Testy Xpert w kierunku aktywnej gruźlicy u dzieci

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Dlaczego poprawa diagnostyki gruźlicy płuc jest ważna?

W 2018 roku co najmniej milion dzieci zachorowało na gruźlicę i około 200 000 zmarło. Przy wczesnym wykryciu i skutecznym leczeniu gruźlica jest w dużej mierze uleczalna. Xpert MTB/RIF i Xpert Ultra to zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) testy, które wykrywają jednocześnie gruźlicę i oporność prątków na ryfampicynę u dorosłych i dzieci z objawami tej choroby. Ryfampicyna to ważny lek przeciwgruźliczy. Brak wczesnego rozpoznania gruźlicy może skutkować opóźnieniem diagnozy i leczenia, ciężką chorobą i śmiercią. Błędne rozpoznanie może powodować lęk i niepotrzebne leczenie.

Jaki jest cel przeglądu?

Określenie dokładności ww. testów u dzieci z objawami gruźlicy płucnej, gruźliczego zapalenia opon mózgowych, gruźlicy węzłów chłonnych i oporności na ryfampicynę.

Co badano w tym przeglądzie?

Wyniki testów Xpert MTB/RIF i Xpert Ultra porównano z wynikami posiewu i złożonego standardu referencyjnego (gruźlica definiowana jako dodatni wynik posiewu lub gruźlica rozpoznana na podstawie obrazu klinicznego - przyp. tłum.), uznając, że żaden z tych standardów nie jest idealny w przypadku dzieci.

Jakie są główne wyniki tego przeglądu?

Łącznie uwzględniono 49 badań. W przypadku gruźlicy płuc przeanalizowaliśmy 299 zestawów danych, w tym informacje opisujące blisko 70 000 dzieci.

Dla populacji 1000 dzieci:

Xpert MTB/RIF

- jeśli u 100 osób stwierdzono gruźlicę płuc w plwocinie (posiew), to wynik testu Xpert MTB/RIF byłby dodatni u 74 osób, z czego 9 (12%) osób nie miałoby gruźlicy (wyniki fałszywie dodatnie); wynik testu Xpert MTB/RIF byłby ujemny u 926 osób, z czego 35 (4%) osób faktycznie chorowałoby na gruźlicę (wyniki fałszywie ujemne)

- jeśli u 100 osób stwierdzono gruźlicze zapalenie opon mózgowych (w posiewie), to wynik testu Xpert MTB/RIF byłby dodatni u 86 osób, z czego 59 (69%) osób nie miałoby gruźlicy (wyniki fałszywie dodatnie); wynik testu Xpert MTB/RIF byłby ujemny u 914 osób, z czego 23 (3%) osoby faktycznie chorowałyby na gruźlicę (wyniki fałszywie ujemne)

- jeżeli u 100 osób stwierdzono gruźlicę węzłów chłonnych (na podstawie posiewów), to wynik testu Xpert MTB/RIF byłby dodatni u 142 osób, z czego 97 (68%) osób nie będzie miało gruźlicy węzłów chłonnych (wyniki fałszywie dodatnie); wynik testu Xpert MTB/RIF byłby ujemny u 858 osób, z czego 5 (1%) osób faktycznie chorowałoby na gruźlicę węzłów chłonnych (wyniki fałszywie ujemne)

- jeśli 100 osób ma oporność na ryfampicynę, to test Xpert MTB/RIF wykryłby ją u 108 osób, z czego 18 (17%) osób nie miałoby oporności na ryfampicynę (wyniki fałszywie dodatnie); test Xpert MTB/RIF nie wykryłby oporności na ryfampicynę u 892 osób spośród których u 10 (1%) osób faktycznie by ona występowała (wyniki fałszywie ujemne)

Xpert Ultra

- jeśli u 100 osób stwierdzono gruźlicę płuc w plwocinie (posiew), to wynik testu Xpert Ultra byłby dodatni u 100 osób, z czego 27 (27%) osób nie miałoby gruźlicy (wyniki fałszywie dodatnie); wynik testu Xpert Ultra byłby ujemny u 900 osób, z czego 27 (3%) osób faktycznie chorowałoby na gruźlicę (wyniki fałszywie ujemne)

Jak bardzo jesteśmy pewni wyników tego przeglądu?

Jesteśmy pewni. Uwzględniliśmy wiele badań z różnych krajów i przeprowadzonych w różnych warunkach oraz zastosowaliśmy dwa standardy referencyjne. Niektóre badania obejmowały tylko dzieci skierowane do ośrodków specjalistycznych lub nie podawano informacji o miejscu przeprowadzania badań. W związku z tym nie mogliśmy ocenić, jak testy będą działać w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Jakich dzieci dotyczą wyniki tego przeglądu?

Dzieci z podejrzeniem gruźlicy płuc, gruźliczego zapalenia opon mózgowych, gruźlicy węzłów chłonnych lub oporności na ryfampicynę.

Jakie praktyczne wnioski płyną z niniejszego przeglądu?

Wyniki przeglądu sugerują, że testy Xpert mogą być potencjalnie wykorzystywane w celu wykrywania gruźlicy i oporności na ryfampicynę.

- Ryzyko przeoczenia gruźlicy płuc potwierdzonej posiewem przy wykonywaniu testu Xpert MTB/RIF (w plwocinie) jest małe (4% osób, u których wynik testu Xpert MTB/RIF sugeruje brak gruźlicy), co natomiast wskazuje, że tylko niewielka liczba dzieci z gruźlicą potwierdzoną posiewem nie zostanie poddana leczeniu. Ryzyko błędnego zdiagnozowania dziecka jako chorego na gruźlicę jest nieco większe (12% osób, u których wynik testu Xpert MTB/RIF sugeruje gruźlicę). Może to spowodować, że niektóre z tych dzieci będą niepotrzebnie leczone.

- Ryzyko przeoczenia występowania oporności na ryfampicynę podczas stosowania testu Xpert MTB/RIF jest małe (1% osób, u których wynik testu Xpert MTB/RIF sugeruje brak oporności na ryfampicynę), co wskazuje, że tylko niewielka liczba dzieci chorych na gruźlicę nie otrzyma odpowiedniego leczenia. Ryzyko błędnego zdiagnozowania u dziecka gruźlicy opornej na ryfampicynę jest większe (17% osób, u których wynik testu Xpert MTB/RIF sugeruje występowanie oporności na ryfampicynę). Może to spowodować, że niektóre z tych dzieci będą niepotrzebnie leczone.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Do 29 kwietnia 2019 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie:Piotr Rolirad Redakcja: Karolina Moćko