Interwencje prowadzone przez telefon pomagające w przestrzeganiu zaleceń lekarskich dotyczących zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu danych dotyczących skuteczności interwencji prowadzonych przez telefon komórkowy, które mają na celu pomoc w przyjmowaniu leków zapobiegających chorobom sercowo-naczyniowym, takim jak zawał serca czy udar mózgu.

Wprowadzenie

Każdego roku na skutek chorób sercowo-naczyniowych umiera około 17,6 mln osób. Przyjmowanie leków może pomóc w zapobieganiu tym chorobom, jednak wiele osób, którym się je przepisuje nie stosuje ich tak często lub tak konsekwentnie, jak jest to zalecane. Oznacza to, że leki nie zapobiegają chorobom sercowo-naczyniowym tak skutecznie jak mogłyby (gdyby były przyjmowane zgodnie z zaleceniami – przyp. tłum.). Interwencje prowadzone za pomocą telefonów komórkowych, np. poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, mogą być niedrogim sposobem niesienia pomocy ludziom w przyjmowaniu leków zgodnie z zaleceniami.

Charakterystyka badań

Dane naukowe są aktualne do stycznia 2020 r. Odnaleźliśmy 14 badań, w których oceniano interwencje prowadzone co najmniej częściowo za pośrednictwem telefonu komórkowego i w których uczestników obserwowano przez co najmniej 12 miesięcy.

Główne wyniki

Z uwagi na różnorodność interwencji nie mogliśmy połączyć wyników większości badań. Dwa badania obciążone były małym, a 12 badań dużym ryzykiem błędu systematycznego (powodującego wypaczenie wyników badania – przyp. tłum.). W poszczególnych badaniach efekty interwencji były niespójne, dlatego nie mamy pewności co do wiarygodności ich wyników. Samodzielne monitorowanie ciśnienia tętniczego połączone ze wsparciem telemedycznym za pośrednictwem telefonu komórkowego może poprawiać kontrolę ciśnienia tętniczego, ale ze względu na ryzyko błędu systematycznego nie mamy pewności co do wiarygodności wyników badań. Interwencje przy użyciu wyłącznie wiadomości tekstowych mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na kontrolę ciśnienia tętniczego. Interwencje obejmujące wiadomości tekstowe i szkolenie klinicystów lub wsparcie decyzyjne klinicystów (z uwzględnieniem dodatkowych aspektów lub bez ich uwzględnienia) mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na ciśnienie tętnicze lub stężenie cholesterolu. Skutki interwencji obejmujących wysyłanie wiadomości tekstowych i wsparcie ze strony dostawcy usług zdrowotnych (z uwzględnieniem dodatkowych aspektów lub bez ich uwzględnienia) były niespójne w różnych badaniach, dlatego nie mamy pewności co do wiarygodności ich wyników. Nie ustaliliśmy również skutków używania aplikacji przez pacjenta lub aplikacji z dodatkowym wsparciem dostawcy usług medycznych. Niektóre interwencje prowadzone za pośrednictwem telefonu komórkowego mogą pomóc pacjentom w przyjmowaniu leków, ale korzyści są niewielkie lub umiarkowane. W niektórych badaniach stwierdzono, że tego typu interwencje nie miały żadnego korzystnego wpływu. Nie było dowodów wskazujących na to, że takie interwencje powodowały szkody.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Lesińska Redakcja: Karolina Luka, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information