakość życia.

Aby poprawić równowagę flory jelitowej, dobre bakterie można przyjmować w tabletkach zawierających duże dawki prebiotyków i probiotyków. Prebiotyki, czyli niestrawny błonnik roślinny, mogą sprzyjać rozwojowi dobrych bakterii. Synbiotyki to połączenie prebiotyków i probiotyków. Niektóre badania sugerują, że przyjmowanie dobrych bakterii w dużych dawkach może przywrócić równowagę dobrych bakterii w jelitach, poprawiając w ten sposób objawy jelitowe i stany chorobowe, które prowadzą do pogorszenia PChN.

Co zrobiliśmy?

Dokonaliśmy przeglądu wszystkich danych naukowych dotyczących synbiotyków, prebiotyków i probiotyków, aby sprawdzić, czy ich przyjmowanie może poprawić wyniki u chorych na PChN (we wszystkich stadiach choroby [od 1. do 5.]).

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 45 badań z randomizacją (RCT) obejmujących 2266 uczestników. Połowę uczestników poddawano dializom (głównie hemodializom), a drugą połowę nie. Połowa z nich cierpiała również na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze.

Nie mamy pewności, czy synbiotyki, prebiotyki lub probiotyki poprawiają wyniki dotyczące czynności jelit, jakości życia, stężenia toksyn w nerkach lub czynności nerek.

Dane naukowe, które znaleźliśmy były niskiej i bardzo niskiej pewności (co do ich wiarygodności – przyp. tłum.) We wszystkich badaniach zastosowano metody o umiarkowanej do niskiej jakości, a także obejmowały one zbyt małą liczbę pacjentów.

Podsumowanie

Obecnie nie mamy wystarczających informacji z badań klinicznych, aby wiedzieć, czy synbiotyki, prebiotyki lub probiotyki poprawiają objawy jelitowy, jakość życia, stężenie toksyn w nerkach lub czynność nerek u chorych na PChN. 10 badań jest obecnie w toku; dlatego możliwe jest, że wyniki mogą ulec zmianie wraz z włączeniem tych badań do przyszłych aktualizacji.

Dane naukowe są aktualne do 9 października 2023 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information