Urządzenia służące do stałego monitorowania stężenia cukru (glukozy) we krwi u noworodków urodzonych przedwcześnie

Pytania badawcze

Jakie są korzyści i szkody wynikające ze stosowania czujników podskórnych, służących do ciągłego monitorowania glukozy (CGM), w porównaniu z okresowym pomiarem stężenia glukozy we krwi z algorytmem (zestawem reguł matematycznych) u wcześniaków​​​​ a jakie skutki związane są z niezastosowaniem algorytmu korygującego zbyt wysokie lub zbyt niskie stężenie glukozy we krwi. W obu przypadkach badane są wcześniaki: 1. zagrożone zbyt wysokim lub zbyt niskim​​​​stężeniem glukozy we krwi; 2. u których stwierdzono zbyt niskie​​​​stężenie glukozy we krwi; 3. u których stwierdzono zbyt wysokie​​​​stężenie glukozy we krwi?

Wprowadzenie

Noworodki urodzone zbyt wcześnie („wcześniaki”) są podatne na zbyt wysokie lub zbyt niskie stężenie glukozy we krwi. Większość wcześniaków, u których to stwierdzono takie nieprawidłowości odzyskuje pełną sprawność lub ma nieliczne problemy zdrowotne. Jeżeli u wcześniaków występuje bardzo wysokie lub niskie (lub długotrwałe) stężenie glukozy we krwi, może to prowadzić do problemów zdrowotnych w późniejszym okresie życia, a nawet do zgonu.

Celem niniejszego uaktualnionego przeglądu była ocena, czy stosowanie CGM może efektywnie wpłynąć na długoterminowy rozwój lub zmniejszyć liczbę zgonów wśród wcześniaków. Urządzenia CGM są wprowadzane podskórnie i dostarczają danych na temat stężenia glukozy we krwi w czasie rzeczywistym. Standardowa metoda pomiaru glukozy we krwi polega na okresowym mierzeniu stężenia glukozy we krwi poprzez pobieranie niewielkich ilości krwi, często za pomocą nakłuć pięty. 

Charakterystyka badań
Aby odpowiedzieć na to pytania zawarte w przeglądzie, zebrano i przeanalizowano wszystkie kwalifikujące się badania oraz wzięto pod uwagę cztery badania, w których uczestnikami było 300 dzieci. W badaniach tych porównano stosowanie CGM z okresowym pomiarem glukozy u niemowląt, zagrożonych ryzykiem wystąpienia zbyt wysokiego lub zbyt niskiego​​​​stężenia glukozy we krwi.

Kluczowe wyniki

W żadnym z czterech uwzględnionych badań nie opisano długoterminowych skutków neurorozwojowych u wcześniaków. Zakres badań nie był jednak na tyle wystarczający, by móc stwierdzić, czy CGM ma wpływ na przeżycie. Jedno z badań jest w toku. Chociaż w jednym z badań opublikowanym w 2021 r. odnotowano mniejszą częstotliwość występowania poważnych uszkodzeń jelit (martwiczego zapalenia jelit, które może zagrażać życiu) w grupie stosującej CGM, to wynik ten jest niewiarygodny ze względu na wysoce nieprecyzyjne wyniki.  Konieczne są dalsze badania.

Jakość danych naukowych

Jakość danych była bardzo niska ze względu na niewielką liczbę badań oraz niedużą liczbę dzieci biorących w nich udział.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Autorzy przeglądu poszukiwali badań opublikowanych do 1 kwietnia 2021 roku. 

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Natalia Wasilewska, Redakcja: Katarzyna Hrycko, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information