Jakie leki, przyjmowane doustnie lub podawane w postaci zastrzyków, działają najlepiej podczas leczenia ciężkich alergicznych chorób oczu u dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia?

Czym jest alergiczna choroba oczu?
Odpowiedź immunologiczna to sposób, w jaki organizm rozpoznaje i broni się przed substancjami, które wydają się szkodliwe, zazwyczaj produkując przeciwko nim określone białka krwi (przeciwciała). Alergia jest reakcją układu odpornościowego organizmu na określoną substancję (alergen), która jest zazwyczaj nieszkodliwa, np. pyłki traw lub drzew występujące w powietrzu. Różne alergeny oddziałują na różne tkanki i ich skutki mogą być łagodne lub poważne.

Jeśli chodzi o oko, reakcje alergiczne mogą prowadzić do zapalenia spojówek - spojówka (tkanka pokrywająca białko oka i wewnętrzną część powiek) staje się opuchnięta i obolała. Ciężkie choroby alergiczne oczu mogą również oddziaływać na rogówkę (przezroczystą, zewnętrzną warstwę oka), powodując zapalenie spojówek i rogówki.

Wiosenne oraz atopowe zapalenie spojówek i rogówki to rzadkie ciężkie alergiczne choroby oczu. Wiosenne zapalenie spojówek i rogówki zwykle rozwija się u dzieci i częściej występuje u chłopców, podczas gdy atopowe zapalenie spojówek i rogówki może występować u dzieci i dorosłych. Te choroby zazwyczaj dotyczą obu oczu i sprawiają, że stają się one czerwone, swędzą, bolą, łzawią i są wrażliwe na światło. Obie choroby mogą uszkodzić rogówkę, co może wpływać na wzrok i prowadzić do jego utraty. Leczenie jest konieczne, aby uratować wzrok.

Leczenie ciężkich alergicznych chorób oczu
Obie choroby leczy się za pomocą leków, które mają na celu zatrzymanie reakcji alergicznej i zmniejszenie obrzęku. Objawy mogą ulec poprawie dzięki lekom podawanym w postaci kropli do oczu, ale jeśli te nie zadziałają, można zastosować inne leki podawane doustnie lub w postaci zastrzyków (ogólnoustrojowo). Leki ogólnoustrojowe często stosuje się w leczeniu ciężkich alergicznych chorób oczu. Terapia obejmuje leki, które są ukierunkowane na odpowiedź immunologiczną lub ją hamują, takie jak leki przeciwzapalne i przeciwciała.

Dlaczego powstał niniejszy przegląd Cochrane?
Niniejszy przegląd powstał, aby dowiedzieć się, które leczenie ogólnoustrojowe sprawdza się w przypadku ciężkich alergicznych chorób oczu u dzieci i młodzieży.

Co zrobiliśmy?
Poszukiwaliśmy badań, które dotyczyły stosowania leków ogólnoustrojowo u dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia z ciężkimi alergicznymi chorobami oczu. Celem było odnalezienie badań, w których porównywano jeden lek z placebo (substancją nieaktywną) lub badań, w których porównywano dwa lub więcej leków między sobą.

Szukano badań z randomizacją, w których losowo decyduje się o sposobie leczenia pacjentów, ponieważ badania te zazwyczaj dostarczają najbardziej wiarygodnych wyników na temat efektów leczenia.

Okres wyszukiwania danych: Szukano badań opublikowanych do 17 lutego 2020.

Czego się dowiedzieliśmy?
Nie odnaleziono badań z randomizacją przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży z ciężkimi alergicznymi chorobami oczu, którym podawano leki ogólnoustrojowo.

Wnioski

Nie ma dowodów pochodzących z badań z randomizacją, które potwierdziłyby skuteczność leków podawanych ogólnoustrojowo w leczeniu ciężkich alergicznych chorób oczu u dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia.

Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu ustalenia, jak dobrze działają leki podawane ogólnoustrojowo w leczeniu ciężkich alergicznych chorób oczu u dzieci i młodzieży, oraz w celu poznania wszelkich działań niepożądanych, jakie te leki mogą powodować.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Natalia Ferens Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information